Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat: Programul Spații Verzi - Componenta Arii Naturale Protejate

Au mai rămas 27 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-urile din România cu expertiză/experiență în ceea ce priveşte tematica ariilor protejate în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice şi/sau administratori de arii naturale protejate din România

Perioadă depunere: 23 ianuarie 2020 - 20 februarie 2020

MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat - Programul Spații Verzi Urbane

Au mai rămas 27 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-uri din România în parteneriat cu şcoli şi/sau instituţii publice din oraşele/municipiile din România

Perioadă depunere: 23 ianuarie 2020 - 20 februarie 2020

Europa Creativă - Subprogramul Cultura: Apel de proiecte adresat compozitorilor și muzicienilor pentru stimularea creativității și favorizarea schimbului de experiență

Beneficiari eligibili: Organizații nonprofit publice sau private, autorități publice (naționale, regionale, locale), universități, IMM-uri din Statele Membre UE și din alte țări care participă la Programul Europa Creativă-Cultura. Sunt eligibili aplicanți unici și consorții formate din minimum 2 entități.

Perioadă depunere: 17 ianuarie 2020 - 30 martie 2020

Europa Creativă: Apel de proiecte pentru „Îmbinarea culturii și audiovizualului prin conținut digital”

Beneficiari eligibili: Consorții formate din minimum 3 entități - nonprofit (private sau publice), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații internaționale, universități, instituții de învățământ, centre de cercetare, entități generatoare de profit din Statele Membre UE și din Islanda, Norvegia, Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia - din 3 țări diferite, cu expertiză în sectoare culturale diferite, inclusiv audiovizual.

Perioadă depunere: 17 ianuarie 2020 - 14 mai 2020

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Kaufland - Programul În stare de bine, apelul pentru granturi mici, ediția 2020

Beneficiari eligibili: Organizații neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații)

Perioadă depunere: 16 ianuarie 2020 - 29 februarie 2020

Fundația Vodafone România - „Fondul pentru Fapte Bune”, ediția 2020

Au mai rămas 20 zile.

Beneficiari eligibili: Organizaţii neguvernamentale non-profit (asociaţii, fundaţii, federaţii)

Perioadă depunere: 16 ianuarie 2020 - 13 februarie 2020

Active Ctizens Fund - Apelul 8: Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, Runda 1

Beneficiari eligibli: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 11 martie 2020

Active Citizens Fund - Apelul 7: Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, Runda 1

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 11 martie 2020

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 11 martie 2020

Active Citizens Fund - Apelul 5: Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal, Runda 1

Beneficiari eligibili: ONG-uri, Fundațiile pentru Tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică 

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 11 martie 2020

Europa Creativă - Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru acces la piețe 2020

Au mai rămas 13 zile.

Beneficiari eligibili: Entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 06 februarie 2020

Europa Creativă - Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru festivaluri de film 2020

Beneficiari eligibili: Pentru Acțiunea 1 Sprijin pentru festivaluri și Acțiunea 2 Sprijin pentru rețelele europene de festivaluri: Solicitanții trebuie să fie entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

Perioadă depunere: 08 ianuarie 2020 - 23 aprilie 2020

Europa Creativă - Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru educația cinematografică 2020

Beneficiari eligibili: Un consorțiu (șeful de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate, fundații, primării/consilii locale etc.), cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și deținut direct sau prin participare majoritară de cetățeni din țările respective.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 12 martie 2020

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Europa Creativă - Apel de proiecte pentru consolidarea cooperării culturale și a competitivității industriilor culturale și creative în Balcanii de Vest

Beneficiari eligibili: Propunerile de proiecte trebuie depuse în parteneriat de cel puțin 5 organizații (un lider de proiect și parteneri) care activează în sectoarele culturale și creative (cu excepția sectorului audiovizual).

Solicitanții (lider de proiect și parteneri) pot fi:

  • Organizații sau asociații, care lucrează în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
  • Consiliile Naționale care se ocupă de sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului) sau
  • Organismele publice la nivel local, regional sau la nivel central implicat în sectoarele culturale și creative (cu excepția audiovizualului)
Perioadă depunere: 01 ianuarie 2020 - 17 martie 2020

Active Citizens Funs - Apelul 3: Activism civic și advocacy, Runda 1

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 11 martie 2020

Active Citizens Fund - Apelul 2: Educaţie şi implicare civică, Runda 1

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 11 martie 2020

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2020

Competiția FAMAE 2019-2020 - FOOD FOR GOOD

Au mai rămas 21 zile.

Beneficiari eligibili: Apelul este deschis tuturor, în special comunității din domeniul educației (studenți, profesori, cercetători etc), lumii afacerilor (start-up-uri, întreprinderi mici și mijlocii etc), organizațiilor filantropice (antreprenori sociali, ONG-uri) și organismelor publice.

Perioadă depunere: 11 decembrie 2019 - 14 februarie 2020

Blockpool - Apel de proiecte adresat IMM-urilor și start-upurilor pentru implementarea tehnologiilor de tip Blockchain și Distributed Ledger

Beneficiari eligibili: IMM-uri și startup-uri europene care sunt active în sectoarele industriei și se află într-unul din statele membre UE

Perioadă depunere: 06 decembrie 2019 - 26 februarie 2020

Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Apel pentru proiecte de cooperare în învățământul universitar

Au mai rămas 6 zile.

Beneficiari eligibili: Instituţii de învăţământ universitar(universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Universitar (ECHE)

Perioadă depunere: 26 noiembrie 2019 - 30 ianuarie 2020

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Runda 3 a apelului „Educație Școlară - 2019”

Beneficiari eligibili: Inspectoratele Școlare Județene, Casele Corpului Didactic și Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională din România

Perioadă depunere: 25 noiembrie 2019 - 05 mai 2020

Innovation Norway - Apel de Proiecte nr. 2 în cadrul Programului „Dialog social - muncă decentă"

Beneficiari eligibili: ONG-uri, instituții de învățământ și cercetare constituite ca persoane juridice în România sau în Norvegia, parteneri sociali (organizații patronale și sindicate), autorități și instituții publice care au roluri statutare legate de munca decentă sau de cooperarea tripartită, organizațiile autorităților publice care au în cadrul mandatului lor promovarea muncii decente și/sau dialogul tripartit.

Perioadă depunere: 14 noiembrie 2019 - 04 martie 2020

DIH² - Apel de proiecte adresat IMM-urilor/Mid-Cap-urilor și furnizorilor de tehnologie

Beneficiari eligibili:

  • IMM-uri / Companii de tip Mid-Cap
  • Furnizori de tehnologie
Perioadă depunere: 24 decembrie 2019 - 27 februarie 2020

Programul Național Casa Verde Fotovoltaice – Apel de proiecte pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice

Beneficiari eligibili: Persoanele fizice

Perioadă depunere: 13 septembrie 2019 - 01 martie 2020

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor

Au mai rămas 6 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale

Perioadă depunere: 11 septembrie 2019 - 30 ianuarie 2020

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat dezvoltării locale

Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale

Perioadă depunere: 10 septembrie 2019 - 25 februarie 2020

RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Beneficiari eligibili: Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri.

Perioadă depunere: 19 august 2019 - 31 martie 2020

FRDS – Apelul 1 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Potențialii promotori și parteneri de proiect eligibili, din România și din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte și să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

Perioadă depunere: 21 ianuarie 2019 - 05 iunie 2020

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Perioadă depunere: 09 noiembrie 2018 - 27 octombrie 2020

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Perioadă depunere: 09 noiembrie 2018 - 04 noiembrie 2020