Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

„Soluții pentru comunitate”: Proiecte de educație, sănătate și mediu dedicate ONG-urilor

A rămas mai puțin de o zi.

Beneficiari eligibili: ONG-uri înființate de cel puțin 2 ani sau instituții și autorități publice care îndeplinesc condițiile de eligibilitate

Perioadă depunere: 01 septembrie 2022 - 07 octombrie 2022

Active Citizens Fund: Apelul #1.1 – Participare civică privind criza din Ucraina

Au mai rămas 4 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-uri, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret și Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurilor sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 24 august 2022 - 11 octombrie 2022

Active Citizens Fund: Apel #4.1 – Conștientizare privind drepturile omului și tratament egal pentru persoanele refugiate din Ucraina

Au mai rămas 4 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-uri din Romania care au implementat/implementează proiecte finanțate prin Active Citizens Fund România în calitate de promotori de proiecte sau parteneri.

Perioadă depunere: 24 august 2022 - 11 octombrie 2022

Active Citizens Fund: Apelul #6.1 – Sprijin pentru persoanele refugiate din Ucraina

Au mai rămas 4 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-uri, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret și Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurilor sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 24 august 2022 - 11 octombrie 2022

Active Citizens Fund: Apel #10 – Ȋmbunătăţirea imaginii publice a organizaţiilor societăţii civile ȋn rȃndul publicului ţintă

Beneficiari eligibili: ONG-uri, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret și Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurilor sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 16 septembrie 2022 - 16 noiembrie 2022

EISMEA - Cerere de propuneri de proiecte care vizează domeniul turismului

Beneficiari eligibili: Orice entitate publică şi privată constituită legal şi cu sediul în statele membre şi ţările participante la program

Perioadă depunere: 21 septembrie 2022 - 30 noiembrie 2022

Fondul pentru IMM-uri: Vouchere de proprietate intelectuală

Beneficiari eligibili: întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), cu sediul într-unul din statele membre ale UE

Perioadă depunere: 10 ianuarie 2022 - 16 decembrie 2022

AFM - Programul „Casa Verde Fotovoltaice”

Beneficiari eligibili: Persoanele fizice cu domiciliul în România care sunt proprietare al imobilului-construcţie pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice

Perioadă depunere: 22 decembrie 2021 - 31 decembrie 2022

Kaufland Romania și Asociația Act for Tomorrow: START ONG, ediția 2022

Beneficiari eligibili: ONG-uri și fundații, instituții publice din sfere precum educația (grădinițe, școli, licee) și cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii), grupuri informale/de inițiativă

Perioadă depunere: 20 februarie 2022 - 31 decembrie 2022

Start ONG: Apel special adresat organizațiilor neguvernamentale și grupurilor informale/de inițiativă în contextul crizei umanitare din Ucraina.

Beneficiari eligibili: ONG-uri și grupuri informale

Perioadă depunere: 14 martie 2022 - 31 decembrie 2022

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Beneficiari eligibili: producători viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie

Perioadă depunere: 19 mai 2020 - 31 iulie 2023

HG 332/2014: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari

Perioadă depunere: 15 decembrie 2020 - 31 decembrie 2023

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Entitățile din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală

Perioadă depunere: 03 iulie 2020 - 01 mai 2024

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, transfer de bune practici”

Beneficiari eligibili: entități implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală, din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Perioadă depunere: 21 mai 2021 - 01 mai 2024