Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Cultura în prezent

Au mai rămas 2 zile.

Solicitanți eligibili: persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale/familiale, societăți comerciale sau persoane juridice de drept privat ori public, cu excepția persoanelor juridice de drept public aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

 
Perioadă depunere: 24 aprilie 2024 - 22 mai 2024

Bursele L’Oréal-UNESCOPentru Femeile din Științe - Ediția 2024

Au mai rămas 4 zile.

Solicitanți eligibili: Tinere cercetătoare, cu vârsta de maximum 40 de ani, care urmează în prezent studii doctorale sau stagii post-doctorale

Perioadă depunere: 11 martie 2024 - 24 mai 2024

Growth Academy: AI for Education 2024

Au mai rămas 4 zile.

Beneficiari eligibili: Start-up-uri 

Perioadă depunere: 02 mai 2024 - 24 mai 2024

Programul She’s Next

Au mai rămas 5 zile.

Solicitanți eligibili: persoane fizice

Perioadă depunere: 12 aprilie 2024 - 25 mai 2024

Programul ACCELERATOR. ARTA ÎN SPAȚIUL PUBLIC

Au mai rămas 5 zile.

Solicitanți eligibili: artiști emergenți

Perioadă depunere: 29 aprilie 2024 - 25 mai 2024

Programul de finanțare microgranturi pentru Rețeaua Națională a Centrelor de Zi, ediția 2024

Au mai rămas 6 zile.

Solicitanți eligibili: furnizori publici și privați care implementează servicii de tip centre de zi pentru copii

 
Perioadă depunere: 14 mai 2024 - 26 mai 2024

Programul CEDV - Apel pentru prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor 2024

Au mai rămas 9 zile.

Solicitanți eligibili: persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile.

Perioadă depunere: 10 decembrie 2023 - 29 mai 2024

Premiile REGIOSTARS 2024

Au mai rămas 11 zile.

Solicitanți eligibili: Beneficiarii tuturor proiectelor finanțate prin politica de coeziune, inclusiv cei din Fondul Social European (Plus)

Perioadă depunere: 29 februarie 2024 - 31 mai 2024

Granturi SEE și norvegiene - Apel pentru cooperare bilaterală în tranziția verde

Au mai rămas 11 zile.

Solicitanți eligibili: entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații neguvernamentale stabilite în România, Norvegia, Islanda sau Liechtenstein

 

Perioadă depunere: 28 martie 2024 - 31 mai 2024

Schema de Mobilitate EURES

Au mai rămas 15 zile.

Solicitanți eligibili: consorții 

Perioadă depunere: 19 martie 2024 - 04 iunie 2024

Fondul pentru un viitor mai bun în comunități - ediția a V-a

Au mai rămas 16 zile.

Solicitanți eligibili: ONG-uri din Brăila, Slatina, Slobozia și Sovata

Perioadă depunere: 09 mai 2024 - 05 iunie 2024

ADMA TranS4MErs

Au mai rămas 16 zile.

Solicitanți eligibili: IMM-urile din domeniul producției

Perioadă depunere: 13 mai 2024 - 05 iunie 2024

European Social Innovation Competition 2024

Au mai rămas 22 zile.

Solicitanți eligibili: organizații non-profit și cu scop lucrativ, cum ar fi antreprenorii și întreprinderile sociale, organizații neguvernamentale (ONG-uri), organizații ale societății civile (OSC-uri), instituții de învățământ și universități.

Perioadă depunere: 19 aprilie 2024 - 11 iunie 2024

Premiile pentru Promovarea Întreprinderilor Europene în România 2024

Au mai rămas 25 zile.

Entități eligibile:autorități la nivel de municipii, oraşe, regiuni şi comunităţi, precum şi parteneriatele public-private între autorităţi publice şi întreprinzători, programele educaţionale, IMM-uri.

Perioadă depunere: 18 aprilie 2024 - 14 iunie 2024

Programul AI Opportunity Fund for Europe

Solicitanți eligibili: organizații nonprofit și/sau de interes public sau întreprinderi sociale, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, sindicate și organisme comerciale, municipalități și instituții civice, organizații nonprofit și asociații profesionale, precum și instituții de învățământ superior și postliceal implicate în perfecționarea profesională

Perioadă depunere: 24 aprilie 2024 - 28 iunie 2024

Fondul pentru modernizare - Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice - consultare

Prezentul Ghid se referă la extinderea si modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de DISTRIBUŢIE.

