Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: A fost modificat ghidul solicitantului în cadrul apelului pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale - învăţământ antepreşcolar şi preşcolar

Ministru Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

Modificările de la capitolul 5 Completarea cererilor de finanțare, secţiunea 5.3.1 prevăd faptul că solicitantul va demonstra continuitatea investiţiei pe durata de timp scursă de la depunerea cererii de finanţare până la finalizarea celui de-al 5-lea an de după implementarea proiectului. Această durată include evaluarea şi selecţia cererii de finanţare, durata de implementare a proiectului şi 5 ani după finalizarea implementării proiectului. Solicitantul de finanțare va face dovada continuității investiției prin prezentarea unui aviz din partea Ministerului Educaţiei Naţionale privind necesitatea şi oportunitatea proiectului. Solicitantul de finanțare va face o solicitare scrisă utilizând Model Cerere pentru eliberarea Avizului privind necesitatea şi oportunitatea proiectului. Acest document se poate aduce până în etapa de precontractare sub rezerva demonstrării de către solicitantul de finanţare a realizării demersurilor necesare obţinerii Avizului înainte de depunerea cererii de finanţare.

Descarcă Corrigendum la Ghidul specific PI 10.1a 

Sursa: AM POR

Documente
Anexa.zip
Vizualizări: 321