Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Guvernul României și MADR - Sprijin financiar pentru apicultorii afectați de fenomene hidrometeorologice nefavorabile

Beneficiari eligibili:

  • apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător;
  • apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
  • apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică.

Citește mai mult


Programul Orizont 2020 - European SME innovation Associate

Beneficiari eligibili: IMM-uri vizionare, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020, care nu găsesc competențele necesare pentru o idee particulară de inovare la nivel național

Citește mai mult


Programul Național Casa Verde Fotovoltaice – Apel de proiecte pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice

Beneficiari eligibili: Persoanele fizice

Citește mai mult


Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor

Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale

Citește mai mult


Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României – Apel de proiecte pentru mobilități în învățământul superior

Beneficiari eligibili: Instituţii de învăţământ superior (universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior (ECHE-Erasmus Charter for Higher Education) aprobată de Comisia Europeană. Persoanele fizice pot aplica pentru un grant numai prin intermediul unei instituţii eligibile.

Citește mai mult


Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat dezvoltării locale

Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale

Citește mai mult


WiFi4EU – Apel de proiecte destinat furnizării accesului la Internet de înaltă calitate

Beneficiari eligibili: Municipalitate sau o asociație formată din municipalități, în numele membrilor acesteia, stabilită într-un stat membru al UE, în Islanda sau în Norvegia și care sunt înregistrate pe portalul WiFi4EU.

Citește mai mult


Consiliul European de Cercetare – Apel de proiecte pentru tinerii cercetători

Beneficiari eligibili: Cercetători de orice naționalitate care au o experiență de 2-7 ani de la terminarea doctoratului

Citește mai mult


Active Citizens Fund – Apel de proiecte destinat consolidării relațiilor bilaterale

Beneficiari eligibili: ONG-uri, Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică și entități înființate legal într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Citește mai mult


Europa Creativă – Apel de proiecte pentru platformele de inovare a conținutului cultural

Beneficiari eligibili: Entități publice sau private care activează în industriile de conținut, spre exemplu: industria audiovizualului, multimedia, industria editorială, industria muzicii. Entitățile trebuie să fie înființate sau să aibă sediul legal în unul dintre Statele Membre UE

 

Citește mai mult


RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Beneficiari eligibili: Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri.

Citește mai mult


AFCN – Apel de proiecte culturale Sesiunea I/2020

Beneficiari eligibili: Asociații, fundații, instituții publice de cultură, persoane fizice autorizate, societăți comerciale care derulează activități comerciale

Citește mai mult


AFCN – Apel de programe culturale 2020-2021

Beneficiari eligibili: Asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, persoane fizice autorizate, societăţilor comerciale care derulează activităţi culturale

Citește mai mult


Competiția „Altiero Spinelli for Outreach” 2019 - Premii destinate proiectelor care promovează valorile europene

Beneficiari elibili: Persoane fizice care sunt cetățeni ai UE; entități juridice neguvernamentale stabilite și cu sediul într-un stat membru al UE

Citește mai mult


Comisia Europeană - Apel de proiecte privind stimularea diversității talentului și muzicii europene

Beneficiari eligibili: Localuri mici muzicale - orice local care are o capacitate de până la 400 de persoane și oferă activități muzicale regulate. Localurile pot aparține unor organizații non-profit (publice sau private), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații care înregistrează profit.

Citește mai mult


Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 - Competiţie Proiecte de Mobilităţi dedicată organizaţiilor de cercetare

Beneficiari eligibili: Promotorul de Proiect va trebui să fie o organizaţie de cercetare eligibilă din România. Partenerii eligibili pot fi organizaţii de cercetare sau companii cu sediul în România sau în Norvegia.

Apelul de propuneri impune ca proiectele să fie depuse de către un consorţiu alcătuit din cel puţin o entitate legală din România şi una din Norvegia.

Citește mai mult


Programul C-Voucher - Apel de proiecte dedicat IMM-urilor pentru adoptarea de soluții de economie circulară

Beneficiari eligibili: IMM-uri din statele membre ale Uniunii Europene și din statele asociate programului Orizont 2020 care își desfășoară activitatea în industria prelucrătoare, agro-alimentară, textilă, în domeniul sănătății și al apei

Citește mai mult


Comisia Europeană - Apel de proiecte pentru susținerea libertății presei și a jurnalismului de investigație în Europa

Beneficiari eligibili: ONG-uri, organizații internaționale, universități, instituții educaționale, centre de cercetare din Elveția, UE sau Spațiul Economic European (Islanda, Lichtenstein, Norvegia)

Citește mai mult


Proiectul de parteneriat Worth – Apel de proiecte destinat Start-Up-urilor și IMM-urilor din industria creativă

Beneficiari eligibili: Parteneriat între designeri, artizani, IMM-uri și Start-Up-uri stabilite într-un stat membru UE sau într-o țară asociată COSME din industriile fashion și lifestyle, inclusiv industria textilă, de bijuterii, încălțăminte, accesorii, mobilă, blană, piele și decorațiuni interioare.

Parteneriatele trebuie să fie constituite între minimum 2 persoane legale, dar pot fi maximum 3 parteneri/propunerea de proiecte.

Citește mai mult


Programul RO-CULTURA - Apel de proiecte pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Beneficiari eligibili: Instituție publică, unitate administrativ-teritorială, ONG, societate comercială, societate cooperativă.

Parteneri de proiect eligibili din România: ONG, societate comercială, societate cooperativă, instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.)

Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, astfel cum sunt definite la secțiunea 5 din Ghidul solicitantului, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre Statele Donatoare.

Citește mai mult


Programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”

Beneficiari eligibili: Persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Citește mai mult


Copernicus Hackathon Organiser – Apel de proiecte destinat mediului IT

Beneficiari eligibili: Participanții ar trebui să reprezinte o combinație de competențe relevante pentru dezvoltarea de software, inclusiv programatori, designeri de grafică și interfață, experți GIS și EO, manageri de proiect și experți tematici (agricultură, energie, silvicultură, petrol și gaze), care să fie înregistrați în una din țările participante la Copernicus (cele 28 state UE + Norvegia și Islanda).

Citește mai mult


Fundația Volkswagen – Apel de proiecte privind inteligența artificială și societatea viitorului

Beneficiari eligibili: Cercetători și profesori deținători ai unei diplome de doctorat în științe sociale și/sau umaniste și inginerie care cercetează provocările inteligenței artificiale și societății într-o abordare interdisciplinară.

Citește mai mult


FRDS – Apelul 1 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: potențialii promotori și parteneri de proiect eligibili, din România și din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte și să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

Citește mai mult


Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Citește mai mult


Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Citește mai mult