Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: 11 milioane de euro pentru creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate

AM POR a anunțat vineri, 20 martie 2020, aprobarea prin ordin a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa Prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” – COD APEL POR/789/8”.

Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de 4 luni și se adresează P.O.R/2019/8/8.1/8.1.A/2/ITI DD, Teritoriului ITI Delta Dunării.

Solicitanți eligibili: 

 • Unităţile administrativ-teritoriale
 • Parteneriate între unităţile administrativ-teritoriale și:
  • Unităţile administrativ-teritoriale
  • Orice alte autorități/instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului
  • Unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie

 În cazul parteneriatului, liderul de parteneriat va fi unitatea administrativ teritorială.

Alocarea financiară: 11.500.000 euro

Finanțare acordată: 

 • Valoare minimă eligibilă: 100 000 euro
 • Valoare maximă eligibilă: Nu se va depăşi valoarea unui proiect „major” aşa cum este el definit in legislatia comunitară (Art 100 din Regulamentul CE 1303/2013), calculată la cursul infoeruro din luna depunerii.

Perioada de depunere: 20.04.2020, orele 12.00 - 20.08.2020, orele 12.00.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Descarcă ghidul

Conform comunicatului oficial, între data publicării Ghidului specific pe site-ul www.inforegio.ro şi data lansării apelului, AM POR va realiza demersurile necesare pentru validarea apelului în MySMIS.

Pentru mai multe detalii cu privire la liniile de finanțare adresate:

 • IMM-urilor, click aici;
 • ONG-urilor, click aici;
 • Autorităților/Instituțiilor publice, click aici.

Ana-Mria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: AM POR

Vizualizări: 322