Ești membru? Cont nou / Autentificare
Sănătate

Sănătate

Obiectivul general al Programului Sănătate 2021–2027 este imbunătățirea accesibilității, eficacității, eficienței și rezilienței sistemului  de sănătate, prin: creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a sistemului medical în domenii critice, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, servicii de reabilitare, paliație și spitalizări pentru boli cronice, construirea spitalelor regionale, abordări inovative în cercetarea din domeniul medical, digitalizarea sistemului medical sau măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant. 

Prioritate P1. Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, în regim ambulatoriu și a serviciilor preventive

1.1. Dotare/ modernizare/ reabilitare cabinetelor medicilor de familie din mediul rural

1.2 Dotarea structuriilor publice din Programul Național de Vaccinare

1.3 Dotare/modernizare/reabilitare cabinete de asistență medicală școlară/ sănătate orală

1.4 Dotare/modernizare/reabilitare a unităților sanitare medicale de tip ambulatoriu

1.5 Implementarea de măsuri de îmbunătățire a PNV (Program Național de Vaccinare)

1.6 Îmbunătățirea asistenței medicale primare și a serviciilor medicale din ambulatoriu

1.7 Implementarea de programe de screening populațional pentru bolile majore pentru persoanelor din grupuri vulnerabile și pentru sănătatea mamei și a copilului

1.8 Îmbunătățirea serviciilor oferite în regim ambulatoriu prin proceduri de lucru si instruirea personalului

1.9 Implementarea de programe privind îngrijirea sarcinii și planificarea familială (sănătatea reproducerii - SR) )

1.10 Creșterea capacității de recuperare a copiilor/ tinerilor cu probleme de sănătate mintală (0-18 ani)

1.11 Îmbunătățirea rețelei de medicină școlară, inclusiv de sănătate orală, din mediu rural şi urban

Prioritate P2. Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice

2.1 Infrastructură pentru unității sanitare de reabilitare/recuperare sau servicii de paliație

2.2 Infrastructură pentru spitalele mici, orășenești și municipale

2.3 Îmbunătățirea serviciilor de reabilitare/recuperare

2.4 Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire paliativă și a îngrijirilor la domiciliu

2.5 Îmbunătățirea serviciile de spitalizare prelungită pentru bolile cronice

Prioritate P3. Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică

3.1 Investiții în laboratoare naționale de referință, regionale de sănătate publică sau de microbiologie din cadrul spitalelor privind bolile transmisibile și infecțiilor asociate

3.2 Construire/ extindere/ modernizare/ reabilitare/ dotare a infrastructurii sistemului național de transfuzii, de testare a sângelui și/sau de colectare

3.3 Investiții în infrastructura publică a unităților sanitare de tratare și îngrijire a pacientului critic

3.4 Investiții în infrastructura publică a centrelor regionale de genetică medicală și centre de expertiză în boli rare

3.5 Dezvoltarea de programe/module specifice și transversale de la nivelul universităților de medicină

3.6 Dezvoltarea de programe de formare medicală continuă prin parteneriate intre furnizorii de formare (la nivelul învățământului terțiar) și instituțiile medicale

3.7 Dezvoltarea competențelor personalului implicat în domeniul cercetării susținute din PS: genomică, vaccinuri, tratament cancer

3.8 Măsuri de sănătate publică pentru supravegherea bolilor transmisibile, prin instrumente de lucru și programe de actualizare de competențe a personalului implicat

3.9 Creșterea rezilienței sistemului național de transfuzii (SNT), inclusiv infrastructura de testare a sângelui și procesare a plasmei, prin dezvoltarea de instrumente de lucru și programe de actualizare de competențe a personalului implicat

3.10 Măsuri destinate serviciilor de îngrijire medicală dedicate pacientului critic inclusiv a structurilor suport prin instrumente de lucru și acțiuni de formare/ actualizare de competențe ale personalului implicat

3.11 Creșterea capacității de îngrijire medicală a pacienților cu boli rare prin instrumente de lucru și acțiuni de formare/ actualizare de competențe ale personalului implicat

3.12 Intervenții de creștere a e-health si digital literacy

Prioritate P4. Investiții în infrastructuri spitalicești noi

4.1 Continuarea investițiilor în spitalele regionale de urgență: Iași, Cluj, Craiova (faza a II a)

4.2 Investiții în infrastructuri spitalicești noi: spitale județene/ județene de urgență, spitale monospecialitate/ centre de transplant acreditate

Prioritate P5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical

5.1 Programe dedicate cercetării și/sau utilizării clinice

5.2 Cercetare în domeniul bolilor netransmisibile

5.3 Implementarea de soluții de cercetare în domeniul genomică

5.4 Parteneriat public-privat pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI)

5.5 Sprijin pentru IMM/ întreprinderi mari pentru tehnologii inovative/ avansate pentru domeniul clinic (TRL 4-9)

5.6 Sprijin pentru IMM (start-up-uri/spin-off-uri, inovatoare) pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI)

5.7 Integrarea ecosistemului național de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare (CDI) în Spațiul de Cercetare European şi International

Prioritate P6. Digitalizarea sistemului medical

6.1 Investiții pentru analiza și redefinirea sistemului de informații de sănătate

6.2 Dezvoltarea integrată a unor soluții de e-sănătate, cu anvergură națională

Prioritate P7. Măsuri care susțin domeniile oncologie și transplant

7.1 Infrastructură pentru unitățile sanitare de depistare precoce, diagnosticare și tratare a pacienților oncologici

7.2 Infrastructură pentru institutele oncologice/ unităților sanitare publice de interes național care diagnostichează și tratează cancere cu localizare specifică

7.3 Infrastructură pentru unitățile sanitare publice de interes regional care diagnostichează și tratează cancer

7.4 Dotarea laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică ( tratament cancer personalizat)

7.5 Infrastructură pentru spitale publice noi cu impact teritorial major – Institut de oncologie (IOB Trestioreanu București)

7.6 Infrastructură pentru unitățile sanitare din domeniul transplantului

7.7 Investiții în infrastructuri spitalicești publice noi în domeniul transplantului, cu impact teritorial major – IC Fundeni

7.8 Instrumente de lucru și formarea/actualizarea competentelor practicienilor din domeniul transplantului

7.9 Instrumente de lucru și formarea/actualizarea competentelor practicienilor din domeniul oncologiei

Asistență tehnică

Sănătate

Instituție responsabilă: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Contact:

Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
Telefon + 4 0372 838 743; +4 0372 838 857
Fax + 4 0372 838 502
E‑mail: contact.minister@mfe.gov.ro

Alocare financiară:

5,88 miliarde EURO