Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul Europa-Creativă: Parteneriate în jurnalism

Beneficiari eligibili: Persoane juridice (organisme publice sau private)

Perioadă depunere: 19 iunie 2021 - 26 august 2021

Brașov Heroes, ediția 8 - Apel adresat proiectelor cu impact comunitar post-pandemie pentru Brașov

Au mai rămas 5 zile.

Beneficiari eligibili: Proiectele pot fi depuse atât de organizații, cât și de grupuri de inițiativă - echipe de minim 3 persoane - prieteni, vecini, colegi, colaboratori care, deși nu au o formă juridică de constituire, se reunesc pentru un proiect specific pentru care vor strânge fonduri la Brașov Heroes.

Perioadă depunere: 15 iunie 2021 - 28 iunie 2021

Granturile SEE și Norvegiene: Cercetare și dezvoltare privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică

Beneficiari eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială, precum și organizații neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România

Perioadă depunere: 09 iunie 2021 - 14 octombrie 2021

EIC Women Leadership Programme

Au mai rămas 9 zile.

Beneficiari eligibili: femei participante în cadrul proiectelor finanțate de EIC (acceleratoare și alte instrumente anterioare)

Perioadă depunere: 08 iunie 2021 - 02 iulie 2021

FDSC și Kaufland: Programul „În stare de bine” - Apelul 2/2021

Au mai rămas 2 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-urile din România, Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 03 iunie 2021 - 25 iunie 2021

Premiile de Inovare Ericsson 2021

Beneficiari eligibili: Echipe formate din studenți, masteranzi, doctoranzi, din toată lumea.

Perioadă depunere: 04 iunie 2021 - 05 august 2021

Programul Piața Unică: Rețeaua întreprinderilor europene

Beneficiari eligibili: consorții între entități juridice, publice sau private, stabilite în statele membre ale UE, inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM) și țări asociate cu Programul Pieței Unice sau în curs de semnare a unui parteneriat.

Perioadă depunere: 03 iunie 2021 - 27 aprilie 2022

Programul cultural București – oraș deschis

Au mai rămas 2 zile.

Beneficiari eligibili: persoană fizică autorizată, întreprindere familială, întreprindere individuală, asociație sau fundație, societate comercială care derulează activități artistice, culturale sau educaționale, instituție publică, altele decât cele subordonate Primăriei Municipiului București

Perioadă depunere: 01 iunie 2021 - 25 iunie 2021

IMPACT EdTech: Accelerator și program de incubare

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: IMM-uri stabilite ca persoane juridice dintr-o țară eligibilă și echipe de cel puțin două persoane fizice

Perioadă depunere: 01 iunie 2021 - 30 iunie 2021

Ministerul Tineretului și Sportului - Concursul național de proiecte studențești

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: Structuri neguvernamentale de tineret și pentru tineret 

Perioadă depunere: 28 mai 2021 - 30 iunie 2021

Ministerul Tineretului și Sportului - Concursul național de proiecte de tineret

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: Structuri neguvernamentale de tineret și pentru tineret 

Perioadă depunere: 28 mai 2021 - 30 iunie 2021

Primăria Timișoara: Apel 1/2021 Cultură

A mai rămas o zi.

Beneficiari eligibili: Asociații sau fundații care derulează activități în domeniul cultural și artistic, instituții publice de cultură, cu excepția celor în subordinea Primăriei Municipiului Timișoara și PFA-uri, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale sau societăți comerciale care derulează activități în domeniul cultural și artistic.

Perioadă depunere: 27 mai 2021 - 24 iunie 2021

Ministerul Afacerilor Externe: Concursul de bursă „Ierunca-Lovinescu” 2021

Au mai rămas 9 zile.

Beneficiari eligbili: studenți români în Franța, la nivel de licență, masterat sau doctorat, într-un domeniu de specializare corespunzător „litere sau științe sociale”.

