Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Brexit: negocierea dispozițiilor tranzitorii la start

Brexit: negocierea dispozițiilor tranzitorii la start

Consiliul Afaceri Generale (articolul 50) a decis la data de 29 ianuarie, să permită începerea negocierilor dintre Comisia Europeană și Marea Britanie cu privire la dispozițiile tranzitorii care s-ar putea aplica în urma retragerii ordonate a acestui stat din Uniunea Europeană.

Aceste directive de negociere, care le completează pe cele din mai 2017 și sunt întemeiate pe Recomandarea Comisiei din luna decembrie stabilesc detalii suplimentare, precum:

1. Nu se vor putea alege doar elementele convenabile: Marea Britanie va continua să participe la uniunea vamală și la piața unică (cu garantarea celor patru libertăți). Acquis-ul Uniunii se va aplica în continuare integral Marii Britanii la fel ca oricărui stat membru. Prin urmare, acest stat ar trebui să respecte în continuare obligațiile care decurg din acordurile cu țări terțe. Orice modificări aduse acquis-ului în acest interval de timp ar trebui să se aplice în mod automat și Marii Britanii.
2. Se vor aplica toate instrumentele și structurile existente ale Uniunii în materie de reglementare, buget, supraveghere, chestiuni judiciare și asigurarea respectării normelor, inclusiv competența Curții de Justiție a Uniunii Europene.
3. Marea Britanie va deveni o țară terță începând cu data de 30 martie 2019. În consecință, nu va mai fi reprezentată în cadrul instituțiilor, agențiilor, organelor și oficiilor Uniunii.
4. Perioada de tranziție trebuie să fie clar definită și limitată cu precizie în timp și poate dura cel târziu până la 31 decembrie 2020. În consecință, dispozițiile din acordul de retragere referitoare la drepturile cetățenilor ar trebui să se aplice de la sfârșitul perioadei de tranziție.

Directivele de negociere reamintesc, de asemenea, necesitatea de a transpune în termeni juridici rezultatele primei etape a negocierilor, astfel cum se precizează în Comunicarea Comisiei și în Raportul comun. Recomandarea subliniază că trebuie încheiate lucrările privind toate aspectele referitoare la retragere, inclusiv cele încă nesoluționate în prima etapă, cum ar fi guvernanța generală a acordului de retragere și chestiuni de fond precum drepturile de proprietate intelectuală, protecția datelor cu caracter personal și aspectele vamale, în vederea unei retrageri ordonate a Marii Britanii din UE.

Sursa: Reprezentanța Comisie Europene în România

Vizualizări: 73