Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU 2014 - 2020: 2 apeluri de proiecte prelungite!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman a prelungit 2 apeluri de proiecte ce aveau termen de depunere astăzi, 25 iulie 2018. Apelurile de proiecte vizau:

  • Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat aferent Axei Prioritare 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.13: Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu poten țial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Descarcă Corrigendum
  • Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență aferent Axei Prioritare 6: Educație și competențe, Obiectivul specific 6.7: Creșterea participării la învățământul terțiar universitar și non-universitare organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în special pentru cei care provin din grupuri vulnerabile; Obiectivul specific 6.9: Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și non-universitar organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate în ceea ce privește conținutul educațional inovator şi resursele de învățare moderne şi flexibile; Obiectivul specific 6.10: Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic organizat în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate corelate cu nevoile pieței muncii din sectoarele economice/ domeniile identificate prin SNC și SNCDI. Descarcă Corrigendum

Noul termen limită de depunere a proiectelor pentru cele două apeluri este 10 august 2018, ora 16.00.

Mirela Săcăluș,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: MFE

Vizualizări: 1174