Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Au fost aprobate 32 de proiecte pe Programul România-Serbia depuse în cadrul primului apel de proiecte

Marți, 13 decembrie a.c., s-a desfășurat, la Kikinda, Serbia, cea de-a treia reuniune a Comitetului Comun de Monitorizare al Programului Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

Cu această ocazie, au fost aprobate şi propuse spre finanțare 32 de proiecte din cadrul primului apel pentru propuneri de proiecte, în valoare totală de 25,4 de milioane de euro.

Programul Interreg IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia continuă finanțarea proiectelor de cooperare transfrontalieră în zona de graniță româno-sârbă pentru perioada de programare 2014-2020, prin intermediul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II), cu sprijinul Uniunii Europene și al guvernelor celor două state. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană pe 6 august 2015, iar primul apel a fost lansat pe 15 septembrie 2015.

Bugetul total al programului este de 88.124.999 de euro, din care 74.906.248 de euro reprezintă finanțare nerambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În perioada 2014-2020, vor putea fi finanțate proiecte pe 4 axe prioritare, în domeniile:

  • promovarea ocupării forței de muncă și serviciilor pentru o creștere favorabilă incluziunii - 18 milioane de euro,
  • protecția mediului și managementului riscurilor - 21 milioane de euro,
  • mobilitate şi accesibilitate sustenabile - 21 milioane de euro
  • atractivitate pentru turism sustenabil - 18 milioane de euro.

Aria eligibilă a Programului este constituită din județele Timiș, Caraș Severin și Mehedinți (din România) și districtele Severno Banatski, Srednje Banatski, Južno Banatski, Braničevski, Borski, Podunavski (din Republica Serbia).

România îndeplinește în continuare rolul de Autoritate de Management (prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice), Autoritatea Națională fiind stabilită în cadrul Biroului de Integrare Europeană - Guvernul Republicii Serbia, iar Secretariatul Comun este organizat la Timişoara, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Timişoara, fiind sprijinit de Antena SC stabilită la Vršac, Republica Serbia. Auditul la nivelul Programului va fi realizat de către Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi din România, iar atribuțiile de certificare vor fi îndeplinite de către Autoritatea de Management.

Sursa: MDRAP

Vizualizări: 416