Ești membru? Cont nou / Autentificare
Dezvoltare Durabilă

Dezvoltare Durabilă

Programul Dezvoltare Durabilă va crea premisele pentru realizarea coeziunii sociale, economice și teritoriale prin sprijinirea unei economii cu emisii scăzute de gaze cu efect de seră, astfel încât să se atingă neutralitatea climatică până în 2050 și să se asigure utilizarea eficientă a resurselor naturale.

Prioritatea 1. Infrastructura de apă și apă uzată și tranziția la o economie circulară

Acțiunea 1.1 Investiții în sectorul apei și apei uzate - Regiuni mai puțin dezvoltare

Acțiunea 1.2 Investiții în sectorul apei și apei uzate - Regiunea București-Ilfov

Acțiunea 1.3 Gestionarea eficientă a deșeurilor pentru accelerarea tranziției spre economia circulară

Prioritatea 2. Protecția mediului

Acțiunea 2.1 Conservarea biodiversității

Acțiunea 2.2 Îmbunătățirea monitorizării calității aerului

Acțiunea 2.3 Investigarea preliminară și detaliată a siturilor contaminate

Prioritatea 3. Adaptarea la schimbările climatice și managementul riscurilor

Acțiunea 3.1 Managementul principalelor tipuri de risc identificate în Planul Național de Management al Riscurilor de Dezastre

Acțiunea 3.2 Îmbunătățirea sistemului de răspuns la risc

Prioritatea 4. Eficiență energetică, sisteme și rețele inteligente de energie și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Acțiunea 4.1. Îmbunătățirea eficienței energetice în IMM-uri și în întreprinderile mari

Acțiunea 4.2. Reducere emisii de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de producere a energiei termice

Acțiunea 4.3 Reducere emisii de GES și creşterea eficienţei energetice în sistemele de distribuție și transport a energiei termice

Acțiunea 4.4. Promovarea utilizării surselor de energie regenerabilă

Acțiunea 4.5. Sisteme și rețele inteligente de energie

Acțiunea 4.6 Conversia, modernizarea și extinderea rețelelor de transport și distribuție a gazelor

Dezvoltare Durabilă

Instituție responsabilă: AM POIM

Autoritatea de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 va îndeplini funcția de AM pentru PDD. AM POIM este organizată în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Contact:

Adresă: Victoria Office, Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Intrarea str. Menuetului, nr. 7
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 614 417; +4 0372 614 360
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro
Website: www.mfe.gov.ro

Alocare financiară:

PDD beneficiază de o alocare totală de 5.254.203.319 euro.