Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Programul RO-Cultura - Apel de proiecte pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice

Beneficiari eligibili: Instituție publică, unitate administrativ-teritorială, ONG, societate comercială, societate cooperativă.

Parteneri de proiect eligibili din România: ONG, societate comercială, societate cooperativă, instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.)

Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizații neguvernamentale, astfel cum sunt definite la secțiunea 5 din Ghidul solicitantului, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre Statele Donatoare.

Citește mai mult

Organizația Mondială de Turism și FCB - Apel pentru Start-Up-uri inovatoare din domeniul sportului și turismului

Beneficiari eligibili: În particular, sunt căutate Start-Up-urile care sunt: fie în etapa timpurie(etapa A), pentru profit sau non-profit, persoane fizice sau juridice, MVP, cu potențial pentru scalabilitate sau cu o viziune sustenabilă. 

Citește mai mult

Proiectul de parteneriat Worth – Apel de proiecte destinat Start-Up-urilor și IMM-urilor din industria creativă

Beneficiari eligibili: Parteneriat între designeri, artizani, IMM-uri și Start-Up-uri stabilite într-un stat membru UE sau într-o țară asociată COSME din industriile fashion și lifestyle, inclusiv industria textilă, de bijuterii, încălțăminte, accesorii, mobilă, blană, piele și decorațiuni interioare.

Parteneriatele trebuie să fie constituite între minimum 2 persoane legale, dar pot fi maximum 3 parteneri/propunerea de proiecte.

Citește mai mult

Programul de granturi „Raiffeisen Comunități” - Apel de proiecte pentru ONG-urile și instituțiile de învățământ din domeniul educației non-formale

Beneficiari eligibili: Persoane juridice, organizații nonguvernamentale și instituții de învățământ din România care creează, implementează și gestionează programe educaționale în România

Citește mai mult

Programul Orizont 2020 - Apel de proiecte destinat acțiunilor de coordonare și sprijin în domeniul nanotehnologiilor

Beneficiari elgibili: Cel puțin o entitate juridică stabilită într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Orizont 2020.

Citește mai mult

Programul RO-Cultura - Primul apel de proiecte pentru inițiative bilaterale

Beneficiari eligibili: entități publice sau private, comerciale sau necomerciale sau ONG-uri înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare, care să poată desfășura activități în domeniul vizat de inițiativa bilaterală.

Citește mai mult

UiPath - Concurs dedicat Start-up-urilor și Scale-up-urilor din domeniul automatizării software-urilor de tip B2B

Beneficiari eligibili: Orice start-up sau companie de automatizare în stadiu incipient (scale-up) din regiunea ECE (Europa Centrală și de Est)

Citește mai mult

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale - Finanțate pentru revistele şi publicaţiile culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România

Beneficiari eligibili: Editurile revistelor și publicațiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2019

Citește mai mult

Fondul de Dezvoltare și Investiții - Granturi pentru proiecte de dezvoltare care cuprind investiții sau lucrări de întreținere şi reparații curente

Beneficiari eligibili: unități /subdiviziuni administrativ-teritoriale, asociații de dezvoltare intercomunitară, universități

Citește mai mult

Programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”

Beneficiari eligibili: Persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Citește mai mult

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Citește mai mult

FRDS – Apelul 1 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: potențialii promotori și parteneri de proiect eligibili, din România și din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte și să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

Citește mai mult

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Citește mai mult

Copernicus Hackathon Organiser – Apel de proiecte destinat mediului IT

Beneficiari eligibili: Participanții ar trebui să reprezinte o combinație de competențe relevante pentru dezvoltarea de software, inclusiv programatori, designeri de grafică și interfață, experți GIS și EO, manageri de proiect și experți tematici (agricultură, energie, silvicultură, petrol și gaze), care să fie înregistrați în una din țările participante la Copernicus (cele 28 state UE + Norvegia și Islanda).

Citește mai mult

Fundația Volkswagen – Apel de proiecte privind inteligența artificială și societatea viitorului

Beneficiari eligibili: Cercetători și profesori deținători ai unei diplome de doctorat în științe sociale și/sau umaniste și inginerie care cercetează provocările inteligenței artificiale și societății într-o abordare interdisciplinară.

Citește mai mult