Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Europa Creativă - Promovarea diversității și talentului muzical european

Beneficiari eligibili: Organizație publică sau privată cu profit sau non-profit cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 26 martie 2020 - 30 aprilie 2020

Europa Creativă - Cultural Heritage in Action: Schema de învățare reciprocă destinată autorităților locale

Au mai rămas 29 zile.

Beneficiari eligibili: Administrații locale și regionale de toate dimensiunile (zone rurale, orașe de dimensiuni medii, orașe mari și capitale, regiuni)

Perioadă depunere: 26 martie 2020 - 27 aprilie 2020

Inițiativa pentru o Societate Deschisă pentru Europa - Apel de proiecte pentru a îmbunătăți guvernanța și anticorupția

Beneficiari eligibili: Societate civilă înregistrată și / sau ONG-uri (sau consorții de organizații); Proiecte în parteneriat cu instituții publice la nivel local sau național

Perioadă depunere: 26 martie 2020 - 13 mai 2020

Fundația Orange - „Lumea prin Culoare și Sunet”: Apel de proiecte pentru sprijinirea persoanelor cu deficiențe de vedere și auz

Au mai rămas 18 zile.

Beneficiari eligibili: Organizaţie non-profit (asociaţie, fundaţie sau federaţie etc.), instituție educațională, medicală sau culturală 

Perioadă depunere: 25 martie 2020 - 16 aprilie 2020

#COVID19 Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția aprilie 2020

Au mai rămas 2 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-uri/fundații, instituții publice* (unități de învățământ preuniversitar publice - grădinițe, școli și licee/colegii, centre de copii/bătrâni și cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie și grupuri informale/de inițiativă

Perioadă depunere: 24 martie 2020 - 31 martie 2020

Facebook - Programul de granturi pentru afacerile mici*

Beneficiari eligibili: Afacerile mici 

Perioadă depunere: 22 martie 2020 - 31 decembrie 2020

Programul Orizont 2020 - Apel de proiecte pentru dezvoltarea de terapeutice și diagnostice de combatere a infecțiilor cu coronavirus

Au mai rămas 2 zile.

Beneficiari eligibili: persoane juridice, microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, unități de învățământ secundar și superior, organizațiile non-profit, Centrul comun de cercetare, Organizații de interes internațional european

Perioadă depunere: 18 martie 2020 - 31 martie 2020

DG REGIO - Apel de proiecte pentru sprijinirea implicării cetățenilor în punerea în aplicare a politicii de coeziune

Beneficiari eligibili: Organizații non-profit (private sau publice)

Perioadă depunere: 17 martie 2020 - 31 mai 2020

Competiția #EUdatathon 2020 pentru crearea unui model de afaceri cu profit sau non-profit (social) prin explorarea de open data

Beneficiari eligibili: Competiția EU Datathon 2020 este deschisă la nivel mondial tuturor celor care doresc să-și creeze o afacere profitabilă sau non-profitabilă (socială) prin explorarea datelor și /sau crearea de prototipuri de open data bazate pe date deschise (open data) și publice. O echipă poate fi compusă din una sau mai multe persoane fizice (până la 4), una sau mai multe companii sau una sau mai multe alte persoane juridice.

Perioadă depunere: 18 martie 2020 - 03 mai 2020

Europa Creativă - Apel pentru proiecte de traduceri literare, ediția 2020

Beneficiari eligibili: Editurile sau organizațiile din țările eligibile cu activitate în domeniul editorial care, la data termenului limită pentru depunerea aplicațiilor, pot demonstra că au personalitate juridică de cel puțin 2 ani.

Perioadă depunere: 09 martie 2020 - 05 mai 2020

Administrația Fondului Cultural Național - Apel pentru proiecte și acțiuni culturale

A mai rămas o zi.

Beneficiari eligibili: Operatori culturali - asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale care derulează activităţi culturale

Perioadă depunere: 03 martie 2020 - 30 martie 2020

Ministerul Finanţelor Publice: Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”

Beneficiari eligibili: Întreprinderile nou-înfiinţate sau întreprinderile în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 03 martie 2020 - 31 decembrie 2020

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția 2020

Beneficiari eligibili: ONG-urile și fundațiile, Instituțiile publice care au personalitate juridică proprie; Grupurile informale/de inițiativă.

