Ești membru? Cont nou / Autentificare
Finanțări autorități și instituții publice

Finanțări autorități și instituții publice

Informații valabile la data de 23.11.2020.

*Listă în curs de actualizare.

**Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte poate suferi modificări urmare a măsurilor luate de Autoritățile de Management ca răspuns la COVID-19

© fonduri-structurale.ro

Ce se finanțează Detalii Finanțarea acordată Perioada de depunere Condiții Program
Responsabilitate socială în sănătate, cultură, educație, mediu Tipuri de proiecte:
domeniul social:  combatere a violenței și urii, proiecte vizând consilierea psiho-socială pentru persoane discriminate pe criterii de rasă, etnie, sex, dizabilitate, boli cu transmitere sau pe alte criterii de discriminare cunoscute;
domeniul educație: educație non-formală, responsabilizare a cetățenilor cu privire la viața în comunitatea în care trăiesc prin diverse activități de felul promovarea drepturilor omului, prevenire a abandonului școlar, pregătire a tinerilor în vederea integrării profesionale, proiecte de îmbunătățire a infrastructurii școlare, bullying etc.;
domeniul sănătate: informare și conștientizare, proiecte de prevenire a diferitelor afecțiuni medicale;
domeniul mediu: amenajare a spațiilor verzi, de împădurire și conservare a resurselor naturale, proiecte de informare, reutilizarea resurselor și colectarea selectivă, combaterea schimbărilor climatice și de economie circulară etc.;
domeniul cultură: susținerea și promovarea diferitelor forme de artă, promovarea patrimoniului local/național, integrarea persoanelor aparținând cel puțin unei categorii de grupuri defavorizate prin cultură.

Pragul nr. 1: maximum 1.000 euro/proiect

Pragul nr. 2: Între 1.000 și 5.000 euro/proiect

Pragul nr. 3: Între 5.000 și 10.000 euro/proiect

Programul se desfășoară prin intermediul unor runde succesive de apeluri de proiecte lansate în fiecare lună, pe data de 1, pe parcursul anului 2020 până în luna decembrie inclusiv.

Primul apel de proiecte va fi deschis solicitanților în data de 1 martie 2020. ora 09:00.

Aici Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția 2020
Dezvoltare curriculum național Tipuri de activități:
optimizarea curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial;
abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial;
pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte se va selecta un singur proiect cu valoare maximă eligibilă de 43.932.500 euro

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020 Aici POCU 6.3
Proiecte de cercetare-inovare pentru organizaíi care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare organizațiile de cercetare și întreprinderile:

RO-ECSEL;
COMPLEMENT;
RO-EIT;
RO-ESFRI-ERIC.
Pot realiza proiecte de cercetare-inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii:

FINALIST-IMM;

Tipuri de activități:
Cercetare fundamentală;
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
achiziționarea de teren;
construcție destinație clădiri destinate unor institute CD;
achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri și/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare;
achiziționarea de active necorporale pentru CD.

Finanțare:

RO-ECSEL: 6.000.000 lei;

COMPLEMENT: 9.000.000 lei;

RO-EIT: 2.000.000 lei;

RO-ESFRI-ERIC: 4.500.000 lei;

FINALIST: 11.000.000 lei;

CATEDRE-ERA: 20.000.000 lei;

TEAMING: 20.000.000 lei.

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

RO-ECSEL

COMPLEMENT

RO-EIT

RO-ESFRI-ERIC

FINALIST

CATEDRE-ERA

TEAMING

POC 1.1.3
Investiții în infrastructură pentru persoanele aflate în risc de sărăcie Investiții în:
infrastructura de locuire;
infrastructura de sănătate, servicii sociale;
infrastructura de educaţie;
amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;
construirea / dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.
 30.000 euro sau 20.000 euro Pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI: 23 octombrie 2019 - 31 decembrie 2021. Aici POR 9.1
Educație și formare pentru timerii NEETs Tipuri de activități:
derularea de activități pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi;
derularea de campanii de informare şi conștientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs;
monitorizarea măsurilor dedicate tinerilor NEETs
Valoarea maximă eligibilă a proiectului este de 49.000.000 euro

03 aprilie 2017 - 31 decembrie 2023

Aici POCU 2.3
Dezvoltarea de aplicaţii Big Data Tipuri de activități:
asigurarea / dezvoltarea unor infrastructuri / echipamente hardware pentru comunicaţii, cu software-ul aferent, după caz;
dezvoltarea unor aplicaţii software adecvate pentru preluarea, stocarea şi analiza avansată a informaţiilor, raportare, precum şi pentru emiterea unor alerte / avertizări;
asigurarea securităţii la nivelul infrastructurilor / echipamentelor hardware şi software şi realizarea de back-up.
Între 1 și 26 milioane euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - Big Data
Dezvoltarea de aplicaţii E-guvernare și Interoperabilitate Tipuri de proiecte:
E-guvernare - sistem informatic integrat pentru emiterea actelor de stare civilă;
E-guvernare - hub se servicii (Centrul de furnizare servicii electronice) la nivelul MAI;
Sistem de interoperabilitate tehnologică cu statele membre UE.

