Ești membru? Cont nou / Autentificare
Finanțări ONG

Finanțări ONG

Informații valabile la data de 23.11.2020.

*Listă în curs de actualizare.

**Calendarul lansărilor de apeluri de proiecte poate suferi modificări urmare a măsurilor luate de Autoritățile de Management ca răspuns la COVID-19

© fonduri-structurale.ro

Ce se finanțează

Detalii

Finanțare acordată

Perioada de depunere

Condiții

Program

Dezvoltare curriculum național 
*Finanțare pentru furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere şcolară şi servicii alternative, publici şi privaţi doar în parteneriat cu MEC

Tipuri de activități:
optimizarea curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial;
abilitarea curriculară a personalului didactic din învățământul primar și gimnazial;
pilotarea resurselor didactice aferente curriculum-ului național pentru învățământul primar și gimnazial în cadrul unor unități școlare pilot la nivel regional.

Se va selecta un singur proiect cu valoare max de 43.932.500 euro.

25 septembrie 2017 - 30 decembrie 2020

Aici

POCU 6.3

Proiecte de cercetare-inovare pentru organizații care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Pot realiza proiecte de cercetare-inovare organizațiile de cercetare și întreprinderile:

RO-ECSEL;
COMPLEMENT;
RO-EIT;
RO-ESFRI-ERIC.
Pot realiza proiecte de cercetare - inovare pentru intreprinderi mici si mijlocii:

FINALIST-IMM;

Tipuri de activități:
Cercetare fundamentală;
Cercetare industrială;
Dezvoltare experimentală;
Realizarea de studii de fezabilitate pregătitoare pentru activitățile CD;
Obținerea, validarea și protejarea drepturilor de proprietate industrială (numai pentru organizații de cercetare și IMM-uri);
Informare și publicitate pentru proiect (numai pentru organizații de cercetare);
Management de proiect (numai pentru organizații de cercetare).

Finanțare:

RO-ECSEL: 6.000.000 lei;

COMPLEMENT: 9.000.000 lei;

RO-EIT: 2.000.000 lei;

RO-ESFRI-ERIC: 4.500.000 lei;

FINALIST: 11.000.000 lei.

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

RO-ECSEL

COMPLEMENT

RO-EIT

RO-ESFRI-ERIC

FINALIST

 

POC 1.1.3

Proiecte de cercetare-inovare pentru companii care au aplicat la finanțare prin Orizont 2020

Tipuri de activități:
informare și publicitate pentru proiect;
management de proiect;
achiziționarea de teren;
construcție schimbare destinație clădiri destinate unor institute CD;
achiziționarea de active corporale pentru CD: clădiri și/sau suprafețe în cadrul clădirilor, instalații, utilaje, echipamente pentru cercetare;
achiziționarea de active necorporale pentru CD.

CATEDRE-ERA: 20.000.000 lei;

TEAMING: 20.000.000 lei.

Depunere continuă până la epuizarea fondurilor disponibile

Aici

POC 1.2

Responsabilitate socială în sănătate, cultură, educație, mediu

Tipuri de proiecte:
domeniul social:  combatere a violenței și urii, proiecte vizând consilierea psiho-socială pentru persoane discriminate pe criterii de rasă, etnie, sex, dizabilitate, boli cu transmitere sau pe alte criterii de discriminare cunoscute;
domeniul educație: educație non-formală, responsabilizare a cetățenilor cu privire la viața în comunitatea în care trăiesc prin diverse activități de felul promovarea drepturilor omului, prevenire a abandonului școlar, pregătire a tinerilor în vederea integrării profesionale, proiecte de îmbunătățire a infrastructurii școlare, bullying etc.;
domeniul sănătate: informare și conștientizare, proiecte de prevenire a diferitelor afecțiuni medicale;
domeniul mediu: amenajare a spațiilor verzi, de împădurire și conservare a resurselor naturale, proiecte de informare, reutilizarea resurselor și colectarea selectivă, combaterea schimbărilor climatice și de economie circulară etc.;
domeniul cultură: susținerea și promovarea diferitelor forme de artă, promovarea patrimoniului local/național, integrarea persoanelor aparținând cel puțin unei categorii de grupuri defavorizate prin cultură.

Pragul nr. 1: maximum 1.000 euro/proiect

Pragul nr. 2: Între 1.000 și 5.000 euro/proiect

Pragul nr. 3: Între 5.000 și 10.000 euro/proiect

Programul se desfășoară prin intermediul unor runde succesive de apeluri de proiecte lansate în fiecare lună, pe data de 1, pe parcursul anului 2020 până în luna decembrie inclusiv.

