Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul RO–Mediu: Apelul II pentru „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”

Beneficiari eligibili: Orice autoritate locală sau regională (la nivel municipal/județean)

Perioadă depunere: 02 martie 2021 - 30 iunie 2021

Kaufland Romania și Asociația Act for Tomorrow: START ONG, ediția 2021

Beneficiari eligibili: ONG-uri mici sau recent înființate, instituții publice din sfere precum educația (grădinițe, școli, licee) și cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii), grupuri informale

Perioadă depunere: 24 februarie 2021 - 31 decembrie 2021

Programul Innovators for Children - Soluții tehnologice care contribuie la un viitor mai bun pentru copii și adolescenți

Beneficiari eligibili: Startup-uri, ONG-uri

Perioadă depunere: 24 februarie 2021 - 30 aprilie 2021

INNO4COV-19: Stimularea inovației pentru diagnosticarea, prevenirea și supravegherea COVID-19

Beneficiari eligibili: Companii și consorții de companii

Perioadă depunere: 22 februarie 2021 - 30 aprilie 2021

Europa Creativă, acțiunea pilot i-Portunus: Apel de proiecte adresat artiștilor, creatorilor și profesioniștilor din patrimoniul cultural

Beneficiari eligibili: Artiști, creatori sau profesioniști culturali activi în patrimoniul cultural, cu vârsta de cel puțin 18 ani și rezidenți legali ai unei țări din Programul Europa Creativă

Perioadă depunere: 15 februarie 2021 - 15 aprilie 2021

Fundația EMAG & Flanco - Programul „Nouă ne pasă”: Apel de proiecte pentru anul școlar 2021-2022

Beneficiari eligibili: Echipe de profesori din mediul rural

Perioadă depunere: 17 februarie 2021 - 04 aprilie 2021

Active Citizens Fund - Apelul 8: Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, Runda 2

Beneficiari eligibli: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021

Active Citizens Fund - Apelul 7: Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, Runda 2

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021

Active Citizens Fund - Apelul 5: Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal, Runda 2

Beneficiari eligibili: ONG-uri, Fundațiile pentru Tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică 

Perioadă depunere: 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021

Active Citizens Funs - Apelul 3: Activism civic și advocacy, Runda 2

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021

Active Citizens Fund - Apelul 2: Educaţie şi implicare civică, Runda 2

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021

Europa Creativă, acțiunea pilot i-Portunus: Apelul nr. 2 de proiecte adresat compozitorilor, muzicienilor și interpreților

Beneficiari eligibili: Compozitori, muzicieni și interpreți, de preferat din domeniul muzicii clasice, jazzului și muzicii tradiționale, (individual sau în grupuri de până la 5 persoane), cu vârsta peste 18 ani, ce își au reședința legală într-o țară ce face parte din programul Europa Creativă.

Perioadă depunere: 15 februarie 2021 - 15 aprilie 2021

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: Finanțare nerambursabilă pentru anul 2021

Beneficiari eligibili: asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni

Perioadă depunere: 09 februarie 2021 - 31 decembrie 2021

b-solutions: Apel dedicat cooperării transfrontaliere

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: organismele publice și echivalente publice (naționale, regionale, locale) cu o graniță națională prin care își limitează teritoriul, entități transfrontaliere

Perioadă depunere: 26 ianuarie 2021 - 11 martie 2021

Europa Creativă, acțiunea pilot i-Portunus: Apel pentru mobilitatea profesioniștilor din domeniul arhitecturii

Au mai rămas 10 zile.

