Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Apel de proiecte pentru prevenirea și combaterea violenței pe motive de gen și a violenței împotriva copiilor

Beneficiari eligibili: Entități publice, organizații private, organizații internaționale. Societățile comerciale pot participa în parteneriat cu entitățile publice sau cu organizațiile private non-profit. 

Citește mai mult

Cecuri de inovare - Competiție dedicată IMM-urilor

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Citește mai mult

Programul RO-CULTURA - Apel de proiecte pentru inițiative bilaterale

Beneficiari eligibili: Entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființare ca persoane juridice în unul dintre Statele Donatoare; Entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România.

Citește mai mult

Innovation Norway - Apel de proiecte pentru dezvoltarea IMM-urilor și ONG-urilor în România

Beneficiari eligibili: Solicitanți - IMM-uri, întreprinderi mari deținute public în proporție de cel mult 25%, ONG-uri; Parteneri - orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică într-unul din Statele Donatoare sau în România.

Citește mai mult

Programul ACCES 2018 – Finanțări pentru acţiuni şi proiecte culturale în domeniile cultură scrisă, arte vizuale, dialog intercultural

Beneficiari eligibili: persoane juridice – asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, cu excepţia celor aflate în subordinea MCIN, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale care desfăşoară activităţi culturale.

Citește mai mult

Fondul pentru azil, migrație și integrare – Apel pentru integrarea resortisanților statelor terțe

Beneficiari eligibili: persoane juridice stabilite într-un stat membru participant la FAMI, organisme publice (inclusiv autorități locale, servicii publice de ocupare a forței de muncă, servicii de tineret și instituții de învățământ), entități non-profit, organizații internaționale.

Citește mai mult

Programul de Accelerare C-Voucher pentru susținerea IMMurilor – Prima ediție 2018

Beneficiari eligibili: IMMuri, întreprinderi mici și mijlocii; întreprinderile din industria prelucătoare, industria agro-alimentară, industria textilă, sănătate și domeniul apei

Citește mai mult

Țara lui Andrei - Programul RO SMART pentru construirea comunităților sustenabile în România

Beneficiari eligibili: ONG-uri; Instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat; Persoane fizice în parteneriat cu un ONG, instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat. Pentru ca înscrierea să fie eligibilă, este nevoie de încheierea unui acord de găzduire între persoana care înscrie un proiect și entitatea parteneră.

Citește mai mult

Ministerul Cercetării și Inovării – Competiție dedicată subvenţionării literaturii tehnico-ştiinţifice pentru anul 2018

Beneficiari eligibili: pentru Reviste – institute naționale CDI, universități, Academia Română, Academia Oamenilor de știință și Academiile de ramură;
pentru Cărți – angajatorul autorului/autorilor, editura unui INCD, a unei universități, sau aparținând altor societăți, asociații, care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

Citește mai mult

Apel de proiecte privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora

Beneficiari eligibili: Reprezentantul unei asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, al unei categorii de organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau a unei organizaţii internaţionale; persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România sau din străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Citește mai mult

Știri recente
Azi, 16 octombrie 2018
Ieri, 15 octombrie 2018