Ești membru? Cont nou / Autentificare
Finanțări IMM

Finanțări IMM

Informații valabile la data de 18.09.2020.

*Listă în curs de actualizare.

**Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte poate suferi modificări urmare a măsurilor luate de Autoritățile de Management ca răspuns la COVID-19

© fonduri-structurale.ro

Ce se finanțează Detalii Finanțare acordată Perioada de depunere Condiții Program
HG807/2014 - Ajutor de stat pentru investițiile majore în economie 

Cheltuieli eligibile:
costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, după caz, de active corporale şi necorporale

minimum 4,5 milioane lei/proiect, minim 50% cofinanțare din partea solicitantului termen depunere: 31 decembrie 2020 Aici Ministerul Finanţelor Publice: Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii”
Proof of concept - produse inovatoare Investiții în:
activități specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra funcționalitatea și de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piață în domenii precum: bioeconomie, TIC, spațiu și securitate, energie, mediu şi schimbări climatice, eco-nano-tehnologii și materiale avansate, sănătate.
maximum 200.000 euro Nu a fost stabilită perioada de depunere Aici POR 1.2
Dezvoltare curriculum național
*Finanțare pentru furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi doar în parteneriat cu MEC
Tipuri de activități:
optimizarea curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial;
abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial;
pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect cu valoare maximă eligibilă de 43.932.500 euro.

 

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020 Aici POCU 6.3
Producție energie regenerabilă Tipuri de activități:
Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal).
125.788.236 euro (valoare totală apel)

(estimări)                                 Consultare publică și lansare apel: Trimestrul I din 2020              

Termen limită: 2021

Aici POIM 6.1
Produse inovatoare, scalabile la nivel european/mondial, „close to market”

 Activitățile finanțate pot fi:

    prototiparea;
    miniaturizarea;
    scalarea;
    proiectarea;
    verificarea performanțelor;
    testarea;
    demonstrarea;
    dezvoltarea liniilor pilot;
    validarea pentru replicarea pieței, inclusiv alte activități menite să aducă inovarea în pregătirea și maturitatea investițiilor pentru absorbția pieței.

0.5 și 2.5 milioane euro (rata de finanțare 70%)+ 15 milioane de euro în equity

Cut-off 2020:
07 Octombrie

Aici Programul Orizont 2020: EIC Accelerator - Apel de proiecte pentru afacerile inovatoare
Cercetare - produse inovatoare

Finanțare pentru consorții care cuprind între trei și cinci entități juridice, stabilite în cel puțin trei state membre diferite ale UE sau ale statelor asociate Orizont 2020.
Activitățile finanțate pot fi:
Pilotarea;
Testul;
Validarea sistemelor în condițiile de lucru din lumea reală;
Validarea modelelor de afaceri;
Cercetarea pre-normativă și stabilirea standardelor

Contribuția maximă UE pe acțiune este de 3 milioane euro (rata de finanțare: 70% pentru companiile cu profit, 100% pentru companiile non-profit)

Cut-off 2020
09 Iunie
27 Octombrie
Aici Programul Orizont 2020: Fast Track to Innovation – Apel de proiecte dedicat inovării tehnologice
Proiecte dedicate Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:

sectoarele culturale și creative,
conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,
promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural;
dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future.

Între minimum 15.000 euro și maximum 50.000 euro

UPDATE 24.06.2020: Suspendarea apelului se prelungește pe perioadă nedeterminată ca urmare a restricțiilor impuse de COVID-19. Apelul va putea fi reluat în momentul în care va fi disponibil un calendar clar de desfășurare a acestui eveniment, ca urmare a deciziei finale luate de Uniunea Europeană și autoritățile române în acest sens.

