Ești membru? Cont nou / Autentificare
Finanțări ONG

Finanțări ONG

Informații valabile la data de 25.02.2021.

*Listă în curs de actualizare.

**Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte poate suferi modificări urmare a măsurilor luate de Autoritățile de Management ca răspuns la COVID-19

© fonduri-structurale.ro

Ce se finanțează

Detalii

Finanțare acordată

Perioada de depunere

Condiții

Program

Proiecte de cercetare-inovare pentru organizații care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare organizațiile de cercetare și întreprinderile:

RO-ECSEL;
COMPLEMENT;
RO-EIT;
RO-ESFRI-ERIC.
Pot realiza proiecte de cercetare - inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii:

FINALIST-IMM;

Tipuri de activități:
Cercetare fundamentală;
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
Informare și publicitate pentru proiect (numai pentru organizații de cercetare);
Management de proiect (numai pentru organizații de cercetare).

Finanțare:

RO-ECSEL: 6.000.000 lei;

COMPLEMENT: 9.000.000 lei;

RO-EIT: 2.000.000 lei;

RO-ESFRI-ERIC: 4.500.000 lei;

FINALIST: 11.000.000 lei.

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

RO-ECSEL

COMPLEMENT

RO-EIT

RO-ESFRI-ERIC

FINALIST

 

POC 1.1.3

Proiecte de cercetare-inovare pentru companii care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Tipuri de activități:
informare și publicitate pentru proiect;
management de proiect;
achiziționarea de teren;
construcție schimbare destinație clădiri destinate unor institute CD;
achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri și/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare;
achiziționarea de active necorporale pentru CD.

CATEDRE-ERA: 20.000.000 lei;

TEAMING: 20.000.000 lei.

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

Aici

POC 1.2

Proiecte dedicate Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:

sectoarele culturale și creative,
conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,
promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural;
dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future.

Între minimum 15.000 euro și maximum 50.000 euro

UPDATE 24.06.2020: Suspendarea apelului se prelungește pe perioadă nedeterminată ca urmare a restricțiilor impuse de COVID-19. Apelul va putea fi reluat în momentul în care va fi disponibil un calendar clar de desfășurare a acestui eveniment, ca urmare a deciziei finale luate de Uniunea Europeană și autoritățile române în acest sens.

termen depunere: 30 septembrie 2020 sau până la epuizarea fondurilor

Aici

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Investiții în infrastructură pentru persoanele aflate în risc de sărăcie

Investiții în:
infrastructura de locuire;
infrastructura de sănătate, servicii sociale;
infrastructura de educaţie;
amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;
construirea / dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI: valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30.000 euro Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin dezvoltate): valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro

Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI: 31.12.2021, ora 10.00          Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin dezvoltate): 01.06.2020, ora 17.00

Aici

POR 9.1

Participare civică în zone insuficient deservite

Pentru granturile mici şi granturile tip răspuns rapid:

Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/cu experiență și ONG-uri mai mici/cu mai puţină experienţă;
Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice;
Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc;
Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experiențiale, inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/studenţii etc;
Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări participative privind problemelegate de protecția mediului/ schimbărilor climatice.Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/  schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică etc.).

Lista nu este exhaustivă.

Granturi mici: Între 5.000 și 50.000 Euro

Granturi tip răspuns rapid: Între 5.000 și 15.000  Euro

Granturi mici:

Proces de aplicare continuu cu trei sesiuni de evaluare si trei date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare:

11 Martie 2020; 16:00 (ora României) pentru prima sesiune de evaluare

11 Noiembrie 2020; 16:00 (ora României)

pentru a doua sesiune de evaluare

30 Iunie 2021; 16:00 (ora României)

pentru a treia sesiune de evaluare

Granturi tip răspuns rapid:

Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicațiile:

27 Aprilie 2023; 16:00 (ora României)

Aici

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Granturi mici și Granturi tip răspuns rapid

Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de:

drepturile omului,
egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB)

Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentrucetățenii pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, ase implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal. Aceasta include dezvoltarea și utilizarea de instrumente, platforme, pagini web accesibile, mecanisme etc.
Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private(mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului.
Furnizarea / imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violențabazată pe gen;
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar cabeneficiari ai măsurilor deprotecție;
Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii (ageism).

