Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul „Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul tinerilor” în România: Proiecte în domeniul învățământului preuniversitar

Beneficiari eligibili: Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania

Perioadă depunere: 23 septembrie 2021 - 03 decembrie 2021

Granturile SEE și Norvegiene: Energie hidroenergetică, geotermală și alte surse de energie regenerabilă

Beneficiari eligibili: IMM-urile și ONG-urile, inclusiv întreprinderile sociale cu activități economice, stabilite ca persoană juridică în România

Perioadă depunere: 21 septembrie 2021 - 03 decembrie 2021

RO BIKE VALLEY și Primăria Municipiului Reșița: Competiția Antreprenoriat în Mișcare

Au mai rămas 3 zile.

Beneficiari eligibili: În programul Antreprenoriat în mișcare poate aplica oricine dorește să intre în lumea antreprenoriatului prin lansarea unei idei de business de la zero sau prin dezvoltarea unei afaceri existente în Reșița sau Caraș Severin către turismul sportiv

Perioadă depunere: 01 septembrie 2021 - 30 septembrie 2021

Europa Creativă: Creative Innovation Lab

Au mai rămas 8 zile.

Beneficiari eligibili: organizații internaționale, persoane juridice (organisme publice sau private) din țări participante la programul Europa Creativă, state membre ale UE, state asociate programului, statele SEE

Perioadă depunere: 13 septembrie 2021 - 05 octombrie 2021

AFCN: Apelul de proiecte culturale - Sesiunea I/2022

Au mai rămas 10 zile.

Beneficiari eligibili: asociații, fundații, instituții publice de cultură, persoane fizice autorizate, societăți comerciale care derulează activități culturale

Perioadă depunere: 09 septembrie 2021 - 07 octombrie 2021

Competiția #myEUspace

Beneficiari eligibili: echipe, compuse din operatori economici, stabilite pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Elveția și Norvegia

Perioadă depunere: 08 septembrie 2021 - 15 noiembrie 2021

Mecanismul Financiar SEE: Programul de Educație, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor în România: Proiecte în domeniul învățământului profesional și tehnic

Beneficiari eligibili: Pentru proiectele de cooperare și mobilități în domeniul ÎPT, candidații trebuie să fie unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi Tehnic; Pentru proiecte naționale în domeniul ÎPT, candidații trebuie să fie instituții publice cu responsabilități la nivel național, regional sau județean în domeniul ÎPT.

Perioadă depunere: 01 septembrie 2021 - 15 februarie 2022

Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Proiecte de cooperare în învăţământul universitar

Au mai rămas 28 zile.

Beneficiari eligibili: Instituţii de învăţământ universitar (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Universitar (ECHE)

Perioadă depunere: 14 august 2021 - 25 octombrie 2021

Proiect-pilot: Informarea și implicarea publicului tânăr în dezbateri privind viața recentă și viitoare din Europa

Au mai rămas 24 zile.

Beneficiari eligibili: Consorțiu format din cel puțin cinci entități diferite (înființate în statele membre ale UE) fiecare dintre acestea putând avea entități afiliate. Consorțiul poate include: Organizații media; Organizații non-profit (inclusiv organizații de tineret) (private sau publice).

Perioadă depunere: 02 august 2021 - 21 octombrie 2021

EIT Manufacturing: SME Transform

Au mai rămas 3 zile.

Bneficiari eligibili: IMM-uri cu sediu în orice țară din cadrul Horizon Europe și cu o prezență industrială sau comercială semnificativă (20%) în alte state din Horizon Europe

Perioadă depunere: 02 august 2021 - 30 septembrie 2021

SALTO Awards 2021

Au mai rămas 3 zile.

Beneficiari eligibili: Membrii echipei de proiect și/sau participanții la acesta: persoane care au făcut parte sau au coordonat proiecte sau inițiative relevante (NU doar Erasmus+ sau ESC), agenții naționale care implementează programele Erasmus + și ESC, instituții și organisme publice, organizații

Perioadă depunere: 29 iulie 2021 - 30 septembrie 2021

Programul LIFE: Tranziția către o energie curată 2021

Beneficiari eligibili: persoane juridice, organisme publice sau private, stabilite în: statele membre ale UE, inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM), țările SEE și țările asociate programului LIFE (țările participante) sau țările care se află în negocieri în curs pentru un acord de asociere și în care acordul intră în vigoare înainte de semnarea grantului. Coordonatorul trebuie să fie stabilit într-o țară eligibilă.

Perioadă depunere: 26 iulie 2021 - 12 ianuarie 2022

Premiul Juvenes Translatores 2021, ediția 2021

Au mai rămas 23 zile.

