Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fondurile ESI pe scurt

Cadrul Financiar Multianual

Cadrul financiar multianual (CFM) stabilește cuantumurile anuale maxime („plafoane”) pe care UE le poate cheltui în diferite domenii de politică („rubrici”) în cursul unei perioade de cel puțin 5 ani. Actualul CFM acoperă șapte ani: perioada 2014-2020. Acesta oferă un cadru pentru programarea financiară și disciplina bugetară, asigurând previzibilitatea cheltuielilor UE.

Fondurile Structurale și de Investiții Europene

Cu un buget total de 454 miliarde EUR pentru perioada 2014-2020, fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) reprezintă principalul instrument de politică de investiții al Uniunii Europene.

Fondurile Structurale și de Investiții Europene (fondurile ESI) sunt:

 • Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)
 • Fondul social european (FSE)
 • Fondul de coeziune (FC)
 • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
 • Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: Pe lângă fondurile menționate mai sus, 20 de state membre (printre care și România) beneficiază și de inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI - Youth Employment Initiative).

Tabel: Alocări financiare totale pe fiecare Stat Membru pentru perioada 2014-2020 (doar Politica de Coeziune)

Financial allocations 2014-2020 - Available Budget by MS

Powered by Socrata

Sursă tabel: cohesiondata.ec.europa.eu

 
Scopul fondurilor ESI

UE și-a asumat angajamentul de a crea locuri de muncă mai numeroase și de calitate mai bună și o societate favorabilă incluziunii sociale. Aceste obiective constituie nucleul Strategiei Europa 2020. Scopul fondurilor ESI este acela de a sprijini realizarea Strategiei Europa 2020, precum și a misiunilor specifice fondurilor, inclusiv coeziunea economică, socială și teritorială.

Acordul de Parteneriat

Acordul de parteneriat dintre Comisia Europeană și statul membru stabilește planurile autorităților naționale cu privire la utilizarea finanțării provenite din fondurile structurale și de investiții europene în perioada 2014-2020. Acesta prevede obiectivele strategice și prioritățile în materie de investiții ale fiecărei țări, în acord cu cele ale Strategiei Europa 2020. 

Fondurile ESI și România

România beneficiază în perioada 2014-2020 de o alocare financiară de 30,84 de miliarde EUR din fondurile ESI. dăugând și contribuția națională de 5,63 de miliarde EUR, România are un buget total de 36,47 de miliarde EUR pentru investiții în diverse domenii. Fondurile ESI sunt alocate după cum urmează:

 • 10,73 miliarde EUR prin FEDR
 • 8,13 miliarde EUR prin FEADR
 • 6,93 miliarde EUR prin FC
 • 4,77 miliarde EUR prin FSE
 • 168 milioane EUR prin FEPAM
 • 106 milioane EUR prin YEI

 

Rezultatele preconizate la nivelul României prin utilizarea fondurilor ESI pentru perioada 2014-2020

Programele finanțate din fondurile ESI la nivelul României în 2014-2020

După adoptarea acordului de parteneriat, Comisia și autoritățile naționale au convenit asupra unor programe care stabilesc prioritățile pentru țară, regiuni sau domeniile de politică în cauză. În România, programele finanțate din fondurile ESI în perioada 2014-2020 sunt:

Cadrul instituțional

(Notă: Începând cu luna ianuarie 2017, MDRAP și MFE au fuzionat într-un singur minister: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene - MDRAPFE. Ulterior s-a revenit la forma inițială - MFE și MDRAP)

Principalele reguli de gestionare a Fondurilor ESI

Regula rambursării: Beneficiarii trebuie să efectueze mai întâi plata furnizorilor, a resurselor umane etc. din fonduri proprii sau atrase, iar ulterior se solicită rambursarea cheltuielilor efectuate

Regula cofinanțării: Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie să acopere cheltuielile neeligibile, precum și cofinanțarea. Cofinanțarea poate fi reprezentată și de contribuția în natură a beneficiarului, așa cum este prezentată în Manualul privind eligibilitatea cheltuielilor și în Ghidul Solicitantului. De asemenea, cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect în parte vor fi stabilite de către Autoritățile de Management în conformitate cu regulile naționale de eligibilitate.

 

 

Sursa graficelor/figurilor:

Sursa informațiilor: Comisia Europeană, Consiliul European, Parlamentul European, Ministerul Fondurilor Europene

Știri recente
Azi, 13 aprilie 2024
Ieri, 12 aprilie 2024