Ești membru? Cont nou / Autentificare
Finanțări IMM

Finanțări IMM

Informații valabile la data de 08.04.2020.

*Listă în curs de actualizare.

** Oferim gratuit din timpul și know-how-ul nostru celor interesați să aplice pe una sau mai multe din liniile de finanțare, prin mini-sesiuni online 1:1 de consultanță inițială. Programează-te aici.

***Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte poate suferi modificări urmare a măsurilor luate de Autoritățile de Management ca răspuns la COVID-19

© fonduri-structurale.ro

Ce se finanțează Detalii Finanțare acordată Perioada de depunere Condiții Program
Dezvoltarea clusterelor de inovare Tipuri de activități:
Investiții în facilități CD comune ale clusterului;
Activități de inovare în cluster;
Activități de exploatare a clusterului;
Lucrări exceptate de la autorizare (dacă este cazul)
minimum 500.000 și maximum 7.500.000 euro 29 ianuarie 2020 - 26 iunie  2020 Aici POC 1.1
Ajutor de stat pentru investițiile majore în economie

Cheltuieli eligibile:
costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale

minimum 4,5 milioane lei/proiect, minim  50% cofinanțare din partea solicitantului termen depunere: 31 decembrie 2020 Aici Ministerul Finanţelor Publice: Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”
Investiții în IMM-uri din Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Investiţii în active corporale și necorporale (ajutor de stat):
lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii;
achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru etc.;
achiziţionarea de instalaţii / echipamente /sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;
brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare etc;


Investiții finanțabile prin ajutor de minimis:
certificarea/ recertificare produse, sisteme, servicii;
investiții în procese de internaționalizare.

minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro

04 mai 2020 - 04 iunie 2020

Aici POR 2.2
Festivaluri de film coordonarea membrilor rețelei și a activităților referitoare la dezvoltarea sa structurată durabilă (de exemplu, evenimente de colaborare; schimb de know-how și de informații; comunicarea între membri)
acordarea de sprijin financiar unor terți (membri ai rețelei) pentru punerea în aplicare de activități comune în conformitate cu prioritățile și obiectivele cererii (cuantumul maxim al finanțării pentru fiecare membru este de 30.000 euro)
maximum 180.000 euro termen depunere: 23 aprilie 2020 Aici Europa Creativă - Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru festivaluri de film 2020
Proof of concept - produse inovatoare Investiții în:
activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piață în domenii precum: bioeconomie, TIC, spațiu și securitate, energie, mediu şi schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate.
maximum 200.000 euro Nu a fost stabilită perioada de depunere Aici POR 1.2
Sprijinirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate
*Finanțare pentru furnizori servicii orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative
Tipuri de activități:
servicii de suport educațional;
Servicii psiho-sociale de sprijin;
activități recreative și de socializare;
activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor;
servicii de educație parentală și de consiliere socială;
dezvoltarea de parteneriate;
campanii de informare și conștientizare.
Valoarea eligibilă a unui proiect mic este de maxim 300.000,00 euro.
Valoarea eligibilă a unui proiect mare este de maxim 1.000.000,00 euro.
25 februarie 2020 - 25 mai 2020 Aici POCU 6.2
Dezvoltare curriculum național
*Finanțare pentru furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi doar în parteneriat cu MEC
Tipuri de activități:
optimizarea curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial;
abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial;
pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect cu valoare maximă eligibilă de 43.932.500 euro.

 

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020 Aici POCU 6.3
Producție energie regenerabilă Tipuri de activități:
Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal).
125.788.236 euro (valoare totală apel)

(estimări)                                 Consultare publică și lansare apel: Trimestrul I din 2020              

Termen limită: 2021

Aici POIM 6.1
Produse inovatoare, scalabile la nivel european/mondial, „close to market”

 Activitățile finanțate pot fi:

    prototiparea;
    miniaturizarea;
    scalarea;
    proiectarea;
    verificarea performanțelor;
    testarea;
    demonstrarea;
    dezvoltarea liniilor pilot;
    validarea pentru replicarea pieței, inclusiv alte activități menite să aducă inovarea în pregătirea și maturitatea investițiilor pentru absorbția pieței.

