Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POR: Modalitatea de depunere a documentației tehnico-economice pentru solicitanții care depun/redepun proiecte

Ghidul Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, precum și Ghidurile specifice pentru prioritățile de investiții 3.1 A, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1 au fost modificate în luna octombrie 2016, aceste documente devenind repere în completarea, depunerea și evaluarea tuturor cererilor de finanțare depuse după această dată.

ADR Nord Est a transmis printr-un comunicat că documentația tehnico-economică se depune doar în format electronic, PDF, scanată. În privința modalității de depunere a planșelor, sunt permise trei variante:

1. Planșele, conținând cartuș semnat conform prevederilor legale, asumate prin semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite și mențiunea “conform cu originalul”, scanate.

2. Planșele în formatul în care au fost elaborate, dar convertite în PDF și însoțite de Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal/persoanei împuternicite și viza proiectantului cu privire la conformitatea acestora cu formatul original (semnată, depusă în original)

3. Documentația tehnico-economică se poate depune inclusiv în format electronic, scanată, pdf, sub semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului sau a persoanei împuternicite a acestuia pentru asumarea conformității cu originalul a acesteia. În această situație, planșele incluse în documentație trebuie să conțină obligatoriu cartuș semnat conform prevederilor legale.

În plus, indiferent de forma de prezentare a acestor documente, ele trebuie numerotate și, fie ștampilate, fie să poarte mențiunea olografică și semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite special: “certific pentru neschimbare” pe fiecare pagină în parte (Conform secțiunii 7.6 din Ghidul general)

“Dosarul original al cererii de finanțare, în cazul în care nu se utilizează aplicația MySMIS, se îndosariază, paginează și opisează, cu toate paginile numerotate în ordine crescătoare, în partea de jos a fiecărui document. Numerotarea în ordine crescătoare cuprinde toate paginile din dosarul complet, inclusiv opisul, cererea de finanțare și documentele anexate. (inclusiv documentația tehnico-economică scanată pe CD).

Pentru beneficiarii de drept public, cererea de finanțare, inclusiv anexele acesteia, va fi ștampilată cu ștampila instituției pe fiecare pagină în parte. Pentru beneficiarii de drept privat nu este obligatorie ștampilarea cererii de finanțare pe fiecare pagină, ci mențiunea olografică și semnătura reprezentantului legal/persoanei împuternicite special: “certific pentru neschimbare”.

Sursa: ADR Nord-Est

Vizualizări: 1391