Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

PNCDI IV - Competiția Centre de Excelență

Au mai rămas 9 zile.

Solicitanți eligibili: propunerea de proiect este depusă de o organizație de cercetare de drept public, în calitate de coordonator, împreună cu cel puțin 3 organizații de cercetare (de drept public sau de drept privat), în calitate de parteneri.

Perioadă depunere: 02 februarie 2024 - 22 aprilie 2024

Programul În Stare de Bine - Apel de proiecte 1/2024

Au mai rămas 13 zile.

Solicitanți leigibili: ONG-uri

Perioadă depunere: 01 aprilie 2024 - 26 aprilie 2024

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Au mai rămas 18 zile.

Beneficiari eligibili: Entitățile din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală

Perioadă depunere: 03 iulie 2020 - 01 mai 2024

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, transfer de bune practici”

Au mai rămas 18 zile.

Beneficiari eligibili: entități implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală, din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Perioadă depunere: 21 mai 2021 - 01 mai 2024

Programul CONSTRUCTPLUS

Au mai rămas 25 zile.

Solicitanți eligibili: întreprinderi nou-înființate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât și întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înregistrate în scop fiscal în baza Legii societăților nr. 31/1990.

Perioadă depunere: 12 ianuarie 2024 - 08 mai 2024

Programul „Primul pas spre sănătate”

Solicitanți eligibili: cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

Perioadă depunere: 04 aprilie 2024 - 15 mai 2024

Bursele L’Oréal-UNESCOPentru Femeile din Științe - Ediția 2024

Solicitanți eligibili: Tinere cercetătoare, cu vârsta de maximum 40 de ani, care urmează în prezent studii doctorale sau stagii post-doctorale

Perioadă depunere: 11 martie 2024 - 24 mai 2024

Programul She’s Next

Solicitanți eligibili: persoane fizice

Perioadă depunere: 12 aprilie 2024 - 25 mai 2024

Programul CEDV - Apel pentru prevenirea și combaterea violenței de gen și a violenței împotriva copiilor 2024

Solicitanți eligibili: persoane juridice (organisme publice sau private) stabilite într-una dintre țările eligibile.

Perioadă depunere: 10 decembrie 2023 - 29 mai 2024

Premiile REGIOSTARS 2024

Solicitanți eligibili: Beneficiarii tuturor proiectelor finanțate prin politica de coeziune, inclusiv cei din Fondul Social European (Plus)

Perioadă depunere: 29 februarie 2024 - 31 mai 2024

Granturi SEE și norvegiene - Apel pentru cooperare bilaterală în tranziția verde

Solicitanți eligibili: entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau organizații neguvernamentale stabilite în România, Norvegia, Islanda sau Liechtenstein

 

Perioadă depunere: 28 martie 2024 - 31 mai 2024

Schema de Mobilitate EURES

Solicitanți eligibili: consorții 

Perioadă depunere: 19 martie 2024 - 04 iunie 2024

Fondul pentru modernizare - Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice - consultare

Prezentul Ghid se referă la extinderea si modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de DISTRIBUŢIE.

Beneficiari eligibili sunt Operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari definiți în Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, art. 3, pct. 70.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 1.103.442.829 euro prin Decizia COM nr. MF 2022-1 RO 0-017/23.05.2022 totalul aprobat pentru anul 2022 este în valoare de 100.000.000 euro.

Perioadă depunere: 11 octombrie 2022 - 30 iunie 2024

Programul de Cooperare Elveția-România: Proiecte Comune Multilaterale de Cercetare

Solicitanți eligibili: Consorții de cercetători din Bulgaria, Croația, Ungaria, Polonia și România

Perioadă depunere: 09 aprilie 2024 - 01 iulie 2024

Casa Verde Fotovoltaice 2024 - unități de cult și asistență socială

Solicitanți eligibili: unitățile de cult, instituțiile publice/entitățile juridice non-profit din domeniul asistenței sociale

Perioadă depunere: 14 martie 2024 - 19 iulie 2024

Programul Nouă ne Pasă

Solicitanți eligibili: ONG-uri, instituțiile de învățământ preuniversitar, instituțiile de învățământ superior care au personalitate juridică proprie și minim 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finanțare.

 

Perioadă depunere: 11 ianuarie 2024 - 31 august 2024

Programul Rabla Clasic 2024

Solicitanți eligibili: persoane fizice; persoane juridice; UAT-uri și instituții publice.

Perioadă depunere: 13 martie 2024 - 25 noiembrie 2024

Programul Rabla Plus 2024

Solicitanți eligibili: Persoane fizice, persoane juridice, UAT-uri și instituții publice

Perioadă depunere: 13 martie 2024 - 25 noiembrie 2024

Granturi pentru participarea la evenimente de brokeraj organizate la nivelul Pilonului II din cadrul Orizont Europa

Solicitanți eligibili: Persoane fizice, angajate ale unor organizații cu personalitate juridică înregistrate în România

Perioadă depunere: 23 decembrie 2023 - 01 ianuarie 2025

Programul național multianual de microindustrializare

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii

Perioadă depunere: 27 octombrie 2023 - 31 decembrie 2027

Programul Comerț&Servicii

Beneficiari eligibili: microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii

Perioadă depunere: 31 octombrie 2023 - 31 decembrie 2027

Știri recente
Azi, 13 aprilie 2024
Ieri, 12 aprilie 2024