Granturi mici

Între 5.000 și 50.000 Euro

Granturi tip răspuns rapid

Între 5.000 și 15.000  Euro

Alocare specială

250.000 Euro pentru Egalitate de gen și violență bazată pe gen
250.000 Euro pentru Combaterea încălcării drepturilor omului şi a discriminării romilor

Granturi mici

Proces de aplicare continuu cu trei sesiuni de evaluare și 3 date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare:

11 Martie 2020; 16:00 – pentru prima sesiune de evaluare:
11 Noiembrie 2020; 16:00 – pentru a doua sesiune de evaluare
30 Iunie 2021; 16:00 – pentru a treia sesiune de evaluare

Granturi tip răspuns rapid

Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicatiile.

27 Aprilie 2023; 16:00.

Aici

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.).

Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu privire la drepturile lor și alte aspecte relevante (servicii disponibile, ocupare și oportunități de finanțare), care ar trebui să contribuie la îmbunătățirea stării lor de bine

Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la procesele de luare a deciziilor.

Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy

Creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților mijloacelor de trai

Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună membrii romi și ne-romi ai comunității (sport, evenimente culturale și educaționale, sărbători locale etc.)

Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare (să îşi facă vocea auzită în subiecte importante pentru ei, să-şi apere şi salvgardeze drepturile, să le fie luate în considerare părerile şi dorinţele atunci când sunt luate decizii asupra vieţii lor), cum ar fi participarea la dezbateri publice privind bugetele locale, dezvoltarea de strategii locale, promovarea problemelor comunităţii rome în strategia locală etc.

Lista nu este exhaustivă.

Granturi mici: între 5.000 şi 50.000 Euro

Alocare specială: Creşterea capacităţii şi incluziunea romilor: 500.000 Euro

Procesul de aplicare este continuu, cu trei sesiuni de evaluare şi trei termene limită pentru fiecare sesiune de evaluare, astfel:

11 martie 2020; 16:00 (ora României) pentru prima sesiune de evaluare
11 noiembrie 2020; 16:00 (ora României) pentru a doua sesiune de evaluare
30 iunie 2021; 16:00 (ora României) pentru a treia sesiune de evaluare

Aici

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Următoarele activități pot fi finanțate în cadrul acestui apel:

activități care susțin inovația în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și utilizarea de carbon într-un mod sigur pentru mediu  care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și a produselor care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS UE,

activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță a mediului;

activități care ajută la stimularea construcției și funcționării tehnologiilor inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei.

Valoarea maximă a grantului este stabilită pentru fiecare proiect pe baza calculului de costuri relevante efectuat conform metodologiei și acoperă până la 60% din costurile relevante ale proiectelor. Grantul va fi plătit în sume forfetare (lump sum)

Termen limită de depunere: Etapa I: 29 octombrie 2020, 17:00 CET

Etapa 2: 23 iunie 2021, 17:00 CET

Aici

Fondul de inovare - Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Fondul pentru Relații Bilaterale

Activitățile de mobilitate susținute prin Fondul de Relații Bilaterale vor:

Aborda temele propuse prin domeniile de asistență și rezultatele așteptate ale ACF România și

Fi descrise coerent în cadrul Cererii de finanțare și

Sublinia relevanța și contribuția la îndeplinirea obiectivului Fondului pentru Relații Bilaterale și a prezentului Apel pentru Cereri de finanțare și

Prezenta clar motivația de a implementa proiectul de mobilitate cât și experiența solicitantului și entității/ entităților din statele donatoare, structura proiectului de mobilitate, cu descrieri clare și coerente ale activităților propuse (inclusiv detalierea unui plan zilnic pentru mobilitate) și, de asemenea, activitățile de continuare după mobilitate.