0.5 și 2.5 milioane euro (rata de finanțare 70%)+ 15 milioane de euro în equity

Cut-off 2020 :
19 Mai
07 Octombrie

Aici Programul Orizont 2020: EIC Accelerator - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare
Cercetare - produse inovatoare

Finanțare pentru consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020.
Activitățile finanțate pot fi:
Pilotarea;
Testul;
Validarea sistemelor în condițiile de lucru din lumea reală;
Validarea modelelor de afaceri;
Cercetarea pre-normativă și stabilirea standardelor

Contribuția maximă UE pe acțiune este de 3 milioane euro (rata de finanțare: 70% pentru companiile cu profit, 100% pentru companiile non-profit)

Cut-off 2020
09 Iunie
27 Octombrie
Aici Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice
Proiecte dedicate Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:

sectoarele culturale și creative,
conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,
promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural;
dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future.

Între minimum 15.000 euro și maximum 50.000 euro 30 septembrie 2020, sau până la epuizarea fondurilor Aici Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021
Identificare de parteneri Norvegia, Islanda și Liechtenstein în vederea construirii unor proiecte culturale Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului ;
Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în parteneriat de proiecte referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează patrimoniul cultural.

Pentru o inițiativă bilaterală finanțată în cadrul acestui apel, sumele forfetare se acordă pentru maxim 2 persoane/solicitant.
Suma acordată pentru fiecare persoană este de:

maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în Norvegia;
maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în Islanda;
maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în Liechtenstein;
maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, Islanda, Liechtenstein în România.

30 aprilie 2020 Aici Programul RO-Cultura: Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020
Investiții în IMMuri inovatoare în domeniile industriei ecologice, creșterii albastre și IT&C

Activități eligibile:

Inovația industriei ecologice

 • Dezvoltare, implementare și investiții în tehnologii inovatoare ecologice
 • Dezvoltarea de produse și servicii ecologice
 • Dezvoltarea și implementarea „proceselor de producție mai ecologice”

Creștere albastră - Blue Growth

 • Dezvoltare și investiții în suprastructuri maritime
 • Dezvoltarea de soluții legate de transportul maritim
 • Dezvoltare și investiții în turismul costier și maritim
 • Dezvoltare și investiții în biotehnologie albastră
 • Dezvoltare și investiții în resurse miniere de fond marin
 • Dezvoltarea de soluții pentru energia albastră
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare în domeniul pescuitului și acvaculturii
 • Dezvoltarea de soluții inovatoare legate de gunoi și deșeuri marine
 • Dezvoltarea de tehnologii inovatoare pentru aprovizionarea cu apă, inclusiv desalinizarea.

TIC

 • Dezvoltarea produselor / proceselor / soluțiilor TIC
 • Dezvoltarea de produse / procese / soluții folosind componente IOT
Între 200.000 și 2.000.000 euro, cca 50% cofinanțarea solicitantului Între 200.000 și 2.000.000 euro Aici

Innovation Norway - Growth

Proiecte de cercetare-inovare pentru companii care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare organizațiile de cercetare și întreprinderile:

RO-ECSEL;
COMPLEMENT;
RO-EIT;
RO-ESFRI-ERIC.
Pot realiza proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii:

FINALIST-IMM;

Tipuri de activități:
Cercetare fundamentală;
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
Informare și publicitate pentru proiect (numai pentru organizații de cercetare);
Management de proiect (numai pentru organizații de cercetare).

Finanțare:

RO-ECSEL: 6.000.000 lei;

COMPLEMENT: 9.000.000 lei;

RO-EIT: 2.000.000 lei;

RO-ESFRI-ERIC: 4.500.000 lei;

FINALIST: 11.000.000 lei;

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC 1.2
Produse IT dedicate Îmbătrânirii Active și Programelor de trai asistat

Proiecte de colaborare inovatoare, transnaționale și multidisciplinare. Domeniile AAL includ soluții pentru Active Living, cum ar fi în muncă și formare, dezvoltare abilități, pentru informare și comunicare, soluții în domeniul sănătății și îngrijirii, al vieții și al construcțiilor, al mobilității și al transportului, siguranței și securității.