Beneficiari eligibili sunt Operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari definiți în Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, art. 3, pct. 70.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 1.103.442.829 euro prin Decizia COM nr. MF 2022-1 RO 0-017/23.05.2022 totalul aprobat pentru anul 2022 este în valoare de 100.000.000 euro.

Perioadă depunere: 11 octombrie 2022 - 30 iunie 2024

Apelul URBACT pentru bune practici

Solicitanți eligibili: orașe, municipii,  niveluri infra-municipale de guvernare ca sectoarele unor orașe, autorități metropolitane și aglomerări urbane, agenții locale definite ca organizații publice sau semi-publice înființate de orașe.

 

Perioadă depunere: 06 mai 2024 - 30 iunie 2024

Programul de Cooperare Elveția-România: Proiecte Comune Multilaterale de Cercetare

Solicitanți eligibili: Consorții de cercetători din Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia și România

Perioadă depunere: 09 aprilie 2024 - 01 iulie 2024

Programului SAVE 2024

Solicitanți eligibili: ONG-uri

Perioadă depunere: 17 mai 2024 - 15 iulie 2024

Cooperare bilaterală pentru dezvoltarea artei contemporane

Solicitanți eligibili: ONG-uri

Perioadă depunere: 20 mai 2024 - 17 iulie 2024

Casa Verde Fotovoltaice 2024 - unități de cult și asistență socială

Solicitanți eligibili: unitățile de cult, instituțiile publice/entitățile juridice non-profit din domeniul asistenței sociale

Perioadă depunere: 14 martie 2024 - 19 iulie 2024

Concurs de antreprenoriat cetățenesc

Solicitanți eligibili: Persoane fizice cu vârsta de cel puțin 13 ani; ONG-uri

Perioadă depunere: 07 mai 2024 - 31 iulie 2024

Programul Nouă ne Pasă

Solicitanți eligibili: ONG-uri, instituțiile de învățământ preuniversitar, instituțiile de învățământ superior care au personalitate juridică proprie și minim 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finanțare.

 

Perioadă depunere: 11 ianuarie 2024 - 31 august 2024

Premiile Climate Change Summit 2024

Solicitanți eligibili: persoane fizice și IMM-uri

Perioadă depunere: 08 mai 2024 - 01 septembrie 2024

Programul LIFE - Apeluri 2024

Solicitanți eligibil: IMM-uri, ONG-uri, autorități publice

Perioadă depunere: 30 aprilie 2024 - 17 septembrie 2024

Programul Rabla Clasic 2024

Solicitanți eligibili: persoane fizice; persoane juridice; UAT-uri și instituții publice.

Perioadă depunere: 13 martie 2024 - 25 noiembrie 2024

Programul Rabla Plus 2024

Solicitanți eligibili: Persoane fizice, persoane juridice, UAT-uri și instituții publice

Perioadă depunere: 13 martie 2024 - 25 noiembrie 2024

Start ONG 2024

Solicitanți eligibili: ONG-uri și fundații, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România, cu venituri totale de maxim 50.000 euro în anul 2023; ONG-uri și fundațiile, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România constituite în cadrul anului 2024; instituții publice (unități de învățământ preuniversitar: grădinițe, școli, licee/colegii, centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie; grupurile informale/de inițiativă.

Perioadă depunere: 23 aprilie 2024 - 01 decembrie 2024

Granturi pentru participarea la evenimente de brokeraj organizate la nivelul Pilonului II din cadrul Orizont Europa

Solicitanți eligibili: Persoane fizice, angajate ale unor organizații cu personalitate juridică înregistrate în România

Perioadă depunere: 23 decembrie 2023 - 01 ianuarie 2025

Programul național multianual de microindustrializare

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii

Perioadă depunere: 27 octombrie 2023 - 31 decembrie 2027

Programul Comerț&Servicii

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii

Perioadă depunere: 31 octombrie 2023 - 31 decembrie 2027