Perioadă depunere: 26 mai 2021 - 02 iulie 2021

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 - ESAYEP: Apelul „Vizite pregătitoare”

Beneficiari eligibili: Aplicanți eligibili: universități care dețin o Cartă Erasmus pentru Învățământul Superior (ECHE), instituții de învățământ superior acreditate de la DS, inspectorate școlare județene din România, centre de formare a profesorilor din România, centre județene de resurse și asistență educațională, școli vocaționale din România.

Parteneri eligibili: orice entitate privată sau publică a DS care are relevanță pentru sectoarele educațional, tineret și formare, IMM-uri și alte organizații din câmpul muncii din România.

Perioadă depunere: 23 mai 2021 - 30 iunie 2022

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, transfer de bune practici”

Beneficiari eligibili: entități implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală, din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Perioadă depunere: 21 mai 2021 - 01 mai 2024

Federația Fundațiile Comunitare din România & Lidl România: Fondul pentru un viitor mai bun, ediția II

A rămas mai puțin de o zi.

Beneficiari eligibili: ONG-uri, instituții de învățământ și grupuri de inițiativă din Bacău, Baia Mare, Constanța, Ploiești și Timișoara

Perioadă depunere: 19 mai 2021 - 23 iunie 2021

Bursa de Creație DLITE

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: scriitori și scriitoare

Perioadă depunere: 19 mai 2021 - 30 iunie 2021

Innovation Norway - Programul SMEs Growth: Schema de granturi mici, apel II

Beneficiari eligibili: Întreprinderi cu cel mult 25% proprietate publică, stabilite ca persoane juridice în România; ONG-uri (pentru domeniul „Green Industry Innovation”). Parteneri eligibili: Orice entitate privată sau publică, comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau în România.

Perioadă depunere: 14 mai 2021 - 22 septembrie 2021

Innovation Norway - Programul SMEs Growth: Schema pentru proiecte individuale, apel II

Beneficiari eligibili: IMM-urile cu cel mult 25% drept de proprietate publică, înregistrate ca persoane juridice în România de cel puțin 3 ani la data limită de depunere.

Perioadă depunere: 14 mai 2021 - 15 septembrie 2021

Granturile SEE și Norvegiene: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie geotermală

Beneficiari eligibili: orice persoană juridică privată sau publică, comercială sau necomercială, ONG-uri sau parteneriate formate din tipurile de entități enumerate anterior, din România.

Perioadă depunere: 17 mai 2021 - 30 septembrie 2021

Rezidența FemArt 2021

Au mai rămas 7 zile.
Beneficiari eligibili: absolventele unei facultăți de film de naționalitate română sau cu rezidența în România
Perioadă depunere: 12 mai 2021 - 30 iunie 2021

Programul CERV - Apel de proiecte adresat Autorităților Naționale pentru Protecția Datelor

Beneficiari eligibili: Autoritățile naționale pentru protecția datelor. Partenerii pot fi entități publice sau organizații private 

Perioadă depunere: 20 aprilie 2021 - 09 septembrie 2021

Programul CERV - Apel de proiecte pentru protejarea și promovarea drepturilor copilului

Beneficiari eligibili: Entități publice sau private din Statele Membre UE sau țările SEE, parte din programul CERV

Perioadă depunere: 20 aprilie 2021 - 07 septembrie 2021

Programul CERV - Granturi pentru investiții acordate partenerilor-cadru activi în domeniul valorilor UE

Au mai rămas 6 zile.

Beneficiari eligibili: Rețele europene, organizații ale societății civile și grupuri de reflecție resortisante ale unui stat UE.

Perioadă depunere: 20 aprilie 2021 - 29 iunie 2021

iCapital: Premiile Capitala Europeană a Inovării

Au mai rămas 22 zile.

Beneficiari eligibili: Orașe cu cel puțin 50.000 de locuitori, din Uniunea Europeană sau din state partenere Horizon.