250.000 euro în cazul în care entitatea din România este coordonator de proiect
200.000 euro în cazul în care entitatea din România este partener în proiect
Deadline: 22 mai 2020 Aici Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions/ALL Programme
Aplicații care înglobează cel puțin două baze de date publice europene pentru a adresa o problemă Tipuri de activități:
Sunt premiate activități care arată modul în care inițiativele de cercetare și inovare ale UE pentru o Europă mai ecologică pot influența pozitiv UE și/sau regiunile europene; activități care arată cum Uniunea Europeană ajută la realizarea coeziunii în regiuni și orașe;
Dezvoltarea de noi modalități de a încuraja cetățenii și întreprinderile de a face față provocărilor societății, îmbunătățirea transparenței; combaterea dezinformării.
Premiul I - 12.000 euro
Premiul II - 8.000 euro            
Premiul III - 5.000 euro
Deadline: 3 mai 2020 Aici EU DATATHON 2020 - Concurs finanțat de Comisia Europeană
Procesarea și marketingul
produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole
Tipuri de cheltuieli:
Cheltuieli aferente investițiilor pentru active corporale:
Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;       
Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului etc
1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.
17 iunie 2019 - 30 iunie 2020 Aici PNDR 4.2
Tineri fermieri Se ofera sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (Activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare). 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO
Ghidul Solicitantului a fost în consultare publică până pe 13 martie 2020 Aici PNDR 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Antreprenoriat social - Sprijin pentru incubatoare

Propunerile trebuie să fie centrate pe activitățile de promovare a conceptului de „antreprenoriat social și inclusiv” în rândul organizațiilor membre ale rețelei sau în rândul consorțiului format din rețele. Tipuri de activități: activități de informare; vizite de studiu și schimburi de bune practici; activități de formare, webinarii, seminarii, conferințe, etc; dezvoltarea de servicii de sprijin pentru pentru antreprenori și afaceril sociale și inclusive; acțiuni care vizează cooperrarea cu stakeholderii în domeniul antreprenoriatului social și inclusiv;

Între 1.000.000 și 1.300.000 euro. Comisia va finanța un singur proiect.  termen depunere: 30 aprilie 2020 Aici Incubators (business support organisations) for inclusive and social entrepreneurship 
Sprijin pentru afacerile mici în contextul Coronavirus 

Cum va ajuta:

menținerea forței de muncă 
plătirea chiriilor
conectarea cu mai mulți clienți
acoperirea costurilor operaționale

Buget de 100 milioane USD pentru 30.000 afaceri eligibile În curs de actualizare Aici

Facebook - Programul de granturi pentru afacerile mici

Apel pentru proiecte artistice

Dezvoltarea și producerea de opere de artă care vor fi expuse și prezentate în cadrul proiectului AWE ( expoziții ce vor avea loc la Bruxelles, Cluj și Maribor în toamna anului 2020 și primăvara anului 2021) ;
proiectele care vor fi dezvoltate pe parcursul unei rezidențe artistice 1-2 săptămâni vor fi găzduite de unul dintre cei parteneri artistici AWE din Bruxelles, Cluj și Maribor;
trebuie să răspundă, în funcție de concept și format, tema concursului;
să fie adecvat expunerii în spațiile propuse;
să fie într-un format ( dimensiuni, materiale, condiții, instalare etc.) care să îndeplinească scopul proiectului Art & Well-being;
să fie accesibile publicului.

Suportul financiar oferit proiectelor selectate include:

până la 1000 de euro: onorariile artistului, în funcție de tipul de proiect, numărul de artiști implicați și durata proiectului;
până la 2000 de euro: bugetele de producție, în funcție de complexitatea și durata proiectului, costurile de deplasare și cazare doar pentru artiștii selectați în reședință.

8 aprilie 2020 Aici Europa Creativă - Art & Well-being: Apel pentru proiecte artistice
Proiecte de asistență medicală și telemedicină, educație și învățare electronică / învățare la distanță și sprijin pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii în contextul pandemiei

O atenție specială va fi acordată activităților adresate, în calitate de beneficiari primari, entităților și cetățenilor ai statelor membre ICE din afara UE. În acest cadru, activitățile eligibile pentru a primi finanțare ICE sunt următoarele.