Valoarea maximă nerambursabilă a proiectului:

Proiect de tip A: 34 milioane Euro FEDR (156,35 milioane Lei);
Proiect de tip B: 14,87 milioane Euro FEDR (68,38 milioane Lei);
Proiect de tip C: 1,81 milioane Euro FEDR (8,32 milioane Lei).

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 -  E-guvernare și Interoperabilitate
Dezvoltarea de aplicaţii E-guvernare - Evenimente de viață Tipuri de activități:
asigurarea interconectării/accesului la date pentru diferite instituții publice, pe baza analizei privind situaţia existentă cu identificarea soluţiilor tehnice adecvate;
achiziţionarea / instalarea elementelor de infrastructură hardware pentru comunicaţii, precum şi a software-ului de bază (software pentru preluarea, stocarea şi analiza informaţiilor;
realizarea rapoartelor în scopul gestionării evenimentelor de viaţă gestionate de către ONRC) şi de securitate la nivelul infrastructurilor / echipamentelor etc
Maximum 25 milioane euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - E-guvernare - Evenimente de viață
Dezvoltarea de aplicaţii E-guvernare și Open Data Tipuri de activități:
achiziționare de hardware TIC şi a altor dispozitive;
activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
dezvoltarea, implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în funcţiune etc.
Valoare totală cumulată maximă nerambursabilă de 23.952.760 euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - E-guvernare și Open Data
Dezvoltarea de aplicaţii - evenimente de viață Tipuri de activități:
dezvoltarea de sisteme informatice și/sau infrastructuri IT destinate evenimentelor de viață;
realizarea interoperabilității bazelor de date aferente evenimentelor de viață și Open data: publicarea în portalul naţional de date deschise data.gov.ro a seturilor de date aferente instituţiilor publice;
securitatea la nivelul infrastructurilor / echipamentelor hardware şi software şi realizarea de back-up.
Alocarea pentru acest apel este de 27,5 mil. lei corespunzătoare bugetului alocat fazei II pentru fiecare proiect. 28 iunie 2016 - 31 decembrie 2020 Aici POC, Acţiunea 2.3.1 - evenimente de viață
Dezvoltarea de aplicaţii E-cultură Tipuri de activități:
achiziţia de active corporale şi necorporale, inclusiv dezvoltare de software;
achiziţia de servicii de informare şi publicitate;
achiziţia de servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii;
achiziţia de servicii pentru instruire / formare profesională specifică;
activitatea echipei interne de proiect;
achiziţia de servicii pentru auditare intermediară / finală a proiectului;
activitatea de digitizare.
Va fi acceptat un singur proiect, cu valoare maximă de 10 milioane euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acțiunea 2.3.3 - E-cultură
Dezvoltarea de aplicaţii E-educație Tipuri de activități:
achiziționare de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune);
activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului;
configurarea şi implementarea bazelor de date;
migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente;
achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică;
dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare, precum şi pe cele de punere în funcţiune etc.
Proiect 1 - SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL ȘCOLARITĂȚII (SIMS)- 25.350.000 euro
Proiect 2 - WIRELESS-CAMPUS-38.000.000 euro
Proiect 3 - PORTALUL NAȚIONAL AL EDUCAȚIEI „BIBLIOTECA ȘCOLARĂ VIRTUALĂ”- 29.600.000
Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acțiunea 2.3.3 - E-educație
Dezvoltarea de aplicaţii E-sănătate Tipuri de activități:
activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune);
activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software / licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică, back up şi recovery;
dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare etc.
Valoarea totală cumulată maximă nerambursabilă este de 30.000.000 euro Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile Aici POC, Acțiunea 2.3.3 - E-sănătate
Investiții în infrastructura feroviară Tipuri de proiecte:
Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport feroviar amplasate pe reţeaua TEN-T central, inclusiv achiziția de material rulant (noi şi fazate):
dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală;
achiziția sistemului ERTMS aferent infrastructurii feroviare modernizate;
dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării transportului feroviar pe reţeaua TEN-T centrală;
achiziția de material rulant.
Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. Pentru proiectele fazate, acest prag se aplică la costurile eligibile aferente ambelor faze ale proiectului. Proiectele care nu depășesc acest prag sunt proiecte non-majore. 30 mai 2016 - 31 decembrie 2022 Aici POIM 1.2
Îmbunătățirea navigației pe Dunăre și pe canalele navigabile Tipuri de proiecte:
Proiecte fazate de îmbunătățire a condițiilor de navigație pe Dunăre și pe canalele navigabile ale Dunării;
Proiecte noi de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării, precum și în interiorul porturilor, inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea navigabilităţii pe Dunăre;
Proiecte de modernizarea și dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală;
Proiecte de sprijin pentru beneficiari în pregătirea portofoliului de proiecte de investiții vizând dezvoltarea căilor navigabile și a porturilor situate pe TEN-T CORE, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), care nu intră sub incidența regulilor privind ajutorul de stat.

