Ești membru? Cont nou / Autentificare
Planul Național de Redresare și Reziliență

Planul Național de Redresare și Reziliență

În contextul crizei provocate de COVID-19, Comisia Europeană a instituit un Mecanism de redresare și reziliență pentru a furniza un sprijin financiar eficace și semnificativ menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe în statele membre.

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) reprezintă documentul strategic care fundamentează prioritățile de reformă și domeniile de investiții pentru aplicarea Mecanismului de redresare și reziliență. 

Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri alocate pentru România în cadrul mecanismului. 

Componenta 1 - Managementul apei

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori

I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2000 de locuitori

I3. Prima conectare la apă și canalizare

I4.1. Reabilitare linii de apărare inundații

I4.2. Reabilitare baraje

I5. Investiții administrații bazinale

I6. Realizarea cadastrului apelor

I7. Investiții stații meteorologice

Componenta 2 - Păduri și protecția biodiversității

Descarcă Ghidul Solicitantului

I.1. Împăduriri

I.2. Pepiniere material forestier

I.3.1 Actualizare planuri de management zone naturale protejate

I.3.2 Identificare zone naturale pentru protecție strictă

I.4.1 Refacerea habitatelor ripariene

I.4.2 Refacerea habitatelor de pajiști

I.4.3 Decolmatarea lacurilor din Delta Dunării

I.4.4 Monitorizarea sturionilor sălbatici

I.4.5 Centre de vizitare Delta Dunării

I.5. Modernizarea protecției împotriva inundațiilor

Componenta 3 - Managementul deșeurilor

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1.a Centre de colectare cu aport voluntar

I1.b Insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

 I1B .Construirea de insule ecologice digitalizate

-

I1.c. Centre integrate de colectare separată

I1.d Instalații de reciclare a deșeurilor

I2 Infrastructură management gunoi de grajd și alte deșeuri agricole compostabile

I3.a Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu

I3.b Echipamente de monitorizare a calității aerului, radioactivității și zgomotului pentru Agenția Națională de Protecția Mediului

Componenta 4 - Transport sustenabil

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1. Infrastructură feroviară

I2. Material rulant feroviar

I3. Infrastructură rutieră

I4. Rețea metrou București și Cluj - Napoca

Componenta 5 - Valul renovării

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1.1 Renovare integrată blocuri

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

I1.1 Renovare integrată blocuri

-

I1.2 Renovare energetică blocuri din zone defavorizate

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

I1.2 Renovare energetică blocuri din zone defavorizate

-

I1.3 Renovare energetică clădiri rezidențiale

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

I1.3 Renovare energetică clădiri rezidențiale

-

I.1.4 Renovare integrată clădiri publice

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

I.1.4 Renovare integrată clădiri publice 

-

I.1.5 Renovare energetică clădiri publice

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

I.1.5 Renovare energetică clădiri publice

-

I2. Realizarea Registrului național al clădirilor

I3. Cursuri de formare eficiență energetică

I4. Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice

Componenta 6 - Energie

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1. Producție energie electrică - eoliană și solară

I2. Infrastructura de distribuție a gazelor și capacități de producție hidrogen verde

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

I2. Producție hidrogen

-

I3. Capacităţi de producţie pe gaz pentru cogenerarea de energie electrică și termică în încălzirea centralizată

I4. Lanț industrial de producție și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice și noi capacități de stocare

I5. Eficiență energetică în sectorul industrial

Componenta 7 - Transformare digitală

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1. Implementarea infrastructurii de cloud guvernamental

I2. Investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud

I3. Crearea sistemului de eHealth și telemedicină

I4. Digitalizarea sistemului judiciar

I5. Digitalizare în domeniul mediului

I6. Digitalizare în domeniul muncii și protecției sociale

I7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice

I8. Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată

I9. Digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale

I10. Transformarea digitală în managementul funcției publice

I11. Conectarea satelor la internet de foarte mare viteză

I12. Protecție cibernetică

I13. Sisteme de securitate pentru protecția spectrului guvernamental

I14. Hub-uri securitate cibernetică

I15. Noi competențe de securitate cibernetică

I16. Program de formare de competențe digitale avansate pentru funcționarii publici

I17. Scheme de finanțare pentru biblioteci pentru a deveni hub-uri de dezvoltare a competențelor digitale

I18. Transformarea digitală și adoptarea tehnologiei de automatizare a proceselor de lucru robotice în administrația publică

I19. Competențe digitale în IMMuri

Componenta 8 - Reforma fiscală și reforma sistemului de pensii

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1. Dezvoltarea serviciilor digitale și sistemelor electronice publice

I2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor şi taxelor

I3. Transformare digitală ANAF/Ministerul de finanțe

I4. Implementarea vămii electronice

I5. Actualizarea aplicației informatice care gestionează bugetul național

I6. Instrument de modelare economică pentru prognozarea cheltuielilor cu pensiile

I7. Asistență tehnică pentru revizuirea cadrului fiscal

I8. Operaționalizarea Băncii Naționale de Dezvoltare

I9. Recalcularea pensiilor

I10. Digitalizarea Casei Naționale de Pensii Publice

Componenta 9 - Sprijin pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare, inovare

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1. Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri

I2.1 Garanția de portofoliu pentru reziliență

I2.2 Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică

I2.3 Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare

I2.4 Fondul pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes

I2.5 Garanția de portofoliu pentru investiţii în eficienţă energetică în sectorul rezidenţial și al clădirilor

I3.1 Schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor

I3.2 Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă

I4. IPCEI – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare

I5. Centre de competențe Horizon Europe

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

I5. Centre de competențe Horizon Europe

-

I6. Programul de mentorat Horizon Europe

I7. Schemă de finanțare complementară finanțării proiectelor de cercetare deja contractate la nivel european

I8. Schemă de finanțare pentru proiecte conduse de cercetători internaționali

I9. Schemă de finanțare pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția Marie Sklodowska Curie

I10. Centre regionale de orientare în cariera de cercetător

Componenta 10 - Fondul Local

Descarcă Ghidul Solicitantului

I.1.1 - Vehicule nepoluante destinate transportului public

I.1.2 - Sisteme inteligente de management urban/local pentru transportul verde

I.1.3 - Puncte de reîncărcare vehicule electrice transport public local

I.1.4 - Infrastructură pentru biciclete la nivel local/metropolitan

I.2 – Construirea de locuințe pentru tineri/pentru personal din sănătate și învățământ

I.3 – Reabilitare clădirilor publice din orașe și comune

I.4 - Actualizarea în format digital a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană

Componenta 11 - Turism și cultură

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1. Rute turistice/culturale

I2. Muzee și memoriale

I3. Centrul Național de Coordonare Velo

I4. Piste pentru biciclete

I5. Programe-pilot acces la cultură pentru localități mici

I6. Sistem digital pentru finanțarea culturii

I7. Digitalizarea producție și distribuție filme

Componenta 12 - Sănătate

Componenta 13 - Reforme sociale

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1. Centre de zi pentru copiii

I2. Infrastructură socială pentru persoanele cu dizabilități

I3. Tichete de muncă pentru lucrătorii casnici

I4. Centre de îngrijire pentru persoane vârstnice

Componenta 14 - Buna guvernanță

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1. Sedii de instanțe

I2. Depozite pentru bunurile indisponibilizate generate de infracțiuni

I3. Planuri de intervenție comunitară implementate de parteneriate APL - ONG

I4. Colaborare cu mediul ONG

I5. Monitorizarea și implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență

Componenta 15 - Educație

Descarcă Ghidul Solicitantului

I1. Creșe

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

I1. Creșe - în consultare publică

Descarcă Ghid -

I2. Servicii complementare pentru copii grupuri defavorizate

I3. Formare profesioniști educație

I4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat de abandon școlar

I5. Cursuri sisteme informatice dedicate reducerii abandonului școlar

I6. Campusuri profesionale integrate

I7. Transformarea liceelor agricole în centre de profesionalizare

I8. Program de formare la locul de muncă pentru personalul didactic în educație digitală

I9. Resurse tehnologice pentru unități de învățământ

I10. Școli verzi și microbuze verzi

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi 

-

I11. Dotări pentru sălile de clasă și laboratoare școlare

I12. Consorții școlare rurale

I13. Laboratoare de informatică din învățământul profesional și tehnic

I14. Ateliere de practică din untiățile de învățământ profesional și tehnic

I15. Școala online: Dezvoltarea platformei de evaluare și realizarea de conținut

I16. Digitalizarea universităților

I17. Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine și spații de recreere)

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

Asigurarea infrastructurii universitare (cămine, cantine, spații de recreere) CONSULTARE

- Descarcă Ghid -

I18. Formare pentru inspectorii școlari

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

I18. Granturi pentru unitățile de învățământ-pilot 

- - -
Planul Național de Redresare și Reziliență

Contact:

Direcția Generală Management Mecanism de Redresare și Reziliență
Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Victoria Office, Intrarea str. Menuetului, nr. 7, Sector 1, București
Dna. Ramona Moldovan
info.pnrr@mfe.gov.ro

Alocare financiară:

29,2 miliarde de euro