Pentru domeniul de intervenție 1 - Asistență medicală și telemedicină (MED):

achiziționarea de echipamente pentru a satisface nevoile medicale urgente;
achiziționarea de software medical și a altor instrumente IT pentru a facilita practicile de telemedicină;
organizarea de seminarii online (webinarii) pentru a facilita transferul de cunoștințe între experții și operatorii din domeniul sănătății (de la statele membre ICE UE la statele membre ICE non-membre);
realizarea și producerea de materiale informaționale (infografie, videoclipuri, campanii de social media) pentru a facilita diseminarea cunoștințelor și a sensibilizării cu privire la măsuri, inclusiv cele de igienă, pentru a combate răspândirea COVID-19;
traducerea documentelor, a materialelor informaționale și a lucrărilor de cercetare în limbile naționale ale statelor membre ale ICE care nu sunt membre ale UE.

Pentru domeniul de intervenție 2 - Educație și învățare electronică / învățare la distanță (EDU):

achiziționarea de echipamente pentru învățare electronică, inclusiv hardware (tablouri digitale școlare, computer, laptopuri, tablete, dispozitive etc.) și software (instrumente online, platforme pentru învățare la distanță etc.);
organizarea de seminarii online (webinarii) pentru a facilita transferul de cunoștințe între experții și operatorii în educație (de la statele membre ICE UE la statele membre ale ICE care nu sunt membre ale UE).

Pentru domeniul de intervenție 3 - Sprijin pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii:

achiziționarea de echipamente pentru facilitarea funcționării inteligente, inclusiv hardware (computere, laptopuri, tablete, dispozitive etc.) și software (instrumente online, platforme pentru lucru inteligent etc.);
organizarea de seminarii online (webinarii) pentru a facilita transferul de cunoștințe între și dintre experții economici și operatorii (de la statele membre ICE UE la statele membre ICE non-membre);
achiziționarea de servicii de consultanță pentru a facilita inovarea, cu un accent special pe digitalizare și dematerializare

Maximum 40.000 euro 9 aprilie 2020 Aici #COVID19 Inițiativa Central Europeană - Apel adresat IMM-urilor, ONG-urilor pentru proiecte din domeniile sănătății și educației

Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (sesiunea 2)

Inițiative de artă contemporană(artă plastică, artă dramatică, muzică etc) desfășurate la nivel local, regional, național sau internațional;
Producții artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităților și grupurilor sociale, etnice și culturale;
Abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
Schimb de experiențe, know-how și bune practici în sectoarele culturale și creative cu entități din statele donatoare;
Inițiative ce vizează mobilitatea artiștilor/profesioniștilor din sectoarele culturale și/sau creative a lucrărilor acestora;
Inițiative ce vizează dezvoltarea potențialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale și creative;
Inițiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competențelor și abilităților artiștilor și profesioniștilor activi în sectoarele culturale și creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
Activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
Dezvoltarea de noi produse și servicii culturale și introducerea pe piață;
Inițiative ce vizează creșterea incluziunii și conștientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
Implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale și creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităților;
Susținerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

Între 50.000 Euro și 200.000 Euro Termen depunere: 01 iulie 2020 Aici

Programul RO-Cultura: Apel de proiecte pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului (sesiunea 2)

Sprijinirea activităților românilor de pretutindeni

Reintegrare: Facilitarea inserției și reinserției sociale, precum și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora pe teritoriul României, precum și atragerea oamenilor de afaceri români din diaspora pe piața din România. Facilitarea inserției în mediul școlar a copiilor români reveniți în țară din diapsora.

Educaţie: Sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii, care să reprezinte România şi interesele româneşti în străinătate.

Cultură: Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării.

Mass-media: Păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare.

Societatea civilă: Sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români.

Spiritualitate şi tradiţie: Păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.

Reintegrare – plafonul maxim acordat este de 150.000 lei pe proiect;
Educație - plafonul maxim acordat este de 150.000 lei pe proiect;
Cultură- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect;
Mass-media- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect;
Societatea civilă- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect;
Spiritualitate și tradiție- plafonul maxim acordat este de 100.000 lei pe proiect.