Investițiile în îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele navigabile ale Dunării nu sunt supuse unei limite valorice, dar dacă valoarea costurilor totale eligibile aferentă unui proiect depășește 75 milioane euro, acesta trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM.

 

15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2020

 

Aici și Aici POIM 1.3&2.4
Investiții în infrastructura aeroportuară Tipuri de proiecte:
Proiecte noi de investiţii în infrastructura aeroportuară având ca obiectiv construcția / extinderea / modernizarea de terminale, respectiv reabilitarea-modernizarea/extinderea de suprafețe de mișcare (piste, căi de rulare, platforme etc.), însoţite de măsuri de protecţia mediului;
Proiecte noi de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității;
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte de investiții în infrastructura aeroportuară care vizează activități de natură non - economică din domeniul siguranței și securității, aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).
În cazul în care valoarea costurilor totale eligibile la un singur proiect depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 15 decembrie 2017 - 31 decembrie 2020 Aici POIM 2.3
Investiții în infrastructura feroviară

Tipuri de proiecte:
Proiecte de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport feroviar, cu accent pe dezvoltarea reţelei TEN-T (noi şi fazate), inclusiv achiziția de material rulant și proiecte de îmbunătățire a calității serviciilor pe magistralele prioritare;
Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), și pentru implementarea pachetului de reformă (după caz).

În cazul în care valoarea costurilor totale eligibile la un singur proiect depășește 75 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 30 mai 2016 - 31 decembrie 2022 Aici POIM 2.7
Protecția biodiversității și refacerea ecositemelor degradate Tipuri de proiecte:
Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin.

Valoarea maximă a unui proiect este de 10.000.000 euro.

 

14 decembrie 2018 - 31 decembrie 2020

Aici POIM 4.1
Dezvoltarea de sisteme de evaluare și monitorizare a calității aerului Tipuri de activități:
dezvoltarea Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) prin achiziționarea de echipamente de monitorizare a poluanților și instalarea lor în amplasamente noi și achiziția de echipamente de monitorizare a unor poluanți noi, pentru care până în acest moment nu există determinări;
dezvoltarea unui sistem de prognoză și inventariere a emisiilor de poluanți în aer;
dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu cerințele Directivei INSPIRE, privind inventarierea poluanților emiși în aer.
Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM

21 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020

 

Aici POIM 4.2
Reabilitare și ecologizarea siturilor contaminate istoric Tipuri de activități:
activități specifice de reabilitare și ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafață contaminată și decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio-decontaminare;
remedierea amplasamentelor unor facilități, cum ar fi batale explorare și producție, amplasamente aferente rafinăriilor, etc.;
activități specifice de închiriere/ ecologizare/ reabilitare/ conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării și ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activități (a nu se înțelege construirea de depozite);
activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafață depoluată;
asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor, conform Legii nr. 10/1999, cu modificările și completările ulterioare;
elaborare aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
elaborare documentație/documentații de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.
 Dacă valoarea costurilor totale eligibile depășește 50 milioane euro, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM. 09 iulie 2018 - 31 decembrie 2020 Aici POIM 4.3
Investiții pentru creșterea eficienței la dezastre a echipajelor de intervenție Tipuri de activități:
dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea mediului;
dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregătire a personalului din serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare prin dezvoltarea bazelor şi poligoanelor specializate de pregătire în domeniile CBRN, căutarea-salvarea din medii ostile şi asanarea de muniţie;
modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT asociate, în vederea asigurării interoperabilităţii structurilor cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă;
construirea și dotarea unor centre regionale de intervenție multi-risc în vederea asigurării unui răspuns oportun și eficient la nivel regional și completarea și dotarea centrelor rapide de intervenție.

