Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Europa Creativă, acțiunea pilot i-Portunus: Apel pentru mobilitatea profesioniștilor din domeniul arhitecturii

Beneficiari eligibili: Arhitecți și profesioniști culturali activi în domeniul arhitecturii (persoane și grupuri de până la 5 persoane)

Perioadă depunere: 15 ianuarie 2021 - 14 martie 2021

EUHubs4Data: Experimente care utilizează servicii pentru dezvoltarea de produse inovatoare

Au mai rămas 17 zile.

Beneficiari eligibili: IMM-uri (inclusiv start-up-uri), grupuri de antreprenori

Perioadă depunere: 17 ianuarie 2021 - 08 februarie 2021

Apel de proiecte – Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene

Beneficiari eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale, înființată ca persoană juridică în România

Perioadă depunere: 12 ianuarie 2021 - 29 aprilie 2021

Schema de granturi mici - Electrificare finanțată prin Granturile SEE

Beneficiari eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale, înființată ca persoană juridică în România

Perioadă depunere: 12 ianuarie 2021 - 29 aprilie 2021

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apelul nr. 5: Drepturile omului – Implementare la nivel național

Beneficiari eligibili: Entităţi publice centrale cu responsabilități în domeniul drepturilor omului și organizații neguvernamentale active și cu experiență dovedită în domeniul drepturilor omului

Perioadă depunere: 08 ianuarie 2021 - 09 aprilie 2021

Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte în domeniu învățământului profesional și tehnic

Beneficiari eligibili: unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi Tehnic/ instituții publice cu responsabilități la nivel național, regional sau județean în domeniul ÎPT

Perioadă depunere: 11 ianuarie 2021 - 18 iunie 2021

Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte în domeniul învățământului preuniversitar

Beneficiari eligibili: Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) 

Perioadă depunere: 11 ianuarie 2021 - 04 iunie 2021

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor, runda II

Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale

Perioadă depunere: 06 ianuarie 2021 - 15 aprilie 2021

Programul Electric UP - Instalarea de panouri fotovoltaice și stații de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in

Au mai rămas 13 zile.

Beneficiari eligibili: IMM-urile și operatorii economici din domeniul HoReCa

Perioadă depunere: 04 decembrie 2020 - 04 februarie 2021

Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

Beneficiari eligibili: autorități locale sau regionale (municipale/județene)

Perioadă depunere: 04 ianuarie 2021 - 29 martie 2021

MediaFutures: Apel de proiecte pentru start-up-uri, IMM-uri și artiști

Au mai rămas 6 zile.

Beneficiari eligibili: IMM-uri, grupuri de 2-4 persoane, artiși (persoane fizice)

Perioadă depunere: 04 ianuarie 2021 - 28 ianuarie 2021

Europa Creativă, acțiunea pilot i-Portunus: Apel de proiecte adresat traducătorilor literari

Beneficiari eligibili: traducători literari (persoane fizice sau grupuri de până la 5 persoane), cu vârsta de peste 18 ani, având calificările educaționale și nivelurile de experiență și reședința legală într-una dintre țările participante în programul Europa Creativă

Perioadă depunere: 21 decembrie 2020 - 28 februarie 2021

Europa Creativă, acțiunea pilot i-Portunus: Apel de proiecte adresat compozitorilor, muzicienilor și interpreților

Beneficiari eligibili: Compozitori, muzicieni și interpreți, de preferat din domeniul muzicii clasice, jazzului și muzicii tradiționale, (individual sau în grupuri de până la 5 persoane), cu vârsta peste 18 ani, ce își au reședința legală într-o țară ce face parte din programul Europa Creativă.

Perioadă depunere: 21 decembrie 2020 - 28 februarie 2021

MFP: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari

Perioadă depunere: 15 decembrie 2020 - 31 decembrie 2023

Ministerul Sănătății prin Granturile SEE 2014-2021: Schema de granturi mici nr. 2 Servicii outreach

Beneficiari eligibili: ONG-urile stabilite în România ca persoane juridice. Parteneri eligibili: a) din România: entități publice, ONG-uri, entități private (medici de familie), înființate ca persoane juridice române. Entitățile private vor trebui să îndeplinească cerințele art. 107 din Tratatul privind Functionarea Ununii Europene 8 (TFUE) prin oferirea de bunuri și servicii care nu afectează comețul cu Statele membre UE5 ; b) din Statele donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale înființate cu personalitate juridică într-unul dintre statele donatoare.

