Ești membru? Cont nou / Autentificare

Documente Utile

Legislație achiziții publice

Legi, ordine și instrucțiuni privind achizițiile publice

Citește mai mult

Infografic proiect „Atelierul de Antreprenori”

Citește mai mult

Cadrul Strategic Comun 2014-2020

Cadrul Strategic Comun transpune obiectivele și țintele strategiei Uniunii Europene pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în acțiuni cheie pentru FEDR, FSE, FC, FEADR și FEPAM. 

Citește mai mult

Regulamentele privind fondurile europene

Citește mai mult

Acord de Parteneriat 2014 - 2020

Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 este documentul care prezintă modul în care vor fi folosite fondurile europene structurale și de investiții în perioada de programare 2014 - 2020. 

Citește mai mult

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere economică pentru următorii zece ani. 

Citește mai mult

Planul Național de Reformă

Programul Naţional de Reformă constituie platforma-cadru pentru definirea reformelor structurale şi a priorităţilor de dezvoltare care ghidează evoluţia României până în anul 2020, în concordanţă cu traiectoria de atingere a obiectivelor Strategiei Europa 2020.

Citește mai mult

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020

Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020 susține rolul strategic și poziția prioritară a cercetării ca motor de creștere a competitivității economice și urmărește conectarea la noile priorități ale științei și tehnologiei din Uniunea Europeană stabilite de Strategia Europa 2020, dar și în principalul instrument de implementare - Programul Orizont 2020.

Citește mai mult

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020

Strategia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 (SNOFM) își propune să impulsioneze eforturile de a atinge ținta de ocupare stabilită de România pentru anul 2020, și anume o rată de ocupare de 70% pentru populația în vârstă de 20 - 64 de ani.

Citește mai mult

Programul de Convergență

Programul de Convergenţă este realizat ținând cont de Codul de conduită referitor la Specificaţiile privind Implementarea Pactului de Stabilitate şi Creştere şi la Liniile orientative pentru formatul şi conţinutul Programelor de Stabilitate şi de Convergenţă din 3 septembrie 2012.

Citește mai mult

Planul de Dezvoltare a Regiunii

Planul de Dezvoltare a Regiunii 2014-2020 (PDR) reprezintă principalul document de planificare și programare elaborat la nivel regional și asumat de către factorii de decizie din cele 8 Regiuni de dezoltare ale României.

Citește mai mult

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020

Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020 creeaza cadrul legal și strategic în domeniu și îndeplinesc o condiționalitate ex-ante a României, stabilită de Comisia Europeană pentru accesarea fondurilor structurale aferente perioadei de programare 2014-2020.

Citește mai mult

Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020

Ghidul se adresează potențialilor beneficiari care solicită finanțare nerambursabilă din Fondurile Europene Structurale și de Investiții (FESI), în integrarea obiectivelor specifice dtenelor orizontale precum egalitate de șanse, dezvoltare durabilă etc în cadrul proiectelor lor, de la momentul pregătirii și până la finalizarea acestora.

Citește mai mult

Cadrul instituțional 2014 - 2020

Responsabilitatea principală pentru coordonarea, implementarea şi controlul intervenţiilor, conform principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii revine statului membru, adică României.

Citește mai mult

Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020

Strategia Naţională pentru Competitivitate (SNC) reprezintă un document strategic pentru corelarea intervenţiilor dedicate competitivităţii, având în vedere domeniile naţionale de excelenţă, inclusiv din perspectiva dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale, a dezvoltării pieței muncii și factorului uman.

 

Citește mai mult

Strategia Națională pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020

Documentul susține rolul strategic și poziția prioritară a cercetării ca motor de creștere a competitivității economice și urmăreste conectarea la noile priorități ale științei și tehnologiei din Uniunea Europeană stabilite de strategia Europa 2020, dar și în principalul instrument de implementare - programul Orizont 2020.

Citește mai mult

Știri recente
Azi, 20 aprilie 2024
Ieri, 19 aprilie 2024