Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia

Programul Ro - Rs 2014-2020 vizează dezvoltarea socio-economică echilibrată și durabilă a regiunii de graniță dintre România și Republica Serbia prin intermediul proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune ale partenerilor români și sârbi.

Aria eligibilă

  • România - 3 județe: Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi
  • Republica Serbia - 6 districte: Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski, Borski, Podunavski
Sursă poză: Cazanele Dunării, www.drumliber.ro

Axa prioritară 1: Promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii

OS 1.1 Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii, îmbunătăţirea disponibilităţii oportunităţilor de angajare, acces la piaţa muncii şi oportunităţi de angajare în aria eligibilă a programului

OS 1.2 Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii, pe baza îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor rezidenţilor de pe cele două părţi ale graniţei prin acţiuni comune, în special pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale, servicii sociale, servicii ce sprijină accesul la învăţământul primar moderne şi eficiente

OS 1.3 Creşterea potenţialului zonei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii, creşterea integrării sociale şi culturale în zona transfrontalieră promovând servicii şi reţele inovatoare, reducând impactul constrângerilor datorate izolării şi marginalizării din zonele de frontieră

Axa prioritară 2: Protecția mediului și managementul riscurilor

OS 2.1 Creșterea gradului de protecție și valorificarea sustenabilă a resurselor naturale, îmbunătățirea capacității instituțiilor abilitate și promovarea rețelelor transfrontaliere pentru educație și studii privind resursele de mediu

OS 2.2 Dezvoltarea capacității de a gestiona riscurile de mediu, interoperabilitate transfrontalieră și acțiuni comune pentru sisteme inovatoare de protecție a mediului, atenuarea și prevenirea accidentelor și dezastrelor de mediu, reacții în situații de urgență, pregătirea şi conștientizarea urgențelor de mediu

Axa prioritară 3: Mobilitate sustenabilă și accesibilitate

OS 3.1 Promovarea realizării unui standard îmbunătățit și omogen în transportul public, în special în zonele izolate prin sustenabilitate îmbunătățită și eficiența infrastructurii de transport și serviciilor de mobilitate în zona transfrontalieră și integrarea zonei în principalele coridoare de transport din UE

OS 3.2 Promovarea realizării unui standard de calitate îmbunătăţit şi omogen în infrastructurile publice pentru servicii de bază, în special în zonele izolate, prin acces îmbunătăţit şi extins la utilităţi publice moderne şi eficiente (inclusiv internet, energie)

Axa prioritară 4: Atractivitate pentru un turism sustenabil

OS 4.1 Dezvoltarea economiei turismului local de-a lungul graniței, pe baza promovării unei valorificări sustenabile a patrimoniului local natural şi cultural, promovarea creşterii cererilor naţionale şi internaţionale pentru servicii de turism, crearea de atracţii turistice şi culturale integrative, îmbunătăţirea atractivității reţelelor şi traseelor turistice transfrontaliere

OS 4.2 Dezvoltarea economiei turistice locale pe baza dezvoltării calității serviciilor turistice, valorificării sustenabile a patrimoniului natural și cultural, crearea capacităților și competențelor pentru servicii turistice de o calitate superioară, dezvoltarea unor produse inovative în rețele și parteneriate transfrontaliere, îmbunătățirea calității și sustenabilității infrastructurii turistice

Axa prioritară 5: Asistență Tehnică

OS 5.1 Promovarea unei implementări efective și eficiente a programului prin asigurarea funcționării eficiente a organismelor programului și a comitetelor

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia

Instituție responsabilă: AM Programul IPA Ro-Rs

Autoritatea de Management din România este constituită în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Adresă: Bd. Libertății, nr. 14
Sector 5, București, România
Tel.: +4 0372 111 309
Fax: +4 0372 111 456
E-mail: romania-serbia@mlpda.ro
Website: www.romania-serbia.net

Alocare financiară:

Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia 2014-2020 beneficiază de o alocare financiară de 88,125 milioane Euro.