Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Competiția FAMAE 2019-2020 - FOOD FOR GOOD

Beneficiari eligibili: Apelul este deschis tuturor, în special comunității din domeniul educației (studenți, profesori, cercetători etc), lumii afacerilor (start-up-uri, întreprinderi mici și mijlocii etc), organizațiilor filantropice (antreprenori sociali, ONG-uri) și organismelor publice.

Citește mai mult


Blockpool - Apel de proiecte adresat IMM-urilor și start-upurilor pentru implementarea tehnologiilor de tip Blockchain și Distributed Ledger

Beneficiari eligibili: IMM-uri și startup-uri europene care sunt active în sectoarele industriei și se află într-unul din statele membre UE

Citește mai mult


Mecanismul financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Apel pentru proiecte de cooperare în învățământul universitar

Beneficiari eligibili: Instituţii de învăţământ universitar(universităţi) din România acreditate, care deţin o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Universitar (ECHE)

Citește mai mult


Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 şi Guvernul României: Runda 3 a apelului „Educație Școlară - 2019”

Beneficiari eligibili: Inspectoratele Școlare Județene, Casele Corpului Didactic și Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională din România

Citește mai mult


UEFISCDI - Apel pentru „Proiecte Colaborative de Cercetare”

Beneficiari eligibili: Promotorii proiectului sunt organizații de cercetare, iar partenerii de proiect sunt organizații de cercetare și / sau companii (întreprinderi mici, mijlocii și mari) care se află pe teritoriul României sau Norvegiei.
Alți parteneri eligibili sunt organizații de cercetare din țări terțe, dar nu pot primi finanțare din subvenția proiectului

Citește mai mult


Innovation Norway - Apel de Proiecte nr. 2 în cadrul Programului „Dialog social - muncă decentă"

Beneficiari eligibili: ONG-uri, instituții de învățământ și cercetare constituite ca persoane juridice în România sau în Norvegia, parteneri sociali (organizații patronale și sindicate), autorități și instituții publice care au roluri statutare legate de munca decentă sau de cooperarea tripartită, organizațiile autorităților publice care au în cadrul mandatului lor promovarea muncii decente și/sau dialogul tripartit.

Citește mai mult


Programul de Accelerare C-Voucher pentru susținerea IMM-urilor - Ediția 2019

Beneficiari eligibili: IMM-uri din statele membre ale Uniunii Europene și din statele asociate programului Orizont 2020 care își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile: industria prelucrătoare, industria agro-alimentară, industria textilă, domeniul sănătății, domeniul maritim.

Citește mai mult


Programul Orizont 2020 - European SME innovation Associate

Beneficiari eligibili: IMM-uri vizionare, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020, care nu găsesc competențele necesare pentru o idee particulară de inovare la nivel național

Citește mai mult


Programul Național Casa Verde Fotovoltaice – Apel de proiecte pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice

Beneficiari eligibili: Persoanele fizice

Citește mai mult


Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor

Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale

Citește mai mult


Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat dezvoltării locale

Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale

Citește mai mult


RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Beneficiari eligibili: Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri.

Citește mai mult


Programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”

Beneficiari eligibili: Persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Citește mai mult


FRDS – Apelul 1 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Potențialii promotori și parteneri de proiect eligibili, din România și din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte și să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

Citește mai mult


Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Citește mai mult


Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Citește mai mult