Beneficiari eligibili: În cadrul fiecărei școli pot participa între 2 și 5 participanți care trebuie să fie născuți în 2004

Perioadă depunere: 15 iulie 2021 - 20 octombrie 2021

Programul RO-CULTURA: Apel pentru sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă

Au mai rămas 3 zile.

Beneficiari eligibili: Instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); Instituție publică a cărei activitate principală constă în promovarea culturii rome și/sau a incluziunii persoanelor de etnie romă; Instituție de educație și/sau de cercetare de drept public sau de drept privat; Organizație neguvernamentală; Societate sau societate cooperativă

Perioadă depunere: 19 iulie 2021 - 30 septembrie 2021

Schema de granturi mici „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”

Au mai rămas 17 zile.

Beneficiari eligibili: entităţi publice, autorităţi locale şi organizaţii neguvernamentale, ȋnfiinţate ca persoane juridice ȋn România

Perioadă depunere: 15 iulie 2021 - 14 octombrie 2021

Women TechEU

Beneficiari eligibili: companii deep-tech nou-înființate, conduse de femei

Perioadă depunere: 15 iulie 2021 - 10 noiembrie 2021

Boost to Romanian Business sector: Business growth in Start-ups in the areas of Green Industry Innovation, ICT and Blue Growth

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi și întreprinderi mici

Perioadă depunere: 14 iulie 2021 - 18 noiembrie 2021

Granturile SEE și Norvegiene: Cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică

Au mai rămas 17 zile.

Beneficiari eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România

Perioadă depunere: 09 iunie 2021 - 14 octombrie 2021

Programul Piața Unică: Rețeaua întreprinderilor europene

Beneficiari eligibili: consorții între entități juridice, publice sau private, stabilite în statele membre ale UE, inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM) și țări asociate cu Programul Pieței Unice sau în curs de semnare a unui parteneriat.

Perioadă depunere: 03 iunie 2021 - 27 aprilie 2022

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 - ESAYEP: Apelul „Vizite pregătitoare”

Beneficiari eligibili: Aplicanți eligibili: universități care dețin o Cartă Erasmus pentru Învățământul Superior (ECHE), instituții de învățământ superior acreditate de la DS, inspectorate școlare județene din România, centre de formare a profesorilor din România, centre județene de resurse și asistență educațională, școli vocaționale din România.

Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică a DS care are relevanță pentru sectoarele educațional, tineret și formare, IMM-uri și alte organizații din câmpul muncii din România.

Perioadă depunere: 23 mai 2021 - 30 iunie 2022

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, transfer de bune practici”

Beneficiari eligibili: entități implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală, din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Perioadă depunere: 21 mai 2021 - 01 mai 2024

Granturile SEE și Norvegiene: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie geotermală

Au mai rămas 3 zile.

Beneficiari eligibili: orice persoană juridică privată sau publică, comercială sau necomercială, ONG-uri sau parteneriate formate din tipurile de entități enumerate anterior, din România.

Perioadă depunere: 17 mai 2021 - 30 septembrie 2021

EIC Accelerator: Extinderea inovațiilor cu impact ridicat

Au mai rămas 9 zile.

Beneficiari eligibili: IMM-uri, societăți mici cu capitalizare medie, persoane juridice/persoane fizice care doresc să deschidă un IMM/o societate mică cu capitalizare medie

Perioadă depunere: 13 aprilie 2021 - 06 octombrie 2021

Administrația Fondului pentru Mediu: Programul „Casa Eficientă Energetic” - Școli și grădinițe

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: UAT-urile care sunt proprietari ai terenului şi clădirii/ansamblului de clădiri pe care se realizează investiţia şi pe care le administrează prin organe deliberative

Perioadă depunere: 17 martie 2021 - 04 octombrie 2021

Kaufland Romania și Asociația Act for Tomorrow: START ONG, ediția 2021

Beneficiari eligibili: ONG-uri mici sau recent înființate, instituții publice din sfere precum educația (grădinițe, școli, licee) și cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii), grupuri informale

Perioadă depunere: 24 februarie 2021 - 31 decembrie 2021

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: Finanțare nerambursabilă pentru anul 2021

Beneficiari eligibili: asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni

Perioadă depunere: 09 februarie 2021 - 31 decembrie 2021

MFP: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari

Perioadă depunere: 15 decembrie 2020 - 31 decembrie 2023

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Entitățile din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală

Perioadă depunere: 03 iulie 2020 - 01 mai 2024

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Beneficiari eligibili: producători viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie

Perioadă depunere: 19 mai 2020 - 31 iulie 2023

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Beneficiari eligibili: Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din România și statele donatoare este considerată promotor sau partener eligibil.

Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană juridică într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră comună cu România sunt de asemenea eligibile ca parteneri ai inițiativelor bilaterale.

Perioadă depunere: 21 februarie 2020 - 20 decembrie 2021

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023