Ești membru? Cont nou / Autentificare
Finanțări IMM

Finanțări IMM

Informații valabile la data de 25.02.2021.

*Listă în curs de actualizare.

**Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte poate suferi modificări urmare a măsurilor luate de Autoritățile de Management ca răspuns la COVID-19

© fonduri-structurale.ro

Ce se finanțează Detalii Finanțare acordată Perioada de depunere Condiții Program
Proof of concept - produse inovatoare Investiții în:
activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piață în domenii precum: bioeconomie, TIC, spațiu și securitate, energie, mediu şi schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate.
maximum 200.000 euro Nu a fost stabilită perioada de depunere Aici POR 1.2
Producție energie regenerabilă Tipuri de activități:
Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal).
125.788.236 euro (valoare totală apel)

(estimări)Consultare publică și lansare apel: Trimestrul I din 2020              

Termen limită: 2021

Aici POIM 6.1
Proiecte dedicate Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:

sectoarele culturale și creative,
conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,
promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural;
dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future.

Între minimum 15.000 euro și maximum 50.000 euro

UPDATE 24.06.2020: Suspendarea apelului se prelungește pe perioadă nedeterminată ca urmare a restricțiilor impuse de COVID-19. Apelul va putea fi reluat în momentul în care va fi disponibil un calendar clar de desfășurare a acestui eveniment, ca urmare a deciziei finale luate de Uniunea Europeană și autoritățile române în acest sens.

30 septembrie 2020, sau până la epuizarea fondurilor

Aici Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021
Proiecte de cercetare-inovare pentru companii care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare organizațiile de cercetare și întreprinderile:

RO-ECSEL;
COMPLEMENT;
RO-EIT;
RO-ESFRI-ERIC.
Pot realiza proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii:

FINALIST-IMM;

Tipuri de activități:
Cercetare fundamentală;
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
Informare și publicitate pentru proiect (numai pentru organizații de cercetare);
Management de proiect (numai pentru organizații de cercetare).

Finanțare:

RO-ECSEL: 6.000.000 lei;

COMPLEMENT: 9.000.000 lei;

RO-EIT: 2.000.000 lei;

RO-ESFRI-ERIC: 4.500.000 lei;

FINALIST: 11.000.000 lei;

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

RO-ECSEL

COMPLEMENT

RO-EIT

RO-ESFRI-ERIC

FINALIST

POC 1.1.3

Demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Următoarele activități pot fi finanțate în cadrul acestui apel:

  • activități care susțin inovația în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și utilizarea de carbon într-un mod sigur pentru mediu  care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și a produselor care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS UE,
  • activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță a mediului;
  • activități care ajută la stimularea construcției și funcționării tehnologiilor inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei.

Valoarea maximă a grantului este stabilită pentru fiecare proiect pe baza calculului de costuri relevante efectuat conform metodologiei și acoperă până la 60% din costurile relevante ale proiectelor. Grantul va fi plătit în sume forfetare (lump sum)

Termen limită de depunere: Etapa I: 29 octombrie 2020, 17:00 CET

Etapa 2: 23 iunie 2021, 17:00 CET

Aici

Fondul de inovare - Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

„Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică

Acest sistem poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în domeniul hidroenergiei:

renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente, mici sau mari, pentru a crește puterea capacității de generare și eficienței producției;

construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (SSHPP) (<10 MW capacitate instalată);

activități de creștere a capacității rezervorului pentru generarea hidroenergetică, ca activitate secundară a unui proiect;

instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de către furnizorul echipamentelor, ca parte integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în investiție proiect).

Între 200.000 și 2.000.000 euro Termen limită de depunere: 31 martie 2021 Aici

Granturile SSE și Norvegiene: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică

Apel pentru proiecte la scară mică

activități care sprijină inovarea în tehnologiile și procesele cu emisii reduse de carbon din sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS, inclusiv carbonul ecologic captare și utilizare (CCU) care contribuie substanțial la atenuarea climatului schimbare, precum și produse de substituție;


activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează la captarea și stocarea geologică a CO2 (CCS) în condiții de siguranță a mediului;


activități care ajută la stimularea construcției și funcționării inovatoare energie regenerabilă și tehnologii de stocare a energiei.

Buget: 100.000.000 euro

Sunt eligibile proiectele cu un total al cheltuielilor de capital ce variază între 2.500.000 și 7.500.000 euro

Termen limită de depunere: 10 martie 2021 Aici

Innovation Fund - Apel pentru proiecte la scară mică

Sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă.

Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiții:

  • locurile de muncă sunt create direct de un proiect de investiţii;
  • locurile de muncă sunt create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia.

Buget: 2.700.000.000 lei

Nivel maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere: 

Pentru regiunile Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Nord-Vest și Centru: max. 37,5 mil euro.

Pentru regiunile Vest și Ilfov: max. 26,25 mil euro.

Pentru București: max. 7,5 mil euro.

Înregistrarea Cererilor de acord pentru finanțare se realizează în sesiune continuă. Acordurile de finanțare se pot emite până la data de 31 decembrie 2023

Aici

MFP: Schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Schema de granturi mici - Electrificare

achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:

extinderea rețelei electrice existente:

managementul proiectului și personal tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a incendiilor) - numai costurile suportate în timpul implementării proiectului;
costurile auditului.

Finanțare acordată: 

granturi cu valoare cuprinsă între 30.000 și 200.000 euro

Termen limită de depunere: 29 aprilie 2021 Aici Schema de granturi mici - Electrificare finanțată prin Granturile SEE
Apel de proiecte – Electrificare

achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:

extinderea rețelei electrice existente:

managementul proiectului și personal tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a incendiilor) - numai costurile suportate în timpul implementării proiectului;
costurile auditului.

Finanțare acordată: 

între 200.000 și 2.000.000 euro

Termen limită de depunere: 29 aprilie 2021 Aici Apel de proiecte – Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene
Apel destinat românilor de pretutindeni editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;
dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni etc
Finanțare acordată: Plafonul maxim acordat este 100.000 lei/ proiect Depunere continuă Aici Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: Finanțare nerambursabilă pentru anul 2021