Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Țara lui Andrei - Programul RO SMART pentru construirea comunităților sustenabile în România, ediția a 2-a

Beneficiari eligibili: ONG-uri; Instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat; Persoane fizice în parteneriat cu un ONG, instituții publice, autorități ale administrației publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat. Pentru ca înscrierea să fie eligibilă, este nevoie de încheierea unui acord de găzduire între persoana care înscrie un proiect și entitatea parteneră.

Citește mai mult

Europa Creativă – Apel de proiecte pentru traduceri literare

Beneficiari eligibili: Editurile și organizațiile cu activitate editorială din statele participante la program, care au cel puțin 2 ani de existență juridică la momentul depunerii. Candidații trebuie să provină fie din statele membre UE, țările candidate și potențial candidate la UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia), țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia), ori din țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, care au semnat acorduri de participare la program (Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia, Armenia, Kosovo). Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

Citește mai mult

Apel dedicat proiectelor interetnice și interculturale

Beneficiari eligibili: Organizații, asociații și fundații fără scop patrimonial (ONG-uri) care au ca obiectiv de activitate activități cu caracter interetnic și intercultural.

Citește mai mult

Programul „În Stare de bine” - Apel de proiecte nr. 2 adresat ONG-urilor

Beneficiari eligibili: ONG-uri, Crucea Roșie Română și structurile sale cu personalitate juridică

Citește mai mult

Fondul de Dezvoltare și Investiții - Granturi pentru proiecte de dezvoltare care cuprind investiții sau lucrări de întreținere şi reparații curente

Beneficiari eligibili: unități /subdiviziuni administrativ-teritoriale, asociații de dezvoltare intercomunitară, universități

Citește mai mult

Programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”

Beneficiari eligibili: Persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Citește mai mult

Copernicus Hackathon Organiser – Apel de proiecte destinat mediului IT

Beneficiari eligibili: Participanții ar trebui să reprezinte o combinație de competențe relevante pentru dezvoltarea de software, inclusiv programatori, designeri de grafică și interfață, experți GIS și EO, manageri de proiect și experți tematici (agricultură, energie, silvicultură, petrol și gaze), care să fie înregistrați în una din țările participante la Copernicus (cele 28 state UE + Norvegia și Islanda).

Citește mai mult

Programul RO-CULTURA - Apel de proiecte pentru consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului

Beneficiari eligibili: ONG-uri, societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 și instituții publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.). Parteneri de proiect eligibili din România: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv ONG-uri cu personalitate juridică, înființată în România, a cărei activitate, conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare, este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013. Parteneri de proiect din Statele Donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv ONG-uri cu personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală, conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare, este în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.

Citește mai mult

Administrația Fondului pentru Mediu – Apel de proiecte privind închiderea depozitelor de deșeuri municipale neconforme

Beneficiari eligibili: Unităţi administrativ-teritoriale la nivel local şi judeţean

Citește mai mult

Administrația Fondului pentru Mediu - Apel de proiecte destinat instalării de sisteme fotovoltaice pentru gospodăriile izolate

Beneficiari eligibli: Unități administrativ-teritoriale

Citește mai mult

Fundația Volkswagen – Apel de proiecte privind inteligența artificială și societatea viitorului

Beneficiari eligibili: Cercetători și profesori deținători ai unei diplome de doctorat în științe sociale și/sau umaniste și inginerie care cercetează provocările inteligenței artificiale și societății într-o abordare interdisciplinară.

Citește mai mult

Programul INNOWWIDE – Apel de proiecte dedicat IMM-urilor și Start-Up-urilor inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri, întreprinderi nou înființate, start-up-uri, implicate într-o activitate economică și stabilite într-un stat membru UE sau într-o țară asociată programului Horizon 2020. Aceasta trebuie să implice un subcontractor din țările dezvoltate sau țările și economiile în curs de dezvoltare enumerate în ghid.

Citește mai mult

Innovation Norway – Apel de proiecte destinat electrificării gospodăriilor românești

Beneficiari eligibili: Apelurile 6(a) și 6(b): Orice entitate privată sau publică, comercială/necomercială și ONG, stabilită ca persoană juridică în România. 

Citește mai mult

Fundația Culturală Europeană - Apel de proiecte pentru o Europă deschisă, incluzivă și mai democratică

Beneficiari eligibili: Orice persoană cu vârsta de peste 18 ani; organizații.

Citește mai mult

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Citește mai mult

FRDS – Apelul 1 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: potențialii promotori și parteneri de proiect eligibili, din România și din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte și să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

Citește mai mult

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Citește mai mult

Europa Creativă – Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene

Beneficiari eligibili: societăți europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei.

Citește mai mult

Programul RO-CULTURA - Apel de proiecte pentru susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate

Beneficiari eligibili: Solicitanții eligibili sunt instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.) care dețin calitatea de proprietar sau un alt drept real asupra bunurilor culturale ce urmează a fi conservate/restaurate, clasate (dacă este cazul) și expuse în cadrul proiectului.
Partenerii de proiect eligibili din România sunt: ONG-urile, societățile comerciale/cooperative, instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.); instituțiile de cercetare; instituțiile de învățământ.
Partenerii de proiect din Statele Donatoare pot fi entități publice sau private, comerciale sau necomerciale, inclusiv organizații neguvernamentale, înființate în unul din Statele Donatoare. 

Citește mai mult