Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

UiPath - Competiția Automation Awards 2020 pentru start-up-uri și scale-up-uri

Beneficiari eligibili: Start-up-uri și scale-up-uri care contribuie la automatizarea proceselor ce nu necesită fabricare

Perioadă depunere: 29 mai 2020 - 30 august 2020

Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea 2020: Apel de proiecte pentru protejarea şi promovarea monumentelor istorice

Au mai rămas 22 zile.

Beneficiari eligibili: Persoane fizice sau juridice de drept public sau privat care au calitatea de proprietar, deţinător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosinţă pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric.

Perioadă depunere: 20 mai 2020 - 20 iunie 2020

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Beneficiari eligibili: producători viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie

Perioadă depunere: 19 mai 2020 - 31 iulie 2023

UEFISCDI - Competiția 2020 pentru Proiecte de Cercetare Exploratorie

Au mai rămas 17 zile.

Beneficiari eligibili: Cercetători cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice, inclusiv cei care activează în străinătate (cetăţeni români sau străini) şi doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt nivel ştiinţific în instituţii din România

Perioadă depunere: 15 mai 2020 - 15 iunie 2020

DigiFed - Granturi pentru dezvoltarea de aplicații inteligente în Europa

Au mai rămas 11 zile.

Beneficiari eligibili: Startup-urile, IMM-urile și mid-cap-urile înființate în unul din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv departamentele lor de peste mări / țările asociate H2020 / Marea Britanie

Perioadă depunere: 15 mai 2020 - 09 iunie 2020

Empowering Women in Agrifood: Oportunități de învățare, mentorat și networking pentru antreprenoarele din sectorul agroalimentar

Au mai rămas 17 zile.

Beneficiari eligibili: Femeile antreprenor care activează (inclusiv start-up-uri) sau doresc să activeze în sectorul agroalimentar

Perioadă depunere: 12 mai 2020 - 15 iunie 2020

Reporting Democracy: Sesiuni de pitching pentru jurnaliști despre impactul COVID-19

Beneficiari eligibili: Jurnaliști freelanceri și angajați din Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Albania, Macedonia de Nord și Grecia.

Perioadă depunere: 08 mai 2020 - 31 decembrie 2020

Finance4SocialChange - #AirCompetition pentru întreprinderile sociale cu profit din regiunea Dunării, Etapa I

Au mai rămas 2 zile.

Beneficiari eligibili: Întreprinderile sociale cu profit din regiunea Dunării

Perioadă depunere: 08 mai 2020 - 31 mai 2020

Competiția EIT DIGITAL 2020 pentru scaleup-urile de tip deep tech

Au mai rămas 9 zile.

Beneficiari eligibili: Scaleup-uri de tip deep tech din statele membre ale UE, Regatul Unit sau din țările asociate Orizont 2020

Perioadă depunere: 12 mai 2020 - 07 iunie 2020

Administrația Fondului Cultural Național - Proiecte editoriale, sesiunea III

Au mai rămas 2 zile.

Beneficiari eligibili: Edituri şi redacții de publicații culturale; Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale (ex.: ONG, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.); Persoane juridice de drept public (Instituții publice care derulează proiecte editoriale).

Perioadă depunere: 05 mai 2020 - 31 mai 2020

Rețeaua DIGI-B-CUBE: Schema de vouchere pentru IMM-urile inovative în domeniul medical

Beneficiari eligibili: IMM-uri (inclusiv start-up-uri)

Perioadă depunere: 26 aprilie 2020 - 03 februarie 2021

Fondul European de Investiții și Comisia Europeană - Proiect pilot pentru dezvoltarea competențelor și a educației în întreaga Europă

Beneficiari eligibili: Instituțiile de finanțare interesate sau furnizorii de educație și de formare interesați pot solicita să devină intermediari financiari și să participe la program răspunzând la Cererea deschisă de exprimare a interesului.

Perioadă depunere: 23 aprilie 2020 - 31 octombrie 2020

Comisia Europeană - Apel de proiecte pentru promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

Au mai rămas 3 zile.