30 septembrie 2020, sau până la epuizarea fondurilor

Aici Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021
Identificare de parteneri Norvegia, Islanda și Liechtenstein în vederea construirii unor proiecte culturale Activități realizate în vederea dezvoltării de parteneriate între entitățile din România și cele din Statele Donatoare, prin intermediul întâlnirilor de lucru, schimbului de cunoștințe/experiență, în scopul elaborării unor proiecte viitoare referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă aferente Programului ;
Activități pentru identificarea de parteneri în scopul dezvoltării în parteneriat de proiecte referitoare la îmbunătățirea accesului la cultură ce pot fi depuse spre finanțare în cadrul apelurilor de proiecte Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului și Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă prin participarea la conferințe, seminarii, ateliere de lucru ce vizează patrimoniul cultural.

Pentru o inițiativă bilaterală finanțată în cadrul acestui apel, sumele forfetare se acordă pentru maxim 2 persoane/solicitant.
Suma acordată pentru fiecare persoană este de:

maxim 1.260 euro pentru deplasări din România în Norvegia;
maxim 1.635 euro pentru deplasări din România în Islanda;
maxim 1.025 euro pentru deplasări din România în Liechtenstein;
maxim 1.280 euro pentru deplasări din Norvegia, Islanda, Liechtenstein în România.

30 septembrie 2020 Aici Programul RO-Cultura: Apelul pentru inițiative bilaterale – runda 1/2020
Proiecte de cercetare-inovare pentru companii care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare organizațiile de cercetare și întreprinderile:

RO-ECSEL;
COMPLEMENT;
RO-EIT;
RO-ESFRI-ERIC.
Pot realiza proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii:

FINALIST-IMM;

Tipuri de activități:
Cercetare fundamentală;
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
Informare și publicitate pentru proiect (numai pentru organizații de cercetare);
Management de proiect (numai pentru organizații de cercetare).

Finanțare:

RO-ECSEL: 6.000.000 lei;

COMPLEMENT: 9.000.000 lei;

RO-EIT: 2.000.000 lei;

RO-ESFRI-ERIC: 4.500.000 lei;

FINALIST: 11.000.000 lei;

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

RO-ECSEL

COMPLEMENT

RO-EIT

RO-ESFRI-ERIC

FINALIST

POC 1.1.3
Procesarea și marketingul
produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole
Tipuri de cheltuieli:
Cheltuieli aferente investițiilor pentru active corporale:
Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;       
Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului etc
1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

UPDATE: 30 noiembrie 2020

17 iunie 2019 - 30 iunie 2020

Aici PNDR 4.2
Tineri fermieri Se ofera sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (Activitatea de administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Transferul exploataţiei se realizează prin intermediul documentelor de proprietate şi/sau arendă şi/ sau concesionare). 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 50.000 SO
40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 29.999 SO
Perioada de depunere: 15 iulie - 15 octombrie 2020 Aici PNDR 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”

Vouchere pentru IMM-urile (inclusiv start-up-urile) inovative în domeniul medical

Vouchere pentru dezvoltare prototip:

Sprijin pentru dezvoltare prototip sau pentru conceptualizarea unei soluții (proof of concept, studii de fezabilitate) și care să vizeze digitalizarea în domeniul diagnosticului medical și al lanțurilor valorice conexe;

Vouchere de inovare pentru soluții personalizate:

Sprijin pentru dezvoltarea în comun a unui produs sau serviciu nou pe baza unui concept demonstrat existent și prin care este vizată digitalizarea în diagnosticul medical și al lanțurilor valorice conexe.

