Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POC 2.3.3 - E-sănătate

Beneficiari eligibili

 • Autoritatea publică centrală

Obiectiv specific

OS 2.4: Creşterea gradului de utilizare a Internetului

Acțiunea 2.3.3: Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități ale administrației publice centrale cu responsabilități în domeniile sănătate și TIC.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

 • Activități aferente achiziționării de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor / aplicaţiilor informatice implementate prin proiect;
 • Activități aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării aplicaţiilor software / licenţelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente, achiziţionarea şi implementarea de soluţii de semnătură electronică, back up şi recovery. Dezvoltarea şi implementarea soluţiilor software specifice proiectului şi integrarea aplicaţiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerinţelor, proiectare, implementare şi testare.
 • Activități de upgrade a liniilor de comunicații;
 • Activități necesare informării şi publicității proiectului - conform prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și ghidului solicitantului;
 • Activități aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru:
  • elaborarea tuturor documentaţiilor necesare depunerii proiectului (inclusiv scrierea Cererii de finanţare);