Beneficiari eligibili: Pentru a fi eligibil, solicitantul principal și co-solicitanții trebuie să fie entități publice sau organizații private sau organizații internaționale. Organizațiile orientate spre profit trebuie să depună cereri în parteneriat cu entități publice sau organizații private non-profit.

Perioadă depunere: 24 aprilie 2020 - 01 iunie 2020

Comisia Europeană - Sprijin pentru dialogul social

Au mai rămas 20 zile.

Beneficiari eligibili: Entități juridice sub formă de solicitanți unici, solicitanți principali, co-solicitanți și entități afiliate. 

Perioadă depunere: 24 aprilie 2020 - 18 iunie 2020

Comisia Europeană - Măsuri de informare și instruire pentru organizațiile de lucrători

Au mai rămas 5 zile.

Beneficiari eligibili: Entități juridice sub formă de solicitanți unici, solicitanți principali, co-solicitanți și entități afiliate. 

Perioadă depunere: 24 aprilie 2020 - 03 iunie 2020

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Schema de granturi mici „Acces la finanțare” 2020

Au mai rămas 26 zile.

Beneficiari eligibili: Autorități ale administrației publice locale, respectiv comune, orașe (inclusiv municipii) și județe pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate rurale sau mic-urbane (cu până la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială

Perioadă depunere: 07 aprilie 2020 - 24 iunie 2020

Programul RO-Cultura: Apel de proiecte pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (sesiunea 2)

Beneficiari eligibili: instituție publică de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); organizație neguvernamentală; societate comercială sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie)

Perioadă depunere: 01 aprilie 2020 - 01 iulie 2020

Inițiativa pentru o Societate Deschisă pentru Europa - Apel de proiecte pentru a îmbunătăți guvernanța și anticorupția

Beneficiari eligibili: Societate civilă înregistrată și / sau ONG-uri (sau consorții de organizații); Proiecte în parteneriat cu instituții publice la nivel local sau național

Perioadă depunere: 26 martie 2020 - 30 iunie 2020

DG REGIO - Apel de proiecte pentru sprijinirea implicării cetățenilor în punerea în aplicare a politicii de coeziune

Au mai rămas 2 zile.

Beneficiari eligibili: Organizații non-profit (private sau publice)

Perioadă depunere: 17 martie 2020 - 31 mai 2020

Ministerul Finanţelor Publice: HG807/2014 - Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”

Beneficiari eligibili: Întreprinderile nou-înfiinţate sau întreprinderile în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 03 martie 2020 - 31 decembrie 2020

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția 2020

Beneficiari eligibili: ONG-urile și fundațiile, Instituțiile publice care au personalitate juridică proprie; Grupurile informale/de inițiativă.

Perioadă depunere: 26 februarie 2020 - 31 decembrie 2020

Programul RO-Cultura: Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare

Perioadă depunere: 24 februarie 2020 - 30 septembrie 2020

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Beneficiari eligibili: Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din România și statele donatoare este considerată promotor sau partener eligibil.

Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană juridică într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră comună cu România sunt de asemenea eligibile ca parteneri ai inițiativelor bilaterale.

Perioadă depunere: 21 februarie 2020 - 31 decembrie 2020

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021- Innovation Norway: Apel de proiecte nr. 2 pentru dezvoltarea IMM-urilor și întreprinderilor mari

Beneficiari eligibili: IMM-urile și întreprinderile mari cu cel mult 25% drept de proprietate publică, înregistrate ca persoane juridice în România

Perioadă depunere: 12 februarie 2020 - 17 septembrie 2020

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 30 iunie 2021

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

FRDS – Apelul 1 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Au mai rămas 7 zile.

Beneficiari eligibili: Potențialii promotori și parteneri de proiect eligibili, din România și din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte și să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

Perioadă depunere: 21 ianuarie 2019 - 05 iunie 2020

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Perioadă depunere: 09 noiembrie 2018 - 27 octombrie 2020

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Perioadă depunere: 09 noiembrie 2018 - 07 octombrie 2020

Știri recente
Azi, 29 mai 2020
Ieri, 28 mai 2020