Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Social Impact Award România 2019 – Competiție de antreprenoriat social

Beneficiari eligibili: Tineri cu vârste cuprinse între 14 și 30 de ani

Citește mai mult

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Schema de granturi mici „Acces la finanțare”

Beneficiari eligibili: Autorități ale administrației publice locale, respectiv comune, orașe (inclusiv municipii) și județe pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate rurale sau mic-urbane (cu până la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială.

Citește mai mult

Fundația Culturală Europeană - Apel de proiecte pentru o Europă deschisă, incluzivă și mai democratică

Beneficiari eligibili: Orice persoană cu vârsta de peste 18 ani; organizații.

Citește mai mult

Innovation Norway - Apel de proiecte pentru audituri energetice în scopul reducerii emisiilor de carbon

Beneficiari eligibili: Beneficiari: IMM-uri, ONG-uri, întreprinderi sociale cu activitate economică; Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în România; Parteneri: Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială stabilită ca persoană juridică în Norvegia sau România. 

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru festivalurile de film

Beneficiari eligibili: entități juridice europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul MEDIA și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări. 

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale

Beneficiari eligibili: Societăți europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor menționate, în special societăți de producție independente legal constituite cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent. De asemenea, solicitantul trebuie să dețină majoritatea drepturilor legate de proiect.   

Citește mai mult

Apel de proiecte „Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”

Beneficiari eligibili: din România - entităţi publice, organizaţii neguvernamentale inclusiv grupuri de acțiune locală (GAL), asociații ale autorităților locale; din Norvegia - orice entitate publică sau privată, cu caracter comercial sau ne-comercial, precum și organizații neguvernamentale 

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene

Beneficiari eligibili: societăți europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei.

Citește mai mult

Programul „Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România - Apel de proiecte în domeniul învăţământului preuniversitar – Runda 2

Beneficiari eligibili: Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ),  Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Județene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania

Citește mai mult

Programul „Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România - Apel de proiecte în domeniul învățământului profesional și tehnic (ÎPT) - Runda 2

Beneficiari eligibili: Candidați eligibili - Unităţi de învăţământ din Învăţământul Profesional şi Tehnic din România. Parteneri eligibili - Agenţi economici din România care au semnat cu instituţiile candidate acorduri inter-instituționale privind stagiile de practică ale elevilor la locul de muncă. Instituții gazdă - Instituţii VET sau alte entități conectate cu sistemele VET din Statele Donatoare sau instituţii VET din Elveţia, care au acorduri specifice de cooperare cu Liechtenstein.

Citește mai mult

Programul „Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România – Apel de proiecte în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală (RCIS) – Runda 2

Beneficiari eligibili: ONG-uri din România sau instituţiile publice din România active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală. Acestea pot candida numai în numele unui consorţiu. Partenerii eligibili în consorţiu: şcolile româneşti care au înscrişi minimum 20% copii romi fiecare.

Citește mai mult

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Citește mai mult

FRDS – Apelul 1 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: potențialii promotori și parteneri de proiect eligibili, din România și din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte și să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

Citește mai mult

Programul RO-CULTURA - Apel de proiecte pentru susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

Beneficiari eligibili: Solicitanții eligibili sunt instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) care dețin calitatea de proprietar sau un alt drept real asupra bunurilor culturale ce urmează a fi conservate/restaurate, clasate (dacă este cazul) și expuse în cadrul proiectului.
Partenerii de proiect eligibili din România sunt: ONG-urile, societățile comerciale/cooperative, instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); instituțiile de cercetare; instituțiile de învățământ.
Partenerii de proiect din Statele Donatoare pot fi entități publice sau private, comerciale sau necomerciale, inclusiv organizații neguvernamentale, înființate în unul din Statele Donatoare. 

Citește mai mult

MyGalileoApp - Concurs pentru lansarea unei aplicații mobile

Beneficiari eligibili: Dezvoltatori de aplicații mobile, antreprenori, studenți, cercetători și oricine altcineva care se confruntă cu provocarea (atâta timp cât are cel puțin 18 ani). Se poate concura individual sau în echipă. Toate echipele trebuie să numească un coordonator de echipă, care trebuie să fie cetățean al UE, în timp ce alți membri ai echipei pot fi și din afara UE. Membrii echipei pot fi si reprezentati ai persoanelor juridice. 

Citește mai mult

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Citește mai mult