Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Entitățile din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală

Perioadă depunere: 03 iulie 2020 - 01 mai 2024

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile și Kaufland România: Programul În stare de bine, apelul 2/2020

Au mai rămas 11 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-uri din România (asociații, fundații sau federații)

Perioadă depunere: 01 iulie 2020 - 23 iulie 2020

Agenția Națională pentru Romi - Apel de proiecte adresat informării, educației non-formale și conștientizării

Au mai rămas 3 zile.

Beneficiari eligibili: Persoane juridice fără scop patrimonial, asociații și fundații 

Perioadă depunere: 17 iunie 2020 - 15 iulie 2020

Fondul pentru un viitor mai bun: Micro-granturi nerambursabile pentru inițiative comunitare de mediu și educație

Beneficiari eligibili: ONG-uri, Instituții de învățământ și Grupuri de inițiativă din Brașov, Cluj, Buftea, Vaslui și Oradea 

Perioadă depunere: 10 iunie 2020 - 31 decembrie 2020

Bursele ANIS pentru susținerea cadrelor didactice în integrarea unor tehnologii noi în programa universitară

Beneficiari eligibili: Lectori și asistenți universitari

Perioadă depunere: 29 mai 2020 - 30 septembrie 2020

UiPath - Competiția Automation Awards 2020 pentru start-up-uri și scale-up-uri

Beneficiari eligibili: Start-up-uri și scale-up-uri care contribuie la automatizarea proceselor ce nu necesită fabricare

Perioadă depunere: 29 mai 2020 - 30 august 2020

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Beneficiari eligibili: producători viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie

Perioadă depunere: 19 mai 2020 - 31 iulie 2023

Reporting Democracy: Sesiuni de pitching pentru jurnaliști despre impactul COVID-19

Beneficiari eligibili: Jurnaliști freelanceri și angajați din Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Albania, Macedonia de Nord și Grecia.

Perioadă depunere: 08 mai 2020 - 31 decembrie 2020

Rețeaua DIGI-B-CUBE: Schema de vouchere pentru IMM-urile inovative în domeniul medical

Beneficiari eligibili: IMM-uri (inclusiv start-up-uri)

Perioadă depunere: 26 aprilie 2020 - 03 februarie 2021

Fondul European de Investiții și Comisia Europeană - Proiect pilot pentru dezvoltarea competențelor și a educației în întreaga Europă

Beneficiari eligibili: Instituțiile de finanțare interesate sau furnizorii de educație și de formare interesați pot solicita să devină intermediari financiari și să participe la program răspunzând la Cererea deschisă de exprimare a interesului.

Perioadă depunere: 23 aprilie 2020 - 31 octombrie 2020

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Schema de granturi mici „Acces la finanțare” 2020

Au mai rămas 5 zile.

Beneficiari eligibili: Autorități ale administrației publice locale, respectiv comune, orașe (inclusiv municipii) și județe pe teritoriul cărora se află comunități marginalizate rurale sau mic-urbane (cu până la 20.000 de locuitori), locuite de persoane cu risc de sărăcie sau excluziune socială

Perioadă depunere: 07 aprilie 2020 - 17 iulie 2020

Ministerul Finanţelor Publice: HG807/2014 - Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”

Beneficiari eligibili: Întreprinderile nou-înfiinţate sau întreprinderile în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 03 martie 2020 - 31 decembrie 2020

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția 2020

Beneficiari eligibili: ONG-urile și fundațiile, Instituțiile publice care au personalitate juridică proprie; Grupurile informale/de inițiativă.

Perioadă depunere: 26 februarie 2020 - 31 decembrie 2020

Programul RO-Cultura: Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare

Perioadă depunere: 24 februarie 2020 - 30 septembrie 2020

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Beneficiari eligibili: Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din România și statele donatoare este considerată promotor sau partener eligibil.

Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană juridică într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră comună cu România sunt de asemenea eligibile ca parteneri ai inițiativelor bilaterale.

Perioadă depunere: 21 februarie 2020 - 31 decembrie 2020

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021- Innovation Norway: Apel de proiecte nr. 2 pentru dezvoltarea IMM-urilor și întreprinderilor mari

Beneficiari eligibili: IMM-urile și întreprinderile mari cu cel mult 25% drept de proprietate publică, înregistrate ca persoane juridice în România

Perioadă depunere: 12 februarie 2020 - 17 septembrie 2020

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 30 iunie 2021

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”

Beneficiari eligibili: Persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Perioadă depunere: 02 mai 2019 - 31 decembrie 2020

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Perioadă depunere: 09 noiembrie 2018 - 27 octombrie 2020

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Perioadă depunere: 09 noiembrie 2018 - 07 octombrie 2020