Perioadă depunere: 09 mai 2021 - 15 iulie 2021

Pregătirea și implementarea unui curs privind Uniunea Europeană și politica sa de coeziune pentru școlile de jurnalism

Beneficiari eligibili: universități și alte instituții de învățământ care predau jurnalism la nivel de licență și masterat

Perioadă depunere: 05 mai 2021 - 24 august 2021

Innovation Norway: Creșterea capacității de a furniza energie regenerabilă - Alte surse de energie regenerabilă

Beneficiari eligibili: entități private sau publice, comerciale sau necomerciale, precum și organizațiile neguvernamentale, înființate ca persoane juridice în România

Perioadă depunere: 28 aprilie 2021 - 08 septembrie 2021

Premiul CESE pentru societatea civilă 2021: Politici climatice

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: organizațiile societății civile, înregistrate oficial în Uniunea Europeană și care sunt active la nivel local, național, regional sau european, persoane fizice

Perioadă depunere: 27 aprilie 2021 - 30 iunie 2021

EIC Accelerator: Extinderea inovațiilor cu impact ridicat

Beneficiari eligibili: IMM-uri, societăți mici cu capitalizare medie, persoane juridice/persoane fizice care doresc să deschidă un IMM/o societate mică cu capitalizare medie

Perioadă depunere: 13 aprilie 2021 - 06 octombrie 2021

Programul Orizont 2021 - Premiul UE pentru Femeile Inovatoare

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: Sunt așteptate să aplice femei rezidente ale unui stat membru UE sau a unei țări partenere Orizont 2021, fondatoare sau cofondatoare ale unor companii inovatoare existente și active, înregistrate înainte de 30 iunie 2019.
Persoanele interesate să se înscrie la secțiunea Rising Innovator trebuie să nu fi împlinit, până la momentul deschiderii apelului, 17 martie 2021, vârsta de 30 de ani.

Perioadă depunere: 09 aprilie 2021 - 30 iunie 2021

Administrația Fondului pentru Mediu: Programul „Casa Eficientă Energetic” - Școli și grădinițe

Beneficiari eligibili: UAT-urile care sunt proprietari ai terenului şi clădirii/ansamblului de clădiri pe care se realizează investiţia şi pe care le administrează prin organe deliberative

Perioadă depunere: 17 martie 2021 - 04 octombrie 2021

Programul RO–Mediu: Apelul II pentru „Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: Orice autoritate locală sau regională (la nivel municipal/județean)

Perioadă depunere: 02 martie 2021 - 30 iunie 2021

Kaufland Romania și Asociația Act for Tomorrow: START ONG, ediția 2021

Beneficiari eligibili: ONG-uri mici sau recent înființate, instituții publice din sfere precum educația (grădinițe, școli, licee) și cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii), grupuri informale

Perioadă depunere: 24 februarie 2021 - 31 decembrie 2021

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: Finanțare nerambursabilă pentru anul 2021

Beneficiari eligibili: asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult, organizaţiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni, organizaţiile internaţionale, persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni

Perioadă depunere: 09 februarie 2021 - 31 decembrie 2021

Apel de proiecte – Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale, înființată ca persoană juridică în România

Perioadă depunere: 12 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021

Schema de granturi mici - Electrificare finanțată prin Granturile SEE

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: orice entitate, privată sau publică, comercială sau necomercială și organizații neguvernamentale, înființată ca persoană juridică în România

Perioadă depunere: 12 ianuarie 2021 - 30 iunie 2021

MFP: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari

Perioadă depunere: 15 decembrie 2020 - 31 decembrie 2023

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Entitățile din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală

Perioadă depunere: 03 iulie 2020 - 01 mai 2024

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Beneficiari eligibili: producători viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie

Perioadă depunere: 19 mai 2020 - 31 iulie 2023

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Beneficiari eligibili: Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din România și statele donatoare este considerată promotor sau partener eligibil.

Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană juridică într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră comună cu România sunt de asemenea eligibile ca parteneri ai inițiativelor bilaterale.

Perioadă depunere: 21 februarie 2020 - 20 decembrie 2021

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

FRDS – Apelul 1 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: Potențialii promotori și parteneri de proiect eligibili, din România și din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte și să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

Perioadă depunere: 21 ianuarie 2019 - 30 iunie 2021

Știri recente
Azi, 23 iunie 2021
Ieri, 22 iunie 2021