Ești membru? Cont nou / Autentificare

Link-uri relevante

Linkuri utile  Programele Operaționale

POR

 

AM pentru Programul Operațional Regional www.inforegio.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regională 1 Nord Est www.adrnordest.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud Est www.adrse.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud Muntenia www.adrmuntenia.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud Vest Oltenia www.adroltenia.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest www.adr5vest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională 6 Nord Vest www.nord-vest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională 7 Centru www.adrcentru.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională 8 București Ilfov

www.adrbi.ro

POCU  
AM pentru Programul Operațional Capital Uman www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
Organismul intermediar București-Ilfov www.oiposdrubi.ro
Organismul intermediar Sud Muntenia www.fsesudmuntenia.ro
Organismul intermediar Sud-Est www.fsesudest.ro
Organismul intermediar Sud-Vest Oltenia www.oirsvfse.ro
Organismul intermediar Vest www.oirposdru-vest.ro
Organismul intermediar Nord-Vest www.fsenordest.rowww.runv.ro
Organismul intermediar Centru www.oiposdrucentru.ro
Organismul intermediar Ministerul Educației, Cercetării și Inovării www.posdru.edu.ro
Centru Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic www.tvet.ro
Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă www.fse.anofm.ro
POC  
AM pentru Programul Operațional Competitivitate www.fonduri-ue.ro/poc-2014
Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS) www.poc.research.ro
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Infomaționale (MSI) www.fonduri.mcsi.ro
POCA  
AM pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă www.poca.ro
POIM  

AM pentru Programul Operațional Infrastructură Mare

www.fonduri-ue.ro/poim-2014
Organismul intermediar Bacău www.posmediu.ro/bacau
Organismul intermediar Galați www.posmediu.ro/galati
Organismul intermediar Pitești www.posmediu.ro/pitesti
Organismul intermediar Craiova www.posmediu.ro/craiova
Organismul intermediar Timișoara www.posmediu.ro/timisoara
Organismul intermediar Cluj-Napoca www.posmediu.ro/cluj
Organismul intermediar Sibiu www.posmediu.ro/sibiu
Organismul intermediar București www.posmediu.ro/bucuresti
Organismul Intermendiar pentru Energie oie.minind.ro
PNDR  
AM pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală www.pndr.ro
POPAM  
AM pentru Programul Național pentru Pescuit www.ampeste.ro
POAT  
AM pentru Programul National Asistență Tehnică www.poat.ro
Programele de Cooperare Teritoriala Europeană  
Programul Interreg V-A România – Bulgaria www.cbcromaniabulgaria.eu
Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia www.romania-serbia.net
Programul Operaţional Comun România - Ucraina www.ro-ua-md.net
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria - Slovacia - România - Ucraina www.huskroua-cbc.net
Programul Operaţional comun „Bazinul Mării Negre” www.blacksea-cbc.net
Programul Interreg Europa www.interregeurope.eu
Programul Operaţional URBACT III www.urbact.eu
Programul Interreg V-a România - Ungaria www.huro-cbc.eu
Programul de Cooperare INTERACT III www.interact-eu.net
Programul Operațional Comun România - Republica Moldova www.ro-ua-md.net
Programul Transnaţional Dunărea  www.interreg-danube.eu
Programul de Cooperare ESPON 2020 www.espon.eu

Alte link-uri

 
Linkuri utile din România
Guvernul României www.guv.ro

Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri

www.minind.ro

Ministerul Finanţelor Publice www.mfinante.gov.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice

www.mdrt.ro

Agenția Națională de Administrare Fiscală

www.anaf.ro

Ministerul Afacerilor Interne

www.mai.gov.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice

www.mmuncii.ro

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

www.madr.ro

Ministerul Transporturilor

www.mt.gov.ro

Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice

www.edu.ro

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională

www.comunicatii.gov.ro

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

www.mmediu.ro

Curtea de Conturi a României

www.curteadeconturi.ro

Asociația Municipiilor din România

www.amr.ro

Federația Autorităților Locale

www.falr.ro

Uniunea Consiliilor Județene din România

www.uncjr.ro

Asociația Comunelor din România

www.acor.ro

Asociația Orașelor din România

www.aor.ro

Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit

www.apdrp.ro

Agenția Natională pentru Pescuit și Acvacultură www.anpa.ro

Agentia Națională pentru Protecţia Mediului

www.anpm.ro

Institutul European din România

www.ier.ro

Link-uri utile din UE

Comisia Europeană

www.europa.eu

Parlamentul european

www.europarl.europa.eu

Reprezentanța Comisie Europene în România

www.ec.europa.eu/romania

Consiliul municipalităților și regiunilor din Europa

www.ccre.org

Fondurile structurale în statele membre  
Irlanda www.ndp.ie
  www.esf.ie
Lituania www.esinvesticijos.lt
  www.lvpa.lt

Grecia

www.espa.gr

Polonia www.funduszeeuropejskie.gov.pl
  www.nowedotacjeunijne.eu
Spania www.dgfc.sgpg.meh.es
Portugalia www.portugal2020.pt
Republica Cehă www.strukturalni-fondy.cz
  www.mmr.cz
  www.czechinvest.org
  www.esfcr.cz
Slovacia www.nssr.sk
Estonia www.fin.ee
Scoția www.gov.scot
Marea Britanie www.gov.uk
Letonia www.esfondi.lv
Malta www.gov.mt