Primul apel de proiecte va fi deschis solicitanților în data de 1 martie 2020. ora 09:00.

Aici

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow - Apelul START ONG, ediția 2020

Proiecte dedicate Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Organizarea de evenimente, ateliere, conferințe, seminarii, campanii, festivaluri, producții artistice, expoziții, târguri, etc. care vizează cooperarea, transferul de cunoștințe, tehnologie, experiență și bune practici între România și Statele Donatoare, în domenii relevante, precum:

sectoarele culturale și creative,
conservarea și utilizarea patrimoniului cultural,
promovarea diversității culturale și etnice și a dialogului intercultural;
dezvoltare urbană durabilă, tehnologii noi, green city, smart city, city of the future.

Între minimum 15.000 euro și maximum 50.000 euro

UPDATE 24.06.2020: Suspendarea apelului se prelungește pe perioadă nedeterminată ca urmare a restricțiilor impuse de COVID-19. Apelul va putea fi reluat în momentul în care va fi disponibil un calendar clar de desfășurare a acestui eveniment, ca urmare a deciziei finale luate de Uniunea Europeană și autoritățile române în acest sens.

termen depunere: 30 septembrie 2020 sau până la epuizarea fondurilor

Aici

Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021: Apel pentru inițiative bilaterale – Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021

Procesarea și marketingul
produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole

Tipuri de cheltuieli:
Cheltuieli aferente investițiilor pentru active corporale:
Construcţia de clădiri, instalații, utilaje şi echipamente, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor, sisteme supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect etc;       
Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:
organizarea şi implementarea sistemelor de management al calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului etc

1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;
2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative, în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

UPDATE: 30 noiembrie 2020

17 iunie 2019 - 30 iunie 2020

Aici

PNDR 4.2

Investiții în infrastructură pentru persoanele aflate în risc de sărăcie

Investiții în:
infrastructura de locuire;
infrastructura de sănătate, servicii sociale;
infrastructura de educaţie;
amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate;
construirea / dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserţie.

Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI: valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 30.000 euro Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin dezvoltate): valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro

Pentru apelurile POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și POR/2019/9/9.1/1/BI: 31.12.2021, ora 10.00          Pentru apelul POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi (doar regiunile mai puțin dezvoltate): 01.06.2020, ora 17.00

Aici

POR 9.1

Proiect pilot pentru dezvoltarea competențelor și a educației în întreaga Europă FEI va furniza gratuit o garanție limitată de primă pierdere (sau contragaranție) intermediarilor financiari selectați care creează noi portofolii de finanțare a datoriilor pentru studenți și pentru întreprinderi. Studenții și întreprinderile eligibile vor putea avea acces la diferite tipuri de finanțare (de exemplu, împrumuturi, plăți reportate, împrumuturi legate de venituri etc.) prin intermediari financiari dedicați, cum ar fi instituții financiare, universități și centre de formare profesională, garantate de UE. În ultimă instanță, datorită garanției, beneficiarii finali vor putea accesa fonduri mai ușor și în condiții mai bune. Într-o primă fază, Facilitatea-pilot C&E va asigura un fond UE de garantare de până la 50 de milioane EUR, sprijinit de Fondul european pentru investiții strategice (FEIS), prin care se va declanșa finanțarea datoriilor pentru proiectele în materie de competențe și de educație din Europa, în scopul mobilizării unor finanțări totale în valoare de peste 200 de milioane EUR.  Termen limită: 31.10.2020 - termenul limită de transmitere a cererii de exprimare a interesului Aici Fondul European de Investiții și Comisia Europeană - Proiect pilot pentru dezvoltarea competențelor și a educației în întreaga Europă
Participare civică în zone insuficient deservite

Pentru granturile mici şi granturile tip răspuns rapid:

Îmbunătăţirea educației civice și a drepturilor omului în zone insuficient deservite, inclusiv prin dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri mari/cu experiență și ONG-uri mai mici/cu mai puţină experienţă;
Susţinerea participării active a cetățenilor în activități civice;
Litigii/cazuri întreprinse în justiţie privind susţinerea participării cetăţenilor (consiliere, asistență juridică etc;
Organizarea de activități educaționale (în afara sistemului formal) privind protecția mediului/ schimbărilor climatice prin metode experiențiale, inovatoare și creative. Acestea ar putea viza cetățenii, profesorii, elevii/studenţii etc;
Inițiative de advocacy şi de monitorizare a politicilor prin abordări participative privind problemelegate de protecția mediului/ schimbărilor climatice.Litigii/ cazuri întreprinse în justiție în legătură cu protecția mediului/  schimbărilor climatice (consiliere, asistență juridică etc.).

