Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Infrastructură Mare

Programul Operațional Infrastructură Mare

POIM 2014-2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Sursă poză: CNADNR, proiect finanțat în cadrul POSTransport 2007 - 2013

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului

OS 1.1 Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T centrală

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.1 Dezvoltare TEN-T centrală - rutier

-

OS 1.2 Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.2 Dezvoltare TEN-T centrală - feroviar

-

OS 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală

OS 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.4 Dezvoltarea infrastructurii de metrou

-

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

OS 2.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere

-

OS 2.2 Creşterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.2 Dezvoltarea infrastructurii rutiere

-

OS 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

OS 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

OS 2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

OS 2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnațională

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.6 Modernizare puncte de comunicare transnațională

-

OS 2.7 Creşterea sustenabilității şi calităţii transportului feroviar

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.7 Dezvoltarea transportului feroviar

-

Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

OS 4.1 Creşterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate

OS 4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel național

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.2 Calitatea aerului

-

OS 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric

Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

OS 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

OS 6.1 Creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

OS 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

OS 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

OS 7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

OS 8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Axa prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19

Axa prioritară 10: Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie

OS 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale

OS 10.2 Creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile

Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale

Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor

Documente
Anexe POIM 2014-2020.rar
POIM 4.1_Ordin modificare_17.06.16
POIM 4.1_Ordin modificare_13.07.16
Ordin MFE 1284 pe 2016 achizitii beneficiari privati.pdf
POIM_-_Instructiunea_1_din_26.10.2016.pdf
POIM-Instructiunea_2_din_07.12.2016.pdf
POIM-_Instructiunea_3_din_07.12.2016.pdf
POIM-Instructiunea_4_din_04.01.2017.pdf
Manuale, instructiuni MySMIS.rar
instructiune.zip
Instructiune_7-POIM.pdf
Instructiunea_11_privind_revizuirea_Instr_7.pdf
Ordin_aprobare_Instructiune_preluare_instructiuni_POS_M.pdf
ordin achizitii nou.pdf
Manual_implementare_Beneficiari_POIM_2014-2020.zip
Ghid de aplicare a contractului național de antrepriza.pdf
Ghid de aplicare a contractului national de proiectare executie.pdf
Instructiunea nr 4 din 10.05.2019.pdf
Instructiunea nr 21 din 09.05.2019.rar
Instructiunea 7 din 13.05.19.pdf
Ordin 1243 din 04.07.2019.pdf
Ordin 1242 din 04.07.2019.pdf
Ghidul privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE.rar
Contract de finantare POIM_Anexa 6 Ghidul Solicitantului_OS 1.1-1.4 si OS 2.1-2.7.pdf
Ordin Comitet de Monitorizare pentru POIM.pdf
Instructiunea nr. 24 din 2019.pdf
Instructiunea 30 din 01.07.2020.pdf
Instructiunea 31 din 01.07.2020.pdf
Instrucțiunea DG PEIM nr. 32_01.10.2020.pdf
Instructiunea 35 din 17.11.2020.pdf
Instructiunea 5_03.12.2020.pdf
Instructiunea 36 din 21.01.2021.pdf
Instrucțiunea nr. 2_25.05.2021 informare și publicitate-beneficiarii POIM Axele 1 și 2.pdf
Instructiunea 37_18.06.2021.pdf
Instructiunea 38 din 01.07.2021.pdf
Instructiunea 40 din 25.08.21.pdf
Instructiunea 6A din 09.09.2021.pdf
Instructiunea 44 din 17.12.2021.pdf
Instrucțiunea nr. 6 din 2021.pdf
Programul Operațional Infrastructură Mare

Instituție responsabilă: AM POIM

Autoritatea de Management POIM 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Contact:

Adresă: Victoria Office, Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Intrarea str. Menuetului, nr. 7
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 614 417; +4 0372 614 360
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: secretariat.dgpim@mfe.gov.ro
Website: www.mfe.gov.ro

Alocare financiară:

POIM beneficiază de o alocare financiară de 11,88 miliarde Euro.