Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 6.1 distribuție

Beneficiari eligibili

 • Operatorul de distribuție/transport şi de sistem pentru energie electrică

Obiectiv specific

OS 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie

Condiții beneficiari eligibili

 • Operatorii de distribuţie / transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Următoarele activităţi prevăzute în proiect pot fi eligibile:

 • Modernizarea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV inclusiv
  • Modernizarea liniilor electrice aeriene [LEA] şi a liniilor electrice subterane [LES] de 110 kV, medie tensiune [MT] și joasă tensiune [JT];
  • Modernizarea staţiilor electrice, posturilor de transformare şi punctelor de alimentare existente, prin înlocuirea parţială / totală a echipamentelor/instalațiilor indispensabile (inclusiv crearea de celule noi în staţii de transformare) pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță, securitate și eficiență a rețelelor de distribuție; 
  • Realizarea/modernizarea sistemelor de protecție, monitorizare și control (inclusiv dezvoltarea sistemului de automatizare a distribuţiei energiei electrice şi integrarea în SCADA).
 • Extinderea reţelelor de distribuţie energie electrică cu o tensiune nominală de până la 110 kV inclusiv:
  • Realizarea de noi linii electrice/staţii electrice/posturi de transformare/puncte de alimentare pentru mărirea capacităţii de distribuţie a energiei electrice (prevăzute cu sisteme de protecție, monitorizare și control).
 • Activitatea de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare:

  • Realizarea de lucrări de întărire a reţelei electrice, respectiv lucrări în instalaţiile operatorului de reţea, necesare pentru asigurarea condiţiilor tehnice în vederea evacuării sau consumului puterii suplimentare aprobate pentru racordarea utilizatorilor, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare.
 • Alte activităţi / echipamente decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile numai dacă solicitantul dovedeşte faptul că sunt absolut necesare în vederea preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN, în conformitate cu OS 6.1-sectorul distribuție. Din această categorie pot face parte proiecte-pilot micro-grid, cu soluții specifice rețelelor inteligente:  stocarea energiei, flexibilitate, etc.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Bugetul alocat apelului de proiecte este împărțit  după cum urmează:

Acțiune Alocare netă POIM (euro) Buget limită apel / Buget limită contractare (euro)
Total 18.373.317,37 22.047.980,84

AM POIM va primi cereri de finanţare cu o valoare eligibilă ce reprezintă aproximativ 120% din valoarea apelului de proiecte (bugetul limită pe apel) şi va putea contracta până la 120% din alocarea brută la nivelul Obiectivului Specific 6.1- distribuţie, într-o anumită marjă, în funcţie de nivelul de supracontractare de la nivelul întregii axe prioritare 6.

Pentru proiectele finanțate prin Obiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile astfel: 85% Fondul European de Dezvoltare Regională și 15% buget de stat.

Finanțarea, respectiv ajutorul de stat, se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi nu poate depăşi 5.000.000 euro (inclusiv TVA) / proiect.

 

Depunerea proiectului

Apelul de proiecte lansat prin prezentul ghid este apel de proiecte  necompetitiv cu depunere continuă, cu termen limită de depunere, corelat cu cadrul de performanță al POIM.

Proiectele vor fi depuse prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

03 ianuarie 2018 - 31 decembrie 2020

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021