Lista nu este exhaustivă.

Granturi mici: Între 5.000 și 50.000 Euro

Granturi tip răspuns rapid: Între 5.000 și 15.000  Euro

Granturi mici:

Proces de aplicare continuu cu trei sesiuni de evaluare si trei date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare:

11 Martie 2020; 16:00 (ora României) pentru prima sesiune de evaluare

11 Noiembrie 2020; 16:00 (ora României)

pentru a doua sesiune de evaluare

30 Iunie 2021; 16:00 (ora României)

pentru a treia sesiune de evaluare

Granturi tip răspuns rapid:

Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicațiile:

27 Aprilie 2023; 16:00 (ora României)

Aici

Active Citizens Fund - Apelul 1: Participare civică în zone insuficient deservite

Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Granturi mici și Granturi tip răspuns rapid

Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/ consolidarea/ extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de:

drepturile omului,
egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB)

Promovarea și crearea de spații sigure și motivaționale pentrucetățenii pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, ase implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal. Aceasta include dezvoltarea și utilizarea de instrumente, platforme, pagini web accesibile, mecanisme etc.
Dezvoltarea de parteneriate cu entități publice sau private(mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului.
Furnizarea / imbunătățirea serviciilor de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și incălcării drepturilor omului, inclusiv servicii privind egalitatea de gen și violențabazată pe gen;
Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă - de exemplu, elevi / studenți, colegi de muncă, profesori, medici, jurnaliști, bloggeri etc. in școală sau la locul de muncă în vederea adoptării/ întăririi/ includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal;
Sprijin pentru litigii / cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/ tratment egal(consiliere, asistență juridică, etc.);
Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar cabeneficiari ai măsurilor deprotecție;
Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii (ageism).

Granturi mici

Între 5.000 și 50.000 Euro

Granturi tip răspuns rapid

Între 5.000 și 15.000  Euro

Alocare specială

250.000 Euro pentru Egalitate de gen și violență bazată pe gen
250.000 Euro pentru Combaterea încălcării drepturilor omului şi a discriminării romilor

Granturi mici

Proces de aplicare continuu cu trei sesiuni de evaluare și 3 date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare:

11 Martie 2020; 16:00 – pentru prima sesiune de evaluare:
11 Noiembrie 2020; 16:00 – pentru a doua sesiune de evaluare
30 Iunie 2021; 16:00 – pentru a treia sesiune de evaluare

Granturi tip răspuns rapid

Proces de aplicare şi evaluare continuu, pe măsură ce se primesc aplicatiile.

27 Aprilie 2023; 16:00.

Aici

Active Citizens Fund - Apelul 4: Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal

Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Creşterea accesului grupurilor vulnerabile la servicii noi sau îmbunătăţite (educaţie, sănătate, ocupare, locuire, servicii sociale etc.).

Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a accesa informațiile cu privire la drepturile lor și alte aspecte relevante (servicii disponibile, ocupare și oportunități de finanțare), care ar trebui să contribuie la îmbunătățirea stării lor de bine

Creşterea capacităţii femeilor dezavantajate pentru a-și exprima drepturile, implicarea femeilor rome și ne-rome dezavantajate în găsirea unor soluții la problemele cu care se confruntă (drepturi reproductive, combaterea violenței domestice, trafic de fiinţe umane, discriminare de gen, asigurarea accesului la servicii publice etc.).

Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a fi proactive și a accesa serviciile disponibile, pentru a participa la viața comunității și la procesele de luare a deciziilor.

Sprijin pentru grupurile vulnerabile pentru a învăța tehnici de advocacy

Creșterea angajabilității grupurilor vulnerabile sau a oportunităților mijloacelor de trai

Organizarea de activități de dialog multicultural, care să aducă împreună membrii romi și ne-romi ai comunității (sport, evenimente culturale și educaționale, sărbători locale etc.)

Sprijinirea participării grupurilor vulnerabile în procese (publice) de consultare (să îşi facă vocea auzită în subiecte importante pentru ei, să-şi apere şi salvgardeze drepturile, să le fie luate în considerare părerile şi dorinţele atunci când sunt luate decizii asupra vieţii lor), cum ar fi participarea la dezbateri publice privind bugetele locale, dezvoltarea de strategii locale, promovarea problemelor comunităţii rome în strategia locală etc.

Mobilizarea grupurilor vulnerabile în acţiuni de advocacy pentru nevoile lor și acțiuni între egali vulnerabil.

Transferul abilităților și cunoștințelor către grupurile de inițiativă locale și alți membri ai comunității locale

Schimbul de experiență între grupuri de inițiativă locală din alte comunități interetnice  

Litigii privind justiţia socială şi incluziunea grupurilor vulnerabile (consiliere, asistenţă juridică, etc.)

Dezvoltarea unor modele noi sau îmbunătăţirea celor deja existente (metodologie, tip de serviciu, instrument de evaluare, cercetare etc.) pentru a răspunde nevoilor grupurilor vulnerabile.

Creare de reţele / Networking cu alte ONG-uri locale sau stakeholderi pentru a lucra împreună şi a aborda instituţiile de decizie pentru rezolvarea problemelor locale

Acţiuni de advocacy pe lângă antreprenori şi angajatori locali pentru incluziunea econimică a persoanelor vulnerabile din comunitate

Întocmirea de hărţi și promovarea bunelor practici și a lecțiilor învățate cu privire la combaterea sărăciei, favorizarea justiției sociale, generarea de oportunități pentru grupurile vulnerabile în zonele insuficient deservite, etc 

Lista nu este exhaustivă.

Granturi mici: între 5.000 şi 50.000 Euro

Alocare specială: Creşterea capacităţii şi incluziunea romilor: 500.000 Euro

Procesul de aplicare este continuu, cu trei sesiuni de evaluare şi trei termene limită pentru fiecare sesiune de evaluare, astfel:

11 martie 2020; 16:00 (ora României) pentru prima sesiune de evaluare
11 noiembrie 2020; 16:00 (ora României) pentru a doua sesiune de evaluare
30 iunie 2021; 16:00 (ora României) pentru a treia sesiune de evaluare

Aici

Active Citizens Fund: Apelul 6: Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite

Demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Următoarele activități pot fi finanțate în cadrul acestui apel:

activități care susțin inovația în tehnologii și procese cu emisii reduse de carbon în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS a UE, inclusiv captarea și utilizarea de carbon într-un mod sigur pentru mediu  care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice, precum și a produselor care le înlocuiesc pe cele cu consum de carbon produse în sectoarele enumerate în anexa I la Directiva ETS UE,

activități care ajută la stimularea construcției și funcționării proiectelor care vizează captarea și stocarea geologică de CO2 în condiții de siguranță a mediului;

activități care ajută la stimularea construcției și funcționării tehnologiilor inovatoare de energie regenerabilă și de stocare a energiei.

Valoarea maximă a grantului este stabilită pentru fiecare proiect pe baza calculului de costuri relevante efectuat conform metodologiei și acoperă până la 60% din costurile relevante ale proiectelor. Grantul va fi plătit în sume forfetare (lump sum)

Termen limită de depunere: Etapa I: 29 octombrie 2020, 17:00 CET

Etapa 2: 23 iunie 2021, 17:00 CET

Aici

Fondul de inovare - Apel de proiecte pentru demonstrarea tehnologiilor inovatoare cu emisii scăzute de dioxid de carbon

Fondul pentru Relații Bilaterale

Activitățile de mobilitate susținute prin Fondul de Relații Bilaterale vor:

Aborda temele propuse prin domeniile de asistență și rezultatele așteptate ale ACF România și

Fi descrise coerent în cadrul Cererii de finanțare și

Sublinia relevanța și contribuția la îndeplinirea obiectivului Fondului pentru Relații Bilaterale și a prezentului Apel pentru Cereri de finanțare și

Prezenta clar motivația de a implementa proiectul de mobilitate cât și experiența solicitantului și entității/ entităților din statele donatoare, structura proiectului de mobilitate, cu descrieri clare și coerente ale activităților propuse (inclusiv detalierea unui plan zilnic pentru mobilitate) și, de asemenea, activitățile de continuare după mobilitate.

Între 1.000-3.000 euro per proiect*

*Cu o limită maximă de 1.500 euro per participant per călătorie

Termen limită de depunere: 01 aprilie 2021, ora 23:59*

*Procesul de evaluare și selecție se va derula continuu, fondurile disponibile pentru această rundă putând fi epuizate până la data menționată.

Aici

Active Citizens Fund - Fondul pentru Relații Bilaterale, apelul 2

Contact

Contact

Echipa fonduri-structurale.ro

structuralcg@fonduri-structurale.ro

Știri recente
Azi, 24 noiembrie 2020
Ieri, 23 noiembrie 2020