Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Youth Start-Up Competition 2023

A rămas mai puțin de o zi.

Beneficiari eligibili: persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani din țările UE sau COSME.

Perioadă depunere: 04 septembrie 2023 - 25 septembrie 2023

Programului RO-CULTURA: Lansare apel pentru inițiative bilaterale dedicate rezidențelor artistice

Au mai rămas 5 zile.

Beneficiari eligibili: entități private, comerciale sau necomerciale sau organizații non-guvernamentale înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare

Perioadă depunere: 07 decembrie 2022 - 30 septembrie 2023

Concursul „Regio, pașaport spre dezvoltare în Sud-Muntenia!”

Au mai rămas 5 zile.

Solicitanți eligibili: Beneficiarii care au implementat cu succes proiecte finanțate în cadrul POR 2014-2020, în cele șapte județe ale regiunii: Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman

Perioadă depunere: 22 august 2023 - 30 septembrie 2023

AFCN - Apelul de finanțare a proiectelor culturale, ediția I/2024

Au mai rămas 5 zile.

Beneficiar eligibili: persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau persoană juridică de drept public ori privat, română sau cu sediul în străinătate, înfiinţată în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz

Perioadă depunere: 01 septembrie 2023 - 30 septembrie 2023

AFCN - Apelul de finanțare a programelor culturale multianuale 2024 - 2025

Au mai rămas 5 zile.

Beneficiari eligibili: Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice de drept public ori privat, române sau cu sediul în străinătate, înfiinţate în condiţiile legii române ori ale ţării de origine, după caz

Perioadă depunere: 01 septembrie 2023 - 30 septembrie 2023

Programul de Transformare a Școlilor din România

Au mai rămas 6 zile.

Beneficiari eiligibili: directori de școli din mediul urban și rural 

Perioadă depunere: 05 septembrie 2023 - 01 octombrie 2023

European Prize for Humanitarian Innovation 2023

Au mai rămas 8 zile.

Solicitanți eligibili: companii, organizații umanitare neguvernamentale, entități juridice stabilite într-unul dintre statele membre ale UE (inclusiv țări și teritorii de peste mări) sau într-o țară asociată Orizont Europa.

Perioadă depunere: 07 aprilie 2023 - 03 octombrie 2023

Corpul european de solidaritate: A fost lansată cererea de propuneri pentru anul 2023

Au mai rămas 9 zile.

Beneficiari eligibili: orice entitate publică sau privată, cu sau fără scop lucrativ, locală, regională, națională sau internațională dar și grupurile de tineri înregistrate pe portalul Corpului european de solidaritate pot solicita finanțare pentru proiecte de solidaritate.

Perioadă depunere: 05 decembrie 2022 - 04 octombrie 2023

EIC Accelerator 2023

Au mai rămas 9 zile.

Sunt binevenite în special cererile din partea start-up-urilor și IMM-urilor cu femei drept director general.

Perioadă depunere: 07 martie 2023 - 04 octombrie 2023

Programul Rabla Clasic - Sesiunea II

Solicitanți eligibili: Persoane juridice, persoane fizice, UAT-uri și instituții publice

Perioadă depunere: 31 august 2023 - 30 noiembrie 2023

Programul Rabla Plus - Sesiunea II

Beneficiari eligibili: Persoane juridice, persoane fizice, UAT-uri și instituții publice

Perioadă depunere: 31 august 2023 - 30 noiembrie 2023

Kaufland Romania și Asociația Act for Tomorrow: START ONG, ediția 2023

Beneficiari eligibili: organizații non-guvernamentale și fundații, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România, cu venituri totale de maxim 50.000 euro în anul 2022, conform valorii euro stabilită în cadrul programului; organizații non-guvernamentale și fundațiile, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România constituite în cadrul anului 2023 și care respectă calendaristic proporțional plafonul veniturilor; instituții publice (unități de învățământ preuniversitar: grădinițe, școli, licee/colegii, centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie; grupurile informale/de inițiativă.

Perioadă depunere: 01 ianuarie 2023 - 01 decembrie 2023

Fondul pentru IMM-uri 2023

Beneficiari eligibili: IMM-uri cu sediul în Uniunea Europeană

Perioadă depunere: 30 ianuarie 2023 - 08 decembrie 2023

HG 332/2014: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Beneficiari eligibili: întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, IMM-uri sau întreprinderi mari

Perioadă depunere: 15 decembrie 2020 - 31 decembrie 2023

Fondul de Modernizare - Extindere retele de termoficare - proiecte tip A

Prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor în rețele de transport și distribuție a energiei termice, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, la nivel urban.

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea modernizării/reabilitării rețelei inteligente de termoficare – proiecte de tip A, anul 2023.

Perioadă depunere: 01 martie 2023 - 31 decembrie 2023

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Entitățile din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală

Perioadă depunere: 03 iulie 2020 - 01 mai 2024

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, transfer de bune practici”

Beneficiari eligibili: entități implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală, din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Perioadă depunere: 21 mai 2021 - 01 mai 2024

Fondul pentru modernizare - Extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice - consultare

Prezentul Ghid se referă la extinderea si modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciilor de DISTRIBUŢIE.

Beneficiari eligibili sunt Operatorii de distribuţie a energiei electrice concesionari definiți în Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, art. 3, pct. 70.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 1.103.442.829 euro prin Decizia COM nr. MF 2022-1 RO 0-017/23.05.2022 totalul aprobat pentru anul 2022 este în valoare de 100.000.000 euro.

Perioadă depunere: 11 octombrie 2022 - 30 iunie 2024

Programul național multianual INVESTALIM

Beneficiari eligibili: operatori economici constituiți conform Legii nr. 31/1990

Perioadă depunere: 02 august 2023 - 31 decembrie 2026