Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Techcelerator: Advancing AI - Program de accelerare dedicat start-up-urilor din sectorul Inteligenței Artificiale

Au mai rămas 20 zile.

Beneficiari eligibili: start-up-urile care dezvoltă produse de înaltă tehnologie folosind tehnologii AI, ML & Deep Learning, Big Data, Advanced Analytics 

Perioadă depunere: 21 septembrie 2020 - 15 octombrie 2020

Instruirea judecătorilor naționali în Dreptul European al Concurenței

Beneficiari eligibili: judecătorii care se ocupă de cazuri de concurență la nivel național, precum și procurori, ucenici judecători naționali și personalul din instanțele naționale

Perioadă depunere: 21 septembrie 2020 - 15 ianuarie 2021

RoAid: Apel pentru proiecte de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară

Au mai rămas 3 zile.

Beneficiari eligibili: ONG, Societatea Națională de Cruce Roșie și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 17 septembrie 2020 - 28 septembrie 2020

Active Citizens Fund - Fondul pentru Relații Bilaterale, apelul 2

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, Crucea Roşie Română şi structurile sale cu personalitate juridică sau entitățile înființate legal într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia), care intenționează să participe la un proiect în parteneriat în cadrul ACF România.

Perioadă depunere: 20 ianuarie 2020 - 01 aprilie 2021

Apel special Erasmus+: Parteneriate pentru creativitate

Beneficiari eligibili: Operatorii din sectoarele culturale și creative, care sunt încurajați să lucreze împreună cu organizații din domeniile educației formale, informale și nonformale

Perioadă depunere: 15 septembrie 2020 - 29 octombrie 2020

AFCN: Proiecte Culturale, Sesiunea I/2021

Au mai rămas 5 zile.

Beneficiari eligibili: Asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale care derulează activităţi culturale

Perioadă depunere: 09 septembrie 2020 - 30 septembrie 2020

Active Citizens Fund - Apelul 11: Sprijin strategic pentru dezvoltarea capacității organizațiilor neguvernamentale

Au mai rămas 20 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-urile înfiinţate legal, cu personalitate juridică şi cu sediul în România, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică. 

Perioadă depunere: 06 august 2020 - 15 octombrie 2020

Active Citizens Fund - Apelul 9: Diversificarea surselor de finanțare

Au mai rămas 20 zile.

Beneficiari eligibili: ONG-urile înființate legal, cu personalitate juridică și cu sediul în România, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Perioadă depunere: 06 august 2020 - 15 octombrie 2020

C-Voucher: Schema de vouchere pentru adoptarea de soluții de economie circulară

Beneficiari eligibli: IMM-urile (inclusiv microîntreprinderile) din UE și țările asociate Orizont 2020. Sunt vizate în principal firme din industria prelucrătoare, agro-alimentară, textile, sănătate și domeniul apei (Blue Growth).

Perioadă depunere: 05 august 2020 - 30 octombrie 2020

Fondul de inovare - Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Beneficiari eligibili: Persoane juridice care aparțin uneia dintre următoarele categorii: entități private, entități publice sau organizații internaționale și care să fie direct responsabile de implementarea și gestionarea proiectului, acolo unde este relevant, împreună cu alți solicitanți (să nu acționeze ca intermediar)

Perioadă depunere: 03 iulie 2020 - 29 octombrie 2020

FRDS – Apelul 2 pentru propuneri de inițiative bilaterale în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Beneficiari eligibili: Entitățile din România, Islanda, Liechtenstein și Norvegia sau organizațiile internaționale implicate (în calitate de Promotori de Proiect sau de parteneri) în implementarea unui proiect finanțat în cadrul Programului Dezvoltare locală

Perioadă depunere: 03 iulie 2020 - 01 mai 2024

Bursele ANIS pentru susținerea cadrelor didactice în integrarea unor tehnologii noi în programa universitară

Au mai rămas 5 zile.

Beneficiari eligibili: Lectori și asistenți universitari

Perioadă depunere: 29 mai 2020 - 30 septembrie 2020

Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol 2019-2023

Beneficiari eligibili: producători viticoli, persoane fizice sau juridice care dețin și/sau exploatează suprafețe de viță-de-vie

Perioadă depunere: 19 mai 2020 - 31 iulie 2023

Programul LIFE - Apel de proiecte pentru mediu și acțiuni climatice

Au mai rămas 11 zile.

