Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Innovation Norway - Apel de proiecte dedicat energiei regenerabile în România

Beneficiari eligibili: Pentru Apelul 1 și Apelul 2: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, ONG-uri, stabilită ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România; Pentru Apelul 3 și schema de granturi mici: IMM-uri și ONG-uri (inclusiv întreprinderi sociale cu activitate economică); Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau România.

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijinirea educației cinematografice

Beneficiari eligibili: Consorțiu (coordonator de proiect și cel puțin 2 parteneri) de entități juridice europene (întreprinderi private, organizații non-profit, asociații, organizații de caritate, fundații, primării/consilii orășenești etc.) cu sediul într-una din țările participante la subprogramul MEDIA și deținute direct sau prin participare majoritară de cetățeni din țările respective.

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru festivalurile de film

Beneficiari eligibili: entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări. 

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale

Beneficiari eligibili: Societăți europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor menționate, în special societăți de producție independente legal constituite cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent. De asemenea, solicitantul trebuie să dețină majoritatea drepturilor legate de proiect.   

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene

Beneficiari eligibili: societăți europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei.

Citește mai mult

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Citește mai mult

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Citește mai mult

Fundația Comunitară București – Fondul IKEA pentru Egalitate de Gen

Beneficiari eligibili: Echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică sau organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, întreprinderi sociale, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București și/sau județul Ilfov.

Citește mai mult

Innovation Norway - Apel de Proiecte în cadrul Programului „Dialog social - muncă decentă"

Beneficiari eligibili: ONG-uri, instituții de învățământ și cercetare constituite ca persoane juridice în România sau în Norvegia, parteneri sociali (organizații patronale și sindicate), autorități și instituții publice care au roluri statutare legate de munca decentă sau de cooperarea tripartită, organizațiile autorităților publice care au în cadrul mandatului lor promovarea muncii decente și/sau dialogul tripartit.

Citește mai mult

Apel de proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”

Beneficiari eligibili: din România - entităţi publice, organizaţii neguvernamentale inclusiv grupuri de acțiune locală (GAL), asociații ale autorităților locale; din Norvegia - orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial sau ne-comercial, precum și organizații neguvernamentale 

Citește mai mult

Programul Start-Up Nation 2018

Beneficiari eligibili: IMM-uri înființate după 30 ianuarie 2017, care activează în domeniul producției, industriilor creative, serviciilor și comerțului

Citește mai mult

Programul „Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România - Apel de proiecte în domeniul învăţământului preuniversitar – Runda 2

Beneficiari eligibili: Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ),  Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Județene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania

Citește mai mult

Programul „Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România - Apel de proiecte în domeniul învățământului profesional și tehnic (ÎPT) - Runda 2

Beneficiari eligibili: Candidați eligibili - Unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi Tehnic din România. Parteneri eligibili - Agenţi economici din România care au semnat cu instituţiile candidate acorduri inter-instituționale privind stagiile de practică ale elevilor la locul de muncă. Instituții gazdă - Instituţii VET sau alte entități conectate cu sistemele VET din Statele Donatoare sau instituţii VET din Elveţia, care au acorduri specifice de cooperare cu Liechtenstein.

Citește mai mult

Programul „Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România – Apel de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală (RCIS) – Runda 2

Beneficiari eligibili: ONG-uri din România sau instituţiile publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea pot candida numai în numele unui consorţiu. Partenerii eligibili în consorţiu: şcolile româneşti care au înscrişi minimum 20% copii romi fiecare.

Citește mai mult

Fundația Comunitară București - Fondul IKEA pentru Educație și Dezvoltare

Beneficiari eligibili: organizații non-guvernamentale, neafiliate politic sau echipe compuse din minimum trei persoane constituite ca grupuri de inițiativă, fără personalitate juridică, care vor desfășura activitățile propuse în București sau în județul Ilfov

Citește mai mult

Fondul pentru azil, migrație și integrare – Apel pentru integrarea resortisanților statelor terțe

Beneficiari eligibili: persoane juridice stabilite într-un stat membru participant la FAMI, organisme publice (inclusiv autorități locale, servicii publice de ocupare a forței de muncă, servicii de tineret și instituții de învățământ), entități non-profit, organizații internaționale.

Citește mai mult