Ești membru? Cont nou / Autentificare
Finanțări autorități și instituții publice

Finanțări autorități și instituții publice

Informații valabile la data de 25.02.2021

*Listă în curs de actualizare.

**Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte poate suferi modificări urmare a măsurilor luate de Autoritățile de Management ca răspuns la COVID-19

© fonduri-structurale.ro

Ce se finanțează Detalii Finanțarea acordată Perioada de depunere Condiții Program
Proiecte de cercetare-inovare pentru organizaíi care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare organizațiile de cercetare și întreprinderile:

RO-ECSEL;
COMPLEMENT;
RO-EIT;
RO-ESFRI-ERIC.
Pot realiza proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii:

FINALIST-IMM;

Tipuri de activități:
Cercetare fundamentală;
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
achiziționarea de teren;
construcție destinație clădiri destinate unor institute CD;
achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri și/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare;
achiziționarea de active necorporale pentru CD.

Finanțare:

RO-ECSEL: 6.000.000 lei;

COMPLEMENT: 9.000.000 lei;

RO-EIT: 2.000.000 lei;

RO-ESFRI-ERIC: 4.500.000 lei;

FINALIST: 11.000.000 lei;

CATEDRE-ERA: 20.000.000 lei;

TEAMING: 20.000.000 lei.

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

RO-ECSEL

COMPLEMENT

RO-EIT

RO-ESFRI-ERIC

FINALIST

CATEDRE-ERA

TEAMING

POC 1.1.3
Investiții în infrastructură pentru persoanele aflate în risc de sărăcie Investiții în:
infrastructura de locuire;
infrastructura de sănătate, servicii sociale;
infrastructura de educaţie;
amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;
construirea / dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.
 30.000 euro sau 20.000 euro Pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI: 23 octombrie 2019 - 31 decembrie 2021. Aici POR 9.1
Educație și formare pentru timerii NEETs Tipuri de activități:
derularea de activități pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi;
derularea de campanii de informare şi conștientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs;
monitorizarea măsurilor dedicate tinerilor NEETs
Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 49.000.000 euro

03 aprilie 2017 - 31 decembrie 2023

Aici POCU 2.3
Dezvoltarea de aplicaţii Big Data Tipuri de activități:
asigurarea / dezvoltarea unor infrastructuri / echipamente hardware pentru comunicaţii, cu software-ul aferent, după caz;
dezvoltarea unor aplicaţii software adecvate pentru preluarea, stocarea şi analiza avansată a informaţiilor, raportare, precum şi pentru emiterea unor alerte / avertizări;
asigurarea securităţii la nivelul infrastructurilor / echipamentelor hardware şi software şi realizarea de back-up.
Între 1 și 26 milioane euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - Big Data
Dezvoltarea de aplicaţii E-guvernare și Interoperabilitate Tipuri de proiecte:
E-guvernare - sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă;
E-guvernare - hub se servicii (Centrul de furnizare servicii electronice) la nivelul MAI;
Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE.

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului:

Proiect de tip A: 34 milioane Euro FEDR (156,35 milioane Lei);
Proiect de tip B: 14,87 milioane Euro FEDR (68,38 milioane Lei);
Proiect de tip C: 1,81 milioane Euro FEDR (8,32 milioane Lei).

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 -  E-guvernare și Interoperabilitate
Dezvoltarea de aplicaţii E-guvernare - Evenimente de viață Tipuri de activități:
asigurarea interconectării/accesului la date pentru diferite instituții publice, pe baza analizei privind situaţia existentă cu identificarea soluţiilor tehnice adecvate;
achiziţionarea / instalarea elementelor de infrastructură hardware pentru comunicaţii, precum şi a software-ului de bază (software pentru preluarea, stocarea şi analiza informaţiilor;
realizarea rapoartelor în scopul gestionării evenimentelor de viaţă gestionate de către ONRC) şi de securitate la nivelul infrastructurilor / echipamentelor etc
Maximum 25 milioane euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - E-guvernare - Evenimente de viață
Dezvoltarea de aplicaţii E-guvernare și Open Data Tipuri de activități:
achiziționare de hardware TIC şi a altor dispozitive;
activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
dezvoltarea, implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în funcţiune etc.
Valoare totală cumulată maximă nerambursabilă de 23.952.760 euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - E-guvernare și Open Data
Dezvoltarea de aplicaţii E-cultură Tipuri de activități:
achiziţia de active corporale şi necorporale, inclusiv dezvoltare de software;
achiziţia de servicii de informare şi publicitate;
achiziţia de servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii;
achiziţia de servicii pentru instruire / formare profesională specifică;
activitatea echipei interne de proiect;
achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;
activitatea de digitizare.
Va fi acceptat un singur proiect, cu valoare maximă de 10 milioane euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acțiunea 2.3.3 - E-cultură
Dezvoltarea de aplicaţii E-educație Tipuri de activități:
achiziționare de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune);
activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului;
configurarea şi implementarea bazelor de date;
migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente;
achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în funcţiune etc.
Proiect 1 - SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITĂȚII (SIMS)- 25.350.000 euro
Proiect 2 - WIRELESS-CAMPUS-38.000.000 euro
Proiect 3 - PORTALUL NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI „BIBLIOTECA ȘCOLARĂ VIRTUALĂ”- 29.600.000
Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acțiunea 2.3.3 - E-educație
Dezvoltarea de aplicaţii E-sănătate Tipuri de activități:
activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune);
activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software / licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică, back up şi recovery;
dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare etc.
Valoarea totală cumulată maximă nerambursabilă este de 30.000.000 euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acțiunea 2.3.3 - E-sănătate
Investiții în infrastructura feroviară Tipuri de proiecte:
Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua TEN-T central, inclusiv achiziția de material rulant (noi şi fazate):
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală;
achiziția sistemului ERTMS aferent infrastructurii feroviare modernizate;
dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua TEN-T centrală;
achiziția de material rulant.
Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depășesc acest prag sunt proiecte non-majore. 30 mai 2016 - 31 decembrie 2022 Aici POIM 1.2
Investiții în infrastructura aeroportuară Tipuri de proiecte:
Proiecte noi de investiţii în infrastructura aeroportuară având ca obiectiv construcția / extinderea / modernizarea de terminale, respectiv reabilitarea-modernizarea/extinderea de suprafețe de mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de măsuri de protecţia mediului;
Proiecte noi de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității;
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).
În cazul în care valoarea costurilor totale eligibile la un singur proiect depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2022 Aici POIM 2.3
Investiții în infrastructura feroviară

Tipuri de proiecte:
Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T (noi şi fazate), inclusiv achiziția de material rulant și proiecte de îmbunătățire a calității serviciilor pe magistralele prioritare;
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz).

În cazul în care valoarea costurilor totale eligibile la un singur proiect depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 30 mai 2016 - 31 decembrie 2022 Aici POIM 2.7
Dezvoltarea de sisteme de evaluare și monitorizare a calității aerului Tipuri de activități:
dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) prin achiziționarea de echipamente de monitorizare a poluanților și instalarea lor în amplasamente noi și achiziția de echipamente de monitorizare a unor poluanți noi, pentru care până în acest moment nu există determinări;
dezvoltarea unui sistem de prognoză și inventariere a emisiilor de poluanți în aer;
dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu cerințele Directivei INSPIRE, privind inventarierea poluanților emiși în aer.
Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM

21 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2021

 

Aici POIM 4.2
Reabilitare și ecologizarea siturilor contaminate istoric Tipuri de activități:
activități specifice de reabilitare și ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafață contaminată și decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio-decontaminare;
remedierea amplasamentelor unor facilități, cum ar fi batale explorare și producție, amplasamente aferente rafinăriilor, etc.;
activități specifice de închiriere/ ecologizare/ reabilitare/ conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării și ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activități (a nu se înțelege construirea de depozite);
activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafață depoluată;
asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999, cu modificările și completările ulterioare;
elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.
 Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 09 iulie 2018 - 30 iunie 2022 Aici POIM 4.3
Investiții pentru creșterea eficienței la dezastre a echipajelor de intervenție Tipuri de activități:
dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea mediului;
dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregătire a personalului din serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea de muniţie;
modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă;
construirea și dotarea unor centre regionale de intervenție multi-risc în vederea asigurării unui răspuns oportun și eficient la nivel regional și completarea și dotarea centrelor rapide de intervenție.

Valoarea maximă și minimă a proiectului: Nu se aplică.

16 septembrie 2019 - 31 decembrie 2022 Aici POIM 5.2
Investiții în modernizarea rețelelor termice Tipuri de activități:
modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2; extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată integral, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;
implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET).
Dacă proiectele depășesc 50 milioane euro în valoarea costurilor totale, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM

03 septembrie 2020 - 31 decembrie 2021

 

Aici POIM 7.1
Realizarea & modernizarea reţelelor electrice de transport

Tipuri de activități:
realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport;
dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale.

150.458.820 euro buget total alocat

04 noiembrie 2019 - 04 noiembrie 2021

Aici POIM 8.1&8.2
Proiecte dedicate Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:

sectoarele culturale și creative,
conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,
promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural;
dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future.

Între minimum 15.000 euro și maximum 50.000 euro

UPDATE 24.06.2020: Suspendarea apelului se prelungește pe perioadă nedeterminată ca urmare a restricțiilor impuse de COVID-19. Apelul va putea fi reluat în momentul în care va fi disponibil un calendar clar de desfășurare a acestui eveniment, ca urmare a deciziei finale luate de Uniunea Europeană și autoritățile române în acest sens.

termen depunere: 30 septembrie 2020 sau până la epuizarea fondurilor

Aici Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Următoarele activități pot fi finanțate în cadrul acestui apel:

activități care susțin inovația în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și utilizarea de carbon într-un mod sigur pentru mediu  care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și a produselor care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS UE,

activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță a mediului;

activități care ajută la stimularea construcției și funcționării tehnologiilor inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei.

Valoarea maximă a grantului este stabilită pentru fiecare proiect pe baza calculului de costuri relevante efectuat conform metodologiei și acoperă până la 60% din costurile relevante ale proiectelor. Grantul va fi plătit în sume forfetare (lump sum)

Termen limită de depunere: Etapa I: 29 octombrie 2020, 17:00 CET

Etapa 2: 23 iunie 2021, 17:00 CET

Aici

Fondul de inovare - Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

„Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică

Acest sistem poate oferi sprijin pentru proiectele care vor dezvolta și implementa activități în domeniul hidroenergiei:

renovarea sau reînnoirea centralelor hidroelectrice existente, mici sau mari, pentru a crește puterea capacității de generare și eficienței producției;

construirea de noi centrale hidroelectrice la scară mică (SSHPP) (<10 MW capacitate instalată);

activități de creștere a capacității rezervorului pentru generarea hidroenergetică, ca activitate secundară a unui proiect;

instruirea personalului cu privire la utilizarea și întreținerea echipamentelor, oferite de către furnizorul echipamentelor, ca parte integrantă a unui proiect de investiții (activitate secundară în investiție proiect).

Între 200.000 și 2.000.000 euro Termen limită de depunere: 31 martie 2021 Aici Granturile SSE și Norvegiene: „Capacitate sporită de a furniza energie regenerabilă” - Energie hidroenergetică
Apel pentru proiecte la scară mică

Activități care sprijină inovarea în tehnologiile și procesele cu emisii reduse de carbon din sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS, inclusiv carbonul ecologic captare și utilizare (CCU) care contribuie substanțial la atenuarea climatului schimbare, precum și produse de substituție;


Activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează la captarea și stocarea geologică a CO2 (CCS) în condiții de siguranță a mediului;


Activități care ajută la stimularea construcției și funcționării inovatoare energie regenerabilă și tehnologii de stocare a energiei.

Buget: 100.000.000 euro

Sunt eligibile proiectele cu un total al cheltuielilor de capital ce variază între 2.500.000 și 7.500.000 euro

Termen limită de depunere: 10 martie 2021

Aici

 

Innovation Fund - Apel pentru proiecte la scară mică
Elaborarea planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice

În cadrul acestei scheme de granturi mici se vor finanța un număr de maxim 8 proiecte care vor viza elaborarea planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice. 

Activități eligibile sunt:

Servicii de consultanță;
Elaborarea strategiilor și a planurilor de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice;
Desfășurarea unor workshopuri cu scopul consultării factorilor de decizie interesati, pentru definirea problematicilor și a soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local, cât și regional;
Elaborarea unor studii de impact si scenarii climatice pentru zonele urbane mari;
Analiza si/sau dezvoltarea mecanismelor interinstituționale necesare pentru asigurarea unei mentenanțe eficiente a infrastructurii de drenaj ale apelor pluviale etc.

Finanțare acordată: Între 100.000 și 125.000 euro Termen limită de depunere: 29 martie 2021 Aici

Schema de granturi mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”

Creșterea incluziunii și abilitării romilor, runda II 

Toate activitățile proiectului trebuie să respecte principiul non-segregării.

Activități eligibile: 

Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 1: Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi

Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 2: Abilitarea romilor

Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 3: Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Activitățile detaliate se regăsesc în fișa apelului sau în ghidul solicitantului. 

Finanțare acordată: Între 300.000 și 1.000.000 euro  Termen limită de depunere: 15 aprilie 2021 Aici

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor, runda II

Proiecte de mobilitate care vizează îmbunătățirea competențelor experților români în educație

Mobilitate

În timpul mobilității pot fi organizate următoarele activități de învățare:

job shadowing
vizite de studiu
seminarii în instituții similare din Statele Donatoare

Participanții pot participa, de asemenea, la cursuri structurate cu accent pe democrație, drepturile omului, cetățenie, incluziune socială, metodologii de predare, guvernanță școlară sau alte domenii profesionale oferite de instituțiile / centrele / organizațiile de formare din Statele Donatoare.

Programul de lucru va conține cel puțin următoarele: obiectivele mobilității, valoarea adăugată a mobilității, agenda și descrierea conținutului programului, numărul participanților, rezultatele așteptate și impactul.

Finanțare acordată: Între 1.500 și 27.000 euro Termen limită de depunere: 4 iunie 2021 Aici

Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte în domeniul învățământului preuniversitar

Îmbunătățirea calității învățării la locul de muncă

Tipuri de proiecte finanțabile

Proiecte de cooperare şi mobilitate în domeniul ÎPT

activități care întăresc cooperarea și crearea de rețele între instituțiile partenere din România și instituția gazdă a Statului Donator sau a unui Stat Beneficiar al programului;
testarea și/sau implementarea practicilor inovatoare în domeniul învățării bazate pe muncă etc

Pentru proiecte naționale

1. Planificarea, organizarea și derularea a 1-2 evenimente de tipul:

sesiuni de informare/formare pentru persoane cu responsabilități în domeniul ÎPT la nivel național, regional, județean, local, profesori din ÎPT care predau discipline VET, tutori de practică ai agenților economici, reprezentanți ai unităților de învățământ din ÎPT, ai agenților economici și ai partenerilor sociali etc

2.Diseminarea și exploatarea rezultatelor și produselor obținute/realizate în eveniment/evenimente.

Finanțare acordată: 

Între 24.000 și 35.000 euro

Termen limită de depunere: 
  • pentru proiecte de cooperare și mobilități: 4 iunie 2021
  • pentru proiecte naționale: 18 iunie 2021
Aici

Programul „Educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor” în România - Proiecte în domeniu învățământului profesional și tehnic

Îmbunătățirea implementării deciziilor CEDO și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei

Proiectele finanțate își vor propune să aibă impact la nivel național și/ sau vor propune măsuri replicabile la nivel național și vor genera modificări fundamentale pentru a asigura aplicarea și implementarea efectivă a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului. Măsurile/ modelele pilotate la nivel local, vor avea o componentă de replicare care trebuie să includă cel puțin acțiuni precum: acorduri de parteneriat încheiate cu cel puțin o structură similară care validează măsura/ modelul și se angajează să o implementeze în continuare.

Finanțare acordată: 

Între 500.000 – 2.500.000 Euro

Termen limită de depunere: 9 aprilie 2021  Aici

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apelul nr. 5: Drepturile omului – Implementare la nivel național

Schema de granturi mici - Electrificare

achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:

extinderea rețelei electrice existente:

managementul proiectului și personal tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a incendiilor) - numai costurile suportate în timpul implementării proiectului;
costurile auditului.

Finanțare acordată: 

granturi cu valoare cuprinsă între 30.000 și 200.000 euro

Termen limită de depunere: 29 aprilie 2021 Aici

Schema de granturi mici - Electrificare finanțată prin Granturile SEE

Apel de proiecte – Electrificare

achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:

extinderea rețelei electrice existente:

managementul proiectului și personal tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a incendiilor) - numai costurile suportate în timpul implementării proiectului;
costurile auditului.

Finanțare acordată: 

între 200.000 și 2.000.000 euro

Termen limită de depunere: 29 aprilie 2021 Aici

Apel de proiecte – Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene

Cooperare transfrontalieră

Solicitanții pot depune propuneri de caz de consiliere care abordează următoarele subiecte:

Ocuparea forței de muncă

Transporturi

Sănătate

Cooperare instituțională

Multilingvism​

E-guvernare

Servicii de informații

Evidență și date

Important! Organismelor publice care aplică în cadrul apelului li se solicită să selecteze doar unul dintre subiectele propuse.

Candidaților câștigători li se va acorda sprijinul experților juridici cu cunoștințe despre instanțele transfrontaliere care vor coopera cu participanții la b-solutions

Termen limită de depunere: 11 martie 2021 Aici

b-solutions: Apel dedicat cooperării transfrontaliere

Apel destinat românilor de pretutindeni

editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;
dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni etc

Finanțare acordată: Plafonul maxim acordat este 100.000 lei/ proiect

Depunere continuă Aici

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: Finanțare nerambursabilă pentru anul 2021