Beneficiari eligibili: Organism public care își desfășoară activitatea sub autoritatea unui guvern național, precum autoritate locală sau administrație națională, organizație comercială privată, ONG-uri.

Perioadă depunere: 30 mai 2020 - 06 octombrie 2020

Reporting Democracy: Sesiuni de pitching pentru jurnaliști despre impactul COVID-19

Beneficiari eligibili: Jurnaliști freelanceri și angajați din Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Moldova, Bulgaria, Serbia, Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Kosovo, Albania, Macedonia de Nord și Grecia.

Perioadă depunere: 08 mai 2020 - 31 decembrie 2020

Rețeaua DIGI-B-CUBE: Schema de vouchere pentru IMM-urile inovative în domeniul medical

Beneficiari eligibili: IMM-uri (inclusiv start-up-uri)

Perioadă depunere: 26 aprilie 2020 - 03 februarie 2021

Fondul European de Investiții și Comisia Europeană - Proiect pilot pentru dezvoltarea competențelor și a educației în întreaga Europă

Beneficiari eligibili: Instituțiile de finanțare interesate sau furnizorii de educație și de formare interesați pot solicita să devină intermediari financiari și să participe la program răspunzând la Cererea deschisă de exprimare a interesului.

Perioadă depunere: 23 aprilie 2020 - 31 octombrie 2020

Ministerul Finanţelor Publice: HG807/2014 - Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”

Beneficiari eligibili: Întreprinderile nou-înfiinţate sau întreprinderile în activitate, atât IMM-uri cât şi întreprinderi mari, cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 03 martie 2020 - 31 decembrie 2020

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția 2020

Beneficiari eligibili: ONG-urile și fundațiile, Instituțiile publice care au personalitate juridică proprie; Grupurile informale/de inițiativă.

Perioadă depunere: 26 februarie 2020 - 31 decembrie 2020

Programul RO-Cultura: Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020

Au mai rămas 5 zile.

Beneficiari eligibili: Organizațiile/entitățile din România sau din Statele Donatoare

Perioadă depunere: 24 februarie 2020 - 30 septembrie 2020

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Beneficiari eligibili: Orice entitate publică sau privată, inclusiv ONG-uri, cu personalitate juridică din România și statele donatoare este considerată promotor sau partener eligibil.

Entitățile publice și organizațiile neguvernamentale înființate ca persoană juridică într-o țară din afara Spațiului Economic European care are frontieră comună cu România sunt de asemenea eligibile ca parteneri ai inițiativelor bilaterale.

Perioadă depunere: 21 februarie 2020 - 31 decembrie 2020

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundații pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 30 iunie 2021

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București precum și Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică.

Pot fi parteneri de proiect: ONG, Entități publice, entități private înființate ca persoane juridice fie în: România, State Donatoare, State Beneficiare și/sau țări din afara Spațiului Economic European care au o graniță comună cu România, orice organizație internațională, organism sau agenție a acesteia.

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Beneficiari eligibili: ONG, Fundațiile pentru tineret de la nivel județean și ale municipiului București, Fundația Națională pentru Tineret, Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică

Perioadă depunere: 09 ianuarie 2020 - 27 aprilie 2023

Programul guvernamental „gROwth - investim în copii, investim în viitor”

Beneficiari eligibili: Persoane juridice de drept privat, inclusiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii şi/sau grupuri fiscale, precum şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, asociaţiile şi fundaţiile, federaţiile sau cluburile sportive care iau iniţiativa construirii de grădiniţe cu profil sportiv.

Perioadă depunere: 02 mai 2019 - 31 decembrie 2020

Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice

Beneficiari eligibili: Consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020: companiile private din sectorul industrial, universitățile și organizațiile de cercetare și tehnologie, clustere, asociații industriale, incubatoare, investitori și sectorul public, start-up-uri cu idei inovatoare care ar putea crea noi piețe.

Perioadă depunere: 09 noiembrie 2018 - 27 octombrie 2020

Programul Orizont 2020: Instrumentul pentru IMM-uri - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare

Au mai rămas 12 zile.

Beneficiari eligibili: IMM-uri profitabile, inclusiv companii tinere și întreprinderi nou-înființate, din orice sector, stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară asociată Programului Orizont 2020.

Perioadă depunere: 09 noiembrie 2018 - 07 octombrie 2020