Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Innovation Norway - Apel de proiecte dedicat energiei regenerabile în România

Beneficiari eligibili: Pentru Apelul 1 și Apelul 2: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, ONG-uri, stabilită ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România; Pentru Apelul 3 și schema de granturi mici: IMM-uri și ONG-uri (inclusiv întreprinderi sociale cu activitate economică); Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau România.

Citește mai mult

Programul Europa Creativă – apel de proiecte pentru cooperarea transnaţională între organizații culturale

Beneficiari eligibili: Organizații neguvernamentale, instituții publice, companii private, care au activitate în sectoarele culturale și creative (inter alia: arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul, patrimoniul cultural material și imaterial, designul, muzica, literatura, artele spectacolului, industria editorială, radioul, artele vizuale)

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijinirea educației cinematografice

Beneficiari eligibili: Consorțiu (coordonator de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități juridice europene (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate, fundații, primării/consilii orășenești etc.) cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și deținute direct sau prin participare majoritară de cetățeni din țările respective.

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru festivalurile de film

Beneficiari eligibili: entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări. 

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale

Beneficiari eligibili: Societăți europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor menționate, în special societăți de producție independente legal constituite cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent. De asemenea, solicitantul trebuie să dețină majoritatea drepturilor legate de proiect.   

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene

Beneficiari eligibili: societăți europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei.

Citește mai mult

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Citește mai mult

Programul Horizon 2020 - Apel de proiecte - Fast Track to Innovation

Beneficiari eligibili: Companiile private profitabile din domeniul Industriei; Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau țări asociate Orizont 2020; Universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie; Actorii cu un rol important în comercializare, cum ar fi organizațiile de clustere, utilizatorii finali, asociațiile industriale, incubatoarele, investitorii și sectorul public; Start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Citește mai mult

Cecuri de inovare - Competiție dedicată IMM-urilor

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Citește mai mult

Fondul pentru azil, migrație și integrare – Apel pentru integrarea resortisanților statelor terțe

Beneficiari eligibili: persoane juridice stabilite într-un stat membru participant la FAMI, organisme publice (inclusiv autorități locale, servicii publice de ocupare a forței de muncă, servicii de tineret și instituții de învățământ), entități non-profit, organizații internaționale.

Citește mai mult

Programul de Accelerare C-Voucher pentru susținerea IMMurilor – Prima ediție 2018

Beneficiari eligibili: IMMuri, întreprinderi mici și mijlocii; întreprinderile din industria prelucătoare, industria agro-alimentară, industria textilă, sănătate și domeniul apei

Citește mai mult

Știri recente
Azi, 15 noiembrie 2018
Ieri, 14 noiembrie 2018