Valoarea maximă și minimă a proiectului: Nu se aplică.

16 septembrie 2019 - 31 decembrie 2022 Aici POIM 5.2
Investiții în modernizarea rețelelor termice Tipuri de activități:
modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2; extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată integral, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;
implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET).
Dacă proiectele depășesc 50 milioane euro în valoarea costurilor totale, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM

09 iunie 2016 - 31 decembrie 2020

 

Aici POIM 7.1
Investiții în modernizarea rețelelor termice Tipuri de activități:
optimizarea/reabilitarea/extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice prin redimensionarea acestora, corespunzător debitelor de agent termic vehiculate, în strânsă corelare cu programele de reabilitare termică a clădirilor şi efectelor de reducere a consumului de energie termică;
zonarea şi reconfigurarea (trasee şi lungimi) reţelelor de transport şi distribuţie a agentului termic;
implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2, acolo unde este necesar;
reabilitarea/reconfigurarea platformelor de vane, a racordurilor şi a elementelor constructive;
implementarea/Finalizarea Sistemului Centralizat de Monitorizare (tip SCADA).
Dacă proiectele depășesc 50 milioane euro în valoarea costurilor totale, proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor majore din POIM

09 iunie 2016 - 31 decembrie 2020

Aici POIM 7.2
Realizarea & modernizarea reţelelor electrice de transport

Tipuri de activități:
realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport;
dezvoltarea/modernizarea Sistemului Național de Transport Gaze Naturale.

150.458.820 euro buget total alocat

04 noiembrie 2019 - 04 noiembrie 2021

Aici POIM 8.1&8.2
Proiecte dedicate Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:

sectoarele culturale și creative,
conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,
promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural;
dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future.

Între minimum 15.000 euro și maximum 50.000 euro

UPDATE 24.06.2020: Suspendarea apelului se prelungește pe perioadă nedeterminată ca urmare a restricțiilor impuse de COVID-19. Apelul va putea fi reluat în momentul în care va fi disponibil un calendar clar de desfășurare a acestui eveniment, ca urmare a deciziei finale luate de Uniunea Europeană și autoritățile române în acest sens.

termen depunere: 30 septembrie 2020 sau până la epuizarea fondurilor

Aici Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Următoarele activități pot fi finanțate în cadrul acestui apel:

activități care susțin inovația în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și utilizarea de carbon într-un mod sigur pentru mediu  care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și a produselor care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS UE,

activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță a mediului;

activități care ajută la stimularea construcției și funcționării tehnologiilor inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei.

Valoarea maximă a grantului este stabilită pentru fiecare proiect pe baza calculului de costuri relevante efectuat conform metodologiei și acoperă până la 60% din costurile relevante ale proiectelor. Grantul va fi plătit în sume forfetare (lump sum)

Termen limită de depunere: Etapa I: 29 octombrie 2020, 17:00 CET

Etapa 2: 23 iunie 2021, 17:00 CET

Aici

Fondul de inovare - Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

1. Măsuri directe pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate de tip preventiv în comunitățile vulnerabile, inclusiv Romii, pentru asigurarea accesului la asistență medicală și reducerea inegalităților sociale în sănătate:

activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului și „sănătatea femeilor”;
activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19);
activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, diabet, boli respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, etc);

2. Investiții în infrastructura de sănătate care contribuie la reducerea inegalităților în starea de sănătate în raport cu activitățile de la punctul 1 (reabilitarea clădirilor pentru facilitarea furnizării serviciilor de sănătate de tip preventiv, achiziționarea de echipamente medicale, echipamente IT exclusiv pentru desfășurarea de activități medicale, IT echipamente pentru activități de management3.)
3. Servicii de formare, campanii de informare și sensibilizare (formare a grupurilor țintă sau a personalului, organizarea de evenimente și materiale pentru sensibilizarea grupurilor țintă cu privire la problemele de sănătate în legătură cu activitățile menționate la punctul 1).

Între 500.000 euro și 1.000.000 euro

Termen limită de depunere: 04 ianuarie 2021 Aici

Ministerul Sănătății - Apelul nr. 1 pentru îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate în special pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romi

Contact

Contact

Echipa fonduri-structurale.ro

structuralcg@fonduri-structurale.ro

Știri recente
Azi, 24 noiembrie 2020
Ieri, 23 noiembrie 2020