Vouchere pentru dezvoltare prototip: 

până la 20.000 euro/IMM
până la 60.000 euro/proiect

Vouchere de inovare pentru soluții personalizate:

până la 50.000 euro/IMM
până la 150.000 euro/proiect

Termen I: 29 iulie 2020

Termen II: 3 februarie 2021

Aici

Rețeaua DIGI-B-CUBE: Schema de vouchere pentru IMM-urilor inovative în domeniul medical

Proiect pilot pentru dezvoltarea competențelor și a educației în întreaga Europă FEI va furniza gratuit o garanție limitată de primă pierdere (sau contragaranție) intermediarilor financiari selectați care creează noi portofolii de finanțare a datoriilor pentru studenți și pentru întreprinderi. Studenții și întreprinderile eligibile vor putea avea acces la diferite tipuri de finanțare (de exemplu, împrumuturi, plăți reportate, împrumuturi legate de venituri etc.) prin intermediari financiari dedicați, cum ar fi instituții financiare, universități și centre de formare profesională, garantate de UE. În ultimă instanță, datorită garanției, beneficiarii finali vor putea accesa fonduri mai ușor și în condiții mai bune. Într-o primă fază, Facilitatea-pilot C&E va asigura un fond UE de garantare de până la 50 de milioane EUR, sprijinit de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), prin care se va declanșa finanțarea datoriilor pentru proiectele în materie de competențe și de educație din Europa, în scopul mobilizării unor finanțări totale în valoare de peste 200 de milioane EUR.  Termen limită: 31.10.2020 - termenul limită de transmitere a cererii de exprimare a interesului Aici Fondul European de Investiții și Comisia Europeană - Proiect pilot pentru dezvoltarea competențelor și a educației în întreaga Europă
Sprijinirea entităților de inovare și transfer tehnologic (ITT)

Crearea şi dezvoltarea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic (ITT), respectiv, construcţia, extinderea şi dotarea cu echipamente și software necesare, prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor din Ghidul Solicitantului (a se vedea secțiunea 3.3.1 din ghid);

achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmează a fi oferite de către angajații centrelor de inovare și transfer tehnologic).

Pentru proiectele în care sunt incluse doar activități ce intră sub prevederile ajutorului de stat regional, precum și în cazul în care sunt incluse pe lângă acestea și activități ce intră sub incidența ajutorului de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de: între 75.000 euro - 3.000.000 euro.

pentru proiectele care cuprind doar componenta aferentă ajutorului de stat regional sau ambele componente valoarea finanțării nerambursabile acordate este de: între 75.000 euro - 3.000.000 euro.

pentru proiectele care cuprind doar componenta de minimis, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de: între 75.000 euro - 200.000 euro.

UPDATE: 30 octombrie 2020

Perioada de depunere:13 iunie 2020 - 13 septembrie 2020

Aici POR 1.1.A
Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice

Crearea şi dezvoltarea parcurilor științifice și tehnologice, respectiv, construcţia, extinderea şi/sau dotarea cu echipamente și software necesare prin raportare la definiția investiției inițiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional și ale prevederilor Ghidului Solicitantului.

achiziționarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele oferite de angajații parcurilor științifice și tehnologice).

pentru proiectele depuse în cadrul acestui apel, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de: minimum 75 000 euro și maximum valoarea alocării regională pentru apel / fiecare regiune de dezvoltare în parte.

pentru componenta de minimis din cadrul proiectului, valoarea finanțării nerambursabile acordate este de: între 75.000 euro - 200.000 euro.

UPDATE: 30 octombrie 2020

Perioada de depunere: 13 iunie 2020 - 13 septembrie 2020

Aici POR 1.1.B

Demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Următoarele activități pot fi finanțate în cadrul acestui apel:

activități care susțin inovația în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și utilizarea de carbon într-un mod sigur pentru mediu  care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și a produselor care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS UE,

activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță a mediului;

activități care ajută la stimularea construcției și funcționării tehnologiilor inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei.

Valoarea maximă a grantului este stabilită pentru fiecare proiect pe baza calculului de costuri relevante efectuat conform metodologiei și acoperă până la 60% din costurile relevante ale proiectelor. Grantul va fi plătit în sume forfetare (lump sum)

Termen limită de depunere: Etapa I: 29 octombrie 2020, 17:00 CET

Etapa 2: 23 iunie 2021, 17:00 CET

Aici

Fondul de inovare - Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon