Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Innovation Norway - Apel de Proiecte nr. 2 în cadrul Programului „Dialog social - muncă decentă"

Beneficiari eligibili: ONG-uri, instituții de învățământ și cercetare constituite ca persoane juridice în România sau în Norvegia, parteneri sociali (organizații patronale și sindicate), autorități și instituții publice care au roluri statutare legate de munca decentă sau de cooperarea tripartită, organizațiile autorităților publice care au în cadrul mandatului lor promovarea muncii decente și/sau dialogul tripartit.

Citește mai mult


Programul de Accelerare C-Voucher pentru susținerea IMM-urilor - Ediția 2019

Beneficiari eligibili: IMM-uri din statele membre ale Uniunii Europene și din statele asociate programului Orizont 2020 care își desfășoară activitatea în unul dintre domeniile: industria prelucrătoare, industria agro-alimentară, industria textilă, domeniul sănătății, domeniul maritim.

Citește mai mult


Europa Creativă – Apel destinat proiectelor de cooperare culturală

Beneficiari eligibili: Operatorii (organizații neguvernamentale, companii private, instituții publice) care au activitate în sectoarele culturale și creative (inter alia: arhitectura, arhivele, bibliotecile și muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul, patrimoniul cultural material și imaterial, designul, muzica, literatura, artele spectacolului, industria editorială, radioul, artele vizuale).

Citește mai mult


Programul Orizont 2020 - European SME innovation Associate

Beneficiari eligibili: IMM-uri vizionare, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020, care nu găsesc competențele necesare pentru o idee particulară de inovare la nivel național

Citește mai mult


Programul Național Casa Verde Fotovoltaice – Apel de proiecte pentru achiziționarea de panouri fotovoltaice

Beneficiari eligibili: Persoanele fizice

Citește mai mult


Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor

Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale

Citește mai mult


Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat dezvoltării locale

Beneficiari eligibili: ONG-uri, entități publice și asociații ale autorităților locale

Citește mai mult


RO-Energy – Apel pentru îmbunătățirea eficienței energetice

Beneficiari eligibili: Instituții publice, IMM-uri, ONG-uri.

Citește mai mult


Competiția „Altiero Spinelli for Outreach” 2019 - Premii destinate proiectelor care promovează valorile europene

Beneficiari elibili: Persoane fizice care sunt cetățeni ai UE; entități juridice neguvernamentale stabilite și cu sediul într-un stat membru al UE

Citește mai mult


Comisia Europeană - Apel de proiecte privind stimularea diversității talentului și muzicii europene

Beneficiari eligibili: Localuri mici muzicale - orice local care are o capacitate de până la 400 de persoane și oferă activități muzicale regulate. Localurile pot aparține unor organizații non-profit (publice sau private), autorități publice (naționale, regionale, locale), organizații care înregistrează profit.

Citește mai mult


Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 - Competiţie Proiecte de Mobilităţi dedicată organizaţiilor de cercetare

Beneficiari eligibili: Promotorul de Proiect va trebui să fie o organizaţie de cercetare eligibilă din România. Partenerii eligibili pot fi organizaţii de cercetare sau companii cu sediul în România sau în Norvegia.

Apelul de propuneri impune ca proiectele să fie depuse de către un consorţiu alcătuit din cel puţin o entitate legală din România şi una din Norvegia.

Citește mai mult


Programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”

Beneficiari eligibili: Persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Citește mai mult


Copernicus Hackathon Organiser – Apel de proiecte destinat mediului IT

Beneficiari eligibili: Participanții ar trebui să reprezinte o combinație de competențe relevante pentru dezvoltarea de software, inclusiv programatori, designeri de grafică și interfață, experți GIS și EO, manageri de proiect și experți tematici (agricultură, energie, silvicultură, petrol și gaze), care să fie înregistrați în una din țările participante la Copernicus (cele 28 state UE + Norvegia și Islanda).

Citește mai mult


FRDS – Apelul 1 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: potențialii promotori și parteneri de proiect eligibili, din România și din Statele Donatoare, care doresc să dezvolte și să depună în comun proiecte în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte lansate în cadrul Programului.

Citește mai mult


Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Citește mai mult


Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Citește mai mult


Știri recente
Azi, 14 noiembrie 2019
Ieri, 13 noiembrie 2019