Ești membru? Cont nou / Autentificare
Planul Național Strategic PAC

Planul Național Strategic PAC

Planul Național Strategic PAC reprezintă STRATEGIA AGRICOLĂ LA NIVELUL ROMÂNIEI pentru perioada 2023-2027.

Plan Național Strategic pentru România prevede 89 tipuri de intervenții, incluzând 51 intervenții prin FEGA (Pilonul I) și 38 intervenții prin FEADR (Pilonul II).

PNS are obiective clare pentru dezvoltarea agriculturii, industriei alimentare și a satului românesc și înglobează instrumente de sprijin finanțate atât din FEGA cât și din FEADR:

  • Pilonul I: FEGA - Plățile directe și intervenții sectoriale (măsuri pentru susținerea pieței)
  • Pilonul II: FEADR - Politica de dezvoltare rurală

Din cadrul planul național strategic, sunt prezentate în această secțiune intervențiile aferente  Pilonului II –Politica de dezvoltare rurală și din Pilonul I - Intervențiile sectoriale (măsuri pentru susținerea pieței). 

Bugetul total PNS pentru perioada 2023-2027  este de 15,8 miliarde euro din care PILONUL 1 (FEGA) compus din Plăti directe = 9,78 miliarde euro + Intervenții sectoriale 151 milioane euro, iar PILONUL 2 (FEADR) = 5,87miliarde euro.

Interventia I1. Investiții în dezvoltarea fermei

1.1 Investiții în dezvoltarea fermei în sectorul vegetal, inclusiv perdele de protecție

1.2 Investiții în dezvoltarea fermei în sectorul zootehnic

Intervenția I2. Irigații

2.2 Irigații locale

2.1 Irigații zonale

Intervenția I3. Măsuri dedicate tinerilor fermieri

3.1 Măsuri dedicate tinerilor fermieri pentru investiții

3.2 Măsuri dedicate tinerilor fermieri pentru instalare

Intervenția I4. Depozitare și procesare

4.1 Depozitare și procesare

Intervenția I5. Mediu și climă

5.1 Agromediu și climă

5.2 Agricultură ecologică

5.3 Zone cu constrângeri naturale

5.4 Forestier

Intervenția I6. Bunăstarea animalelor

6.1 Bunăstarea animalelor

Intervenția I7. Dezvoltarea zonelor rurale

7.1 LEADER (infrastructură locală, socială, patrimoniu local, scheme de calitate, economie circulară, ecarisaj)

7.2 Nonagricol

7.3 Infrastructură rutieră

Intervenția I8. Intervenții suport

8.1 Prime de asigurare și instrumente de gestionare a riscurilor

8.2 Grupuri de producători

8.3 Cooperare și inovare

8.4 Consiliere și transfer de cunoștiințe

8.5 Asistență tehnică

Intervenție sectorială IS1 Intervenții în sectorul apicol

Intervenție sectorială IS2 Intervenții în sectorul fructe-legume

Intervenție sectorială IS3 Intervenții în sectorul vitivinicol

Planul Național Strategic PAC

Instituție responsabilă: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Contact:

Adresa: București, B-dul Carol I, nr. 2-4, sector 3, codul poștal 030163, OP 37
Telefon Relatii cu Publicul:
+4-021-307-24-46
+4-021-307-24-22
+4-021-307-85-88
Adresa e-mail: relatii.publice@madr.ro

Alocare financiară:

15,8 miliarde EURO