Ești membru? Cont nou / Autentificare
Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Programul urmărește creșterea locurilor de muncă pentru cercetare, crearea unui mediu atractiv pentru tinerii cercetători, creșterea abilităților acestora pentru transferul de cunoștințe dobândite către piață și, totodată, transferul tehnologic. 

Prioritate 1. Susținerea și promovarea unui sistem de cercetare-dezvoltare-inovare atractiv și competitiv

1 Sprijin pentru sectorul privat și parteneriatele public-private în cercetare-dezvoltare-inovare

2. Hub-uri de inovare în domenii de interes strategic

3. Integrarea ecosistemului național de cercetare-dezvoltare-inovare în Spațiul de Cercetare European şi internaţional

Prioritate 2. Digitalizare în administrația publică centrală și mediul de afaceri

1. Servicii/aplicații/produse inovatoare și adoptarea de tehnologii avansate pentru IMM

2. E-guvernarea și digitalizarea în beneficiul cetățenilor

3. Tehnologii avansate de securitate cibernetică și dezvoltarea de produse și procese digitale pentru administrația publică

4. Huburi de Inovare Digitală Europene pentru IMM

Prioritate 3. Transformarea digitală și furnizarea de servicii îmbunătățite în sectorul cultural

1. Instrumente pentru digitalizarea arhivelor culturale și dezvoltarea de conținut digital despre patrimoniu

Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare

Instituție responsabilă: MIPE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va îndeplini funcția de AM pentru PCIDIF.

Contact:

Adresă: Victoria Office, Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Intrarea str. Menuetului, nr. 7
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 614 417; +4 0372 614 360
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro
Website: www.mfe.gov.ro

Alocare financiară:

PCIDIF beneficiază de o alocare totală de 2,201,488,237.00 euro.