Perioadă depunere: 09 decembrie 2020 - 09 martie 2021

Innovation Fund - Apel pentru proiecte la scară mică

Beneficiari eligibili: persoane juridice, entități private, entități publice sau organizații internaționale

Perioadă depunere: 07 decembrie 2020 - 10 martie 2021

Granturile SEE și Norvegiene: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică

Beneficiari eligibili:orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, ONG-uri, înființate ca persoană juridică în România

Perioadă depunere: 02 decembrie 2020 - 31 martie 2021

Mecanismul financiar SEE și Guvernul României - Apel de proiecte de cooperare în învățământul universitar

Au mai rămas 24 zile.

Beneficiari eligibili: Instituţii de învăţământ universitar (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Universitar (ECHE)

Perioadă depunere: 10 noiembrie 2020 - 15 februarie 2021

European Cluster Excellence Programme: Facilitarea schimburilor și parteneriatului strategic între clustere și ecosisteme specializate și orașe din Europa

Au mai rămas 11 zile.

Beneficiari eligibili: Entități cu personalitate juridică din statele membre UE. Aceasta poate include atât persoane juridice cu scop lucrativ sau nonprofit, cât și organisme publice sau private în totalitate sau parțial.

Perioadă depunere: 03 noiembrie 2020 - 02 februarie 2021

Ministerul Sănătății - Apelul nr. 1 pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

Au mai rămas 13 zile.

Beneficiari eligibili: Entități publice, stabilite în România ca persoane juridice (de exemplu: autoritățile locale și centrale, direcțiile de sănătate publică, spitale etc.)

Perioadă depunere: 06 noiembrie 2020 - 04 februarie 2021

Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Fezabilitatea industrială a rutelor catalitice pentru alternative durabile la resursele fosile

Au mai rămas 4 zile.

Beneficiari eligibili: Persoane juridice stabilite în Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile lor ultraperiferice; Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;Țările asociate Orizont 2020

Perioadă depunere: 03 octombrie 2020 - 26 ianuarie 2021

Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Pachete de inovare de tipul climate-resilient pentru regiunile UE

Au mai rămas 4 zile.

Beneficiari eligibili: Persoane juridice stabilite în Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile lor ultraperiferice; Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;Țările asociate Orizont 2020

Perioadă depunere: 02 octombrie 2020 - 26 ianuarie 2021

Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Către orașe neutre din punct de vedere climatic și inovatoare din punct de vedere social

Au mai rămas 4 zile.

Beneficiari eligibili: Persoane juridice stabilite în Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile lor ultraperiferice; Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;Țările asociate Orizont 2020

Perioadă depunere: 02 octombrie 2020 - 26 ianuarie 2021

Programul Orizont 2020 - European Green Deal: Prevenirea și combaterea incendiilor extreme prin integrarea și demonstrarea mijloacelor inovatoare

Au mai rămas 4 zile.

Beneficiari eligibili: Persoane juridice stabilite în Statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv regiunile lor ultraperiferice; Țările și teritoriile de peste mări legate de statele membre;Țările asociate Orizont 2020

Perioadă depunere: 02 octombrie 2020 - 26 ianuarie 2021

Active Citizens Fund - Fondul pentru Relații Bilaterale, apelul 2

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, Crucea Roşie Română şi structurile sale cu personalitate juridică sau entitățile înființate legal într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), care intenționează să participe la un proiect în parteneriat în cadrul ACF România.

Perioadă depunere: 20 ianuarie 2020 - 01 aprilie 2021

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Apel pentru propuneri de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală (RCIS)

Beneficiari eligibili: ONGurile din România sau instituţiile publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea pot candida numai în numele unui consorţiu. Partenerii eligibili în consorțiu: școli românești in care sunt înscriși minimum 20% copii romi fiecare

Perioadă depunere: 03 decembrie 2020 - 04 iunie 2021

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Entitățile din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală

Perioadă depunere: 03 iulie 2020 - 01 mai 2024

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Beneficiari eligibili: producători viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie

Perioadă depunere: 19 mai 2020 - 31 iulie 2023

Rețeaua DIGI-B-CUBE: Schema de vouchere pentru IMM-urile inovative în domeniul medical

Au mai rămas 12 zile.

Beneficiari eligibili: IMM-uri (inclusiv start-up-uri)

Perioadă depunere: 26 aprilie 2020 - 03 februarie 2021

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 30 iunie 2021

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023