Perioadă depunere: 26 februarie 2020 - 31 decembrie 2020

Programul RO-Cultura: Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare

Perioadă depunere: 24 februarie 2020 - 31 octombrie 2020

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Beneficiari eligibili: Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din România și statele donatoare este considerată promotor sau partener eligibil.

Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană juridică într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră comună cu România sunt de asemenea eligibile ca parteneri ai inițiativelor bilaterale.

Perioadă depunere: 21 februarie 2020 - 30 septembrie 2020

Programul Orizont 2020 - Premiul UE pentru Femeile Inovatoare

Au mai rămas 23 zile.

Beneficiari eligibili: Femeile rezidente într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată cu Orizont 2020, care sunt fondatorul sau co-fondatorul unei companii inovatoare existente și active, înregistrată înainte de 1 ianuarie 2018.
Pentru premiul Rising Innovator, concurentul trebuie să fie o femeie născută după 1 ianuarie 1985, inclusiv.

Perioadă depunere: 18 februarie 2020 - 21 aprilie 2020

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021- Innovation Norway: Apel de proiecte nr. 2 pentru dezvoltarea IMM-urilor și întreprinderilor mari

Beneficiari eligibili: IMM-urile și întreprinderile mari cu cel mult 25% drept de proprietate publică, înregistrate ca persoane juridice în România

Perioadă depunere: 12 februarie 2020 - 28 mai 2020

Europa Creativă - Subprogramul Cultura: Apel de proiecte adresat compozitorilor și muzicienilor pentru stimularea creativității și favorizarea schimbului de experiență

Beneficiari eligibili: Organizații nonprofit publice sau private, autorități publice (naționale, regionale, locale), universități, IMM-uri din Statele Membre UE și din alte țări care participă la Programul Europa Creativă-Cultura. Sunt eligibili aplicanți unici și consorții formate din minimum 2 entități.

Perioadă depunere: 17 ianuarie 2020 - 30 aprilie 2020

Europa Creativă: Apel de proiecte pentru „Îmbinarea culturii și audiovizualului prin conținut digital”

Beneficiari eligibili: Consorții formate din minimum 3 entități - nonprofit (private sau publice), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații internaționale, universități, instituții de învățământ, centre de cercetare, entități generatoare de profit din Statele Membre UE și din Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia - din 3 țări diferite, cu expertiză în sectoare culturale diferite, inclusiv audiovizual.

Perioadă depunere: 17 ianuarie 2020 - 14 mai 2020

Europa Creativă - Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru festivaluri de film 2020

Au mai rămas 25 zile.

Beneficiari eligibili: Pentru Acțiunea 1 Sprijin pentru festivaluri și Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri: Solicitanții trebuie să fie entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

Perioadă depunere: 08 ianuarie 2020 - 23 aprilie 2020

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Europa Creativă - Apel de proiecte pentru consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest

Au mai rămas 30 zile.

Beneficiari eligibili: Propunerile de proiecte trebuie depuse în parteneriat de cel puțin 5 organizații (un lider de proiect și parteneri) care activează în sectoarele culturale și creative (cu excepția sectorului audiovizual).

Solicitanții (lider de proiect și parteneri) pot fi:

  • Organizații sau asociații, care lucrează în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
  • Consiliile Naționale care se ocupă de sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
  • Organismele publice la nivel local, regional sau la nivel central implicat în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului)
Perioadă depunere: 01 ianuarie 2020 - 28 aprilie 2020

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Au mai rămas 29 zile.

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2020

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Runda 3 a apelului „Educație Școlară - 2019”

Beneficiari eligibili: Inspectoratele Școlare Județene, Casele Corpului Didactic și Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională din România

Perioadă depunere: 25 noiembrie 2019 - 05 mai 2020

RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Au mai rămas 2 zile.

Beneficiari eligibili: Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri.

Perioadă depunere: 19 august 2019 - 31 martie 2020

FRDS – Apelul 1 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Potențialii promotori și parteneri de proiect eligibili, din România și din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte și să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

Perioadă depunere: 21 ianuarie 2019 - 05 iunie 2020

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Perioadă depunere: 09 noiembrie 2018 - 27 octombrie 2020

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Perioadă depunere: 09 noiembrie 2018 - 07 octombrie 2020