Beneficiari eligibili: Arhitecți și profesioniști culturali activi în domeniul arhitecturii (persoane și grupuri de până la 5 persoane)

Perioadă depunere: 15 ianuarie 2021 - 14 martie 2021

Apel de proiecte – Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene

Beneficiari eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale, înființată ca persoană juridică în România

Perioadă depunere: 12 ianuarie 2021 - 29 aprilie 2021

Schema de granturi mici - Electrificare finanțată prin Granturile SEE

Beneficiari eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale, înființată ca persoană juridică în România

Perioadă depunere: 12 ianuarie 2021 - 29 aprilie 2021

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apelul nr. 5: Drepturile omului – Implementare la nivel național

Beneficiari eligibili: Entităţi publice centrale cu responsabilități în domeniul drepturilor omului și organizații neguvernamentale active și cu experiență dovedită în domeniul drepturilor omului

Perioadă depunere: 08 ianuarie 2021 - 09 aprilie 2021

Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte în domeniu învățământului profesional și tehnic

Beneficiari eligibili: unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi Tehnic/ instituții publice cu responsabilități la nivel național, regional sau județean în domeniul ÎPT

Perioadă depunere: 11 ianuarie 2021 - 18 iunie 2021

Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte în domeniul învățământului preuniversitar

Beneficiari eligibili: Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) 

Perioadă depunere: 11 ianuarie 2021 - 04 iunie 2021

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor, runda II

Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale

Perioadă depunere: 06 ianuarie 2021 - 15 aprilie 2021

Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

Au mai rămas 25 zile.

Beneficiari eligibili: autorități locale sau regionale (municipale/județene)

Perioadă depunere: 04 ianuarie 2021 - 29 martie 2021

MFP: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari

Perioadă depunere: 15 decembrie 2020 - 31 decembrie 2023

Ministerul Sănătății prin Granturile SEE 2014-2021: Schema de granturi mici nr. 2 Servicii outreach

Au mai rămas 5 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-urile stabilite în România ca persoane juridice. Parteneri eligibili: a) din România: entități publice, ONG-uri, entități private (medici de familie), înființate ca persoane juridice române. Entitățile private vor trebui să îndeplinească cerințele art. 107 din Tratatul privind Functionarea Ununii Europene 8 (TFUE) prin oferirea de bunuri și servicii care nu afectează comețul cu Statele membre UE5 ; b) din Statele donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale înființate cu personalitate juridică într-unul dintre statele donatoare.

Perioadă depunere: 09 decembrie 2020 - 09 martie 2021

Innovation Fund - Apel pentru proiecte la scară mică

Au mai rămas 6 zile.

Beneficiari eligibili: persoane juridice, entități private, entități publice sau organizații internaționale

Perioadă depunere: 07 decembrie 2020 - 10 martie 2021

Granturile SEE și Norvegiene: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică

Beneficiari eligibili:orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială, ONG-uri, înființate ca persoană juridică în România

Perioadă depunere: 02 decembrie 2020 - 31 mai 2021

Ministerul Sănătății - Apelul nr. 1 pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

Au mai rămas 26 zile.

Beneficiari eligibili: Entități publice, stabilite în România ca persoane juridice (de exemplu: autoritățile locale și centrale, direcțiile de sănătate publică, spitale etc.)

Perioadă depunere: 06 noiembrie 2020 - 30 martie 2021

Active Citizens Fund - Fondul pentru Relații Bilaterale, apelul 2

Au mai rămas 28 zile.

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, Crucea Roşie Română şi structurile sale cu personalitate juridică sau entitățile înființate legal într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), care intenționează să participe la un proiect în parteneriat în cadrul ACF România.

Perioadă depunere: 20 ianuarie 2020 - 01 aprilie 2021

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Apel pentru propuneri de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în școală (RCIS)

Beneficiari eligibili: ONGurile din România sau instituţiile publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea pot candida numai în numele unui consorţiu. Partenerii eligibili în consorțiu: școli românești in care sunt înscriși minimum 20% copii romi fiecare

Perioadă depunere: 03 decembrie 2020 - 04 iunie 2021

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Entitățile din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală

Perioadă depunere: 03 iulie 2020 - 01 mai 2024

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Beneficiari eligibili: producători viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie

Perioadă depunere: 19 mai 2020 - 31 iulie 2023

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 30 iunie 2021

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Știri recente
Azi, 04 martie 2021
Ieri, 03 martie 2021