Ești membru? Cont nou / Autentificare
Asistență Tehnică

Asistență Tehnică

Programul Asistență Tehnică are drept scop asigurarea sprijinului pentru un proces de implementare eficientă și eficace a fondurilor în România:, si anume îmbunătățirea calității și predictibilității procesului decizional, simplificarea procedurilor administrative, a achizițiile publice, îmbunătățirea eficacității și calității administrației publice, creșterea capacității administrative la nivel național și regional pentru a răspunde nevoilor de implementare a noii politici de coeziune.

Prioritatea 1. Asigurarea funcționării sistemului de coordonare şi control al fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ şi gestionarea programelor

1.2 Sprijin logistic pentru coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor

1.1 Asigurarea performanței în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor prin motivarea personalului

Prioritatea 2. Îmbunătățirea capacității de gestionare și implementare şi asigurarea transparenţei fondurilor FEDR, FC, FSE+, FTJ

2.1 Sprijin în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor

2.2 Sprijin pentru implementarea Strategiilor ITI din Acordului de Parteneriat

2.3 Sprijin pentru elaborarea altor strategii ITI și pentru operaționalizarea ADI ITI aferente

2.4 Activități de comunicare, informare și publicitate privind fondurile

2.5 Sprijin pentru structurile parteneriale

2.6 Sprijin pentru întărirea capacității de evaluare și realizarea evaluărilor AP și a programelor

2.7 Sprijin SMIS și asigurare echipamente TIC

2.8 Sprijin pentru pregătirea perioadei post-2027

2.9 Instruire pentru personalul din sistem și a personalului beneficiarilor

2.10 Consolidarea capacității administrative din Roadmap (național și regionale)

2.11 Asigurarea complementarităților și sinergiilor între fonduri/alte instrumente UE

Asistență Tehnică

Instituție responsabilă: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Contact:

Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
Telefon + 4 0372 838 743; +4 0372 838 857
Fax + 4 0372 838 502
E‑mail: contact.minister@mfe.gov.ro

Alocare financiară:

959,43 milioane EURO