Termen limită: 15 aprilie 2020 Aici

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - Apel de proiecte pentru sprijinirea activităților românilor de pretutindeni

Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale

Sunt eligibile activitățile de realizare a următoarelor tipuri de opere audiovizuale:

Lungmetraje, filme de animație și documentare artistice cu durata de minimum 60 de minute, destinate în principal lansării în cinematografe;

Proiecte de ficțiune (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 90 de minute, de animație (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 24 de minute și documentare creative (unice sau seriale) cu durata totală de minimum 50 de minute, destinate în principal difuzării televizate;

Proiecte de ficțiune care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 90 de minute în total, filme de animație care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 24 de minute în total și documentare creative care durează sau oferă utilizatorului o experiență de minimum 50 de minute în total, destinate în principal exploatării pe platforme digitale. 

.

Contribuția financiară maximă care poate fi acordată pentru un proiect individual constă într-o sumă fixă de:

60 000 EUR în cazul creațiilor de animație;

25 000 EUR în cazul documentarelor creative;

50 000 EUR în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la cel puțin 1,5 milioane EUR;

30 000 EUR în cazul creațiilor de ficțiune al căror buget de producție este estimat la mai puțin de 1,5 milioane EUR.
Termen limită: 12 mai 2020 Aici Europa Creativă- Subprogramul MEDIA: Proiect unic 2020- Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale
Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene

Sunt eligibile următoarele:

Filmele dramă (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 90 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât în servicii liniare, cât și neliniare;

Continuări ale filmelor seriale dramă sau sezoanele al doilea și al treilea ale unui film serial dramă existent;

Filmele de animație (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 24 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât în serviciile liniare, cât și neliniare.

Filmele documentare creative (proiecții unice sau seriale) cu o durată totală de cel puțin 50 de minute, destinate în primul rând difuzării la televiziune, atât în serviciile liniare, cât și neliniare.

Pentru filmele de ficțiune și de animație, contribuția financiară acordată nu poate depăși cea mai mică dintre următoarele valori: 500.000 EUR sau 12,50 % din totalul costurilor eligibile.

Numai primul şi al doilea sezon ale unui serial de serial de drama (coprodus de companii de producţie provenind din ţări diferite participante la Subprogramul MEDIA, conţinând cel puţin 6 episoade cu un cost total al bugetului eligibil de producţie de minim 10 milioane de euro), sunt eligibile pentru a solicita finanţare de maxim 1 milion de euro sau 10% din costurile eligibile (suma solicitată reprezentând suma cea mai scăzută dintre cele două).

Pentru documentarele creative, contribuția financiară acordată nu poate depăși cea mai mică dintre următoarele valori: 300 000 EUR sau 20 % din totalul costurilor eligibile.

Termen limită: 14 mai 2020 Aici Europa Creativă- Subprogramul MEDIA: Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene
Promovarea pe internet a operelor audiovizuale europene

Programul de promovare pe internet a operelor audiovizuale europene acordă sprijin astfel:

Acțiunea 1: Acțiunilor precum promovare digitală, marketing, branding, etichetare și realizare de oferte noi de către prestatorii existenți de servicii video la cerere, care oferă majoritatea filmelor europene. Scopul acțiunii este acela de a spori vizibilitatea operelor audiovizuale europene, facilitatea de a fi descoperite, precum și de a extinde publicul general;

Acțiunea 2: Colaborărilor transfrontaliere între serviciile video la cerere de pe teritoriul Europei;

Acțiunea 3: Strategiilor inovatoare și instrumentelor online pentru circulația, distribuția și promovarea operelor audiovizuale europene, inclusiv inițiativelor de extindere a categoriilor de public, care pun accentul pe strategii inovatoare și participative prin care filmele europene să ajungă la un public mai larg.

Acţiunea 1: o sumă orientativă de 2.5 milioane EUR;

Acţiunea 2: o sumă orientativă de 2.5 milioane EUR;

Acţiunea 3: o sumă orientativă de 5.1 milion EUR.

Termen limită: 5 mai 2020 Aici Europa Creativă- Subprogramul MEDIA: Promovarea pe internet a operelor audiovizuale europene 2020
Contact

Contact

Echipa fonduri-structurale.ro

structuralcg@fonduri-structurale.ro

Știri recente
Azi, 09 aprilie 2020
Ieri, 08 aprilie 2020