Între 1.000-3.000 euro per proiect*

*Cu o limită maximă de 1.500 euro per participant per călătorie

Termen limită de depunere: 01 aprilie 2021, ora 23:59*

*Procesul de evaluare și selecție se va derula continuu, fondurile disponibile pentru această rundă putând fi epuizate până la data menționată.

Aici

Active Citizens Fund - Fondul pentru Relații Bilaterale, apelul 2

Servicii de sănătate de tip outreach pentru persoanele din grupurile vulnerabile Furnizarea de servicii de sănătate mobile de tip outreach în zone izolate cu populație vulnerabilă, în special pentru persoanele neasigurate, pentru: 
 • activități privind furnizarea de servicii de sănătate pentru sănătatea mamei și a copilului, „sănătatea femeilor” și planning familial; 
 • activități privind prevenirea bolilor infecțioase (de exemplu, fără a se limita la tuberculoză, hepatită B și C, HIV / SIDA, COVID-19). Prevenirea bolilor infecțioase poate fi realizată în conexiune cu vaccinarea, sesiuni de outreach care poate se derulează în zonele izolate; 
 • activități privind prevenirea bolilor netransmisibile (boli cardiovasculare, cancer, diabet, boli respiratorii, sănătate mintală, sănătate orală, nutritie și educatie fizică, etc);
Între 50.000 și 200.000 euro Perioada de depunere: 09 decembrie 2020 - 09 martie 2021 Aici

Ministerul Sănătății prin Granturile SEE 2014-2021: Schema de granturi mici nr. 2 Servicii outreach

Creșterea incluziunii și abilitării romilor, runda II 

Toate activitățile proiectului trebuie să respecte principiul non-segregării.

Activități eligibile: 

Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 1: Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi

Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 2: Abilitarea romilor

Activități care contribuie la Obiectivul de apel nr. 3: Combaterea oricărei forme de discriminare a romilor.

Activitățile detaliate se regăsesc în fișa apelului sau în ghidul solicitantului. 

Finanțare acordată: Între 300.000 și 1.000.000 euro Termen limită de depunere: 15 aprilie 2021 Aici Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apel de proiecte destinat creșterii incluziunii și abilitării romilor, runda II
Îmbunătățirea implementării deciziilor CEDO și a recomandărilor de țară emise de alte organisme ale Consiliului Europei Proiectele finanțate își vor propune să aibă impact la nivel național și/ sau vor propune măsuri replicabile la nivel național și vor genera modificări fundamentale pentru a asigura aplicarea și implementarea efectivă a standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului. Măsurile/ modelele pilotate la nivel local, vor avea o componentă de replicare care trebuie să includă cel puțin acțiuni precum: acorduri de parteneriat încheiate cu cel puțin o structură similară care validează măsura/ modelul și se angajează să o implementeze în continuare. Finanțare acordată: 

Între 500.000 – 2.500.000 Euro

Termen limită de depunere: 9 aprilie 2021  Aici

Fondul Român de Dezvoltare Socială - Apelul nr. 5: Drepturile omului – Implementare la nivel național

Schema de granturi mici - Electrificare

achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:

extinderea rețelei electrice existente:

managementul proiectului și personal tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a incendiilor) - numai costurile suportate în timpul implementării proiectului;
costurile auditului.

Finanțare acordată: 

granturi cu valoare cuprinsă între 30.000 și 200.000 euro

Termen limită de depunere: 29 aprilie 2021 Aici Schema de granturi mici - Electrificare finanțată prin Granturile SEE
Apel de proiecte – Electrificare

achiziționarea și instalarea soluțiilor de energie regenerabilă, inclusiv echipamente asociate, cabluri, structuri de sprijin pentru panourile fotovoltaice etc.:

extinderea rețelei electrice existente:

managementul proiectului și personal tehnic;
instruirea rezidenților permanenți ai gospodăriilor cu privire la modul de utilizare a electrificării soluției energiei regenerabile, furnizate în cadrul proiectului;
asigurarea echipamentului (de exemplu împotriva furtului, a incendiilor) - numai costurile suportate în timpul implementării proiectului;
costurile auditului.

Finanțare acordată: 

între 200.000 și 2.000.000 euro

Termen limită de depunere: 29 aprilie 2021 Aici Apel de proiecte – Electrificare finanțată prin Granturi Norvegiene
Apel destinat românilor de pretutindeni editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;
dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni etc
Finanțare acordată: Plafonul maxim acordat este 100.000 lei/ proiect Depunere continuă Aici Departamentul pentru Românii de Pretutindeni: Finanțare nerambursabilă pentru anul 2021
Educație și implicare civică

Educarea cetățenilor, inclusiv a studenților, în problematica drepturilor civice și drepturilor omului

Sprijinirea iniţativelor de media literacy

Dezvoltarea parteneriatului între ONG-uri mari/ cu experiență și ONG-uri mici/ mai puțin experimentate pentru a susţine educația civică și cea pentru drepturilor omului

Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice

Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor

Finanțare acordată: între 50.001 și 75.000 Euro. Perioada de depunere: 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021, ora 16:00  Aici

Active Citizens Fund - Apelul 2: Educaţie şi implicare civică, Runda 2

Activism civic și advocacy

Inițiative ce vizează promovarea transparenței decizionale în sectorul public/privat.

Inițiative de monitorizare a autorităților publice, propunerilor de politici publice, campanii de advocacy și reacții publice;

Litigii/cazuri întreprinse în justiție în legătură cu rolul de watchdog a organizațiilor societății civile

Activități în legătură cu/ de participare la eforturi/ campanii globale de advocacy etc

Finanțări acordate:
 • Granturi medii: Între 50.001 și 75.000 Euro
 • Granturi mari: Între 75.001 și 150.000 Euro
 • Granturi strategice: Între 75.001 și 150.000 Euro
Perioada de depunere: 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021, ora 16:00  Aici

Active Citizens Funs - Apelul 3: Activism civic și advocacy, Runda 2

 Sprijin strategic pentru drepturile omului și tratament egal

Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare

Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentru cetățenii pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal.

Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului.

Identificarea și adoptarea de bune practici in domeniul drepturilor omului.

Promovarea adoptării perspectivei drepturilor omului în activitatea ONG-urilor

Studii, rapoarte, colectare de date în domeniul drepturilor omului etc

Finanțări acordate:
 • Granturi medii: Între 50.001 și 75.000 Euro
 • Granturi mari: Între 75.001 și 150.000 Euro
Perioada de depunere: 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021, ora 16:00  Aici

Active Citizens Fund - Apelul 5: Sprijin strategic pentru drepturile omului şi tratament egal, Runda 2

Acțiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile

Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile: îmbunătăţirea legislaţiei, aplicarea legii şi a practicilor instituţionale, îmbunătăţirea/ dezvoltarea de servicii pentru grupuri vulnerabile, etc.

Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite

Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile lor şi acţiuni între egali vulnerabili

Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare

Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile

Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente etc

Finanțări acordate:
 • Granturi medii: Între 50.001 și 75.000 Euro
 • Granturi mari: Între 75.001 și 150.000 Euro
Perioada de depunere: 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021, ora 16:00  Aici

Active Citizens Fund - Apelul 7: Acţiuni de advocacy pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, Runda 2

Dezvoltarea comunităților rurale interetnice

Dezvoltarea de modele noi sau îmbunătățite

Transfer de abilități și cunoștințe către grupurile locale de acțiune și alți membri ai comunității locale

Schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locală din comunități interetnice diferite

Organizarea de acțiuni comunitare regulate

Creşterea capacităţii economice a grupurilor vulnerabile, inclusiv a romilor

Acțiuni de advocacy la nivel local/național pentru justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile

Dezvoltarea de parteneriate/rețele

Creșterea accesului grupurilor vulnerabile la şi furnizarea de activități de educare și formare etc

Finanțări acordate:
 • Granturi medii: Între 50.001 și 75.000 Euro
 • Granturi mari: Între 75.001 și 150.000 Euro
Perioada de depunere: 17 februarie 2021 - 20 aprilie 2021, ora 16:00  Aici

Active Ctizens Fund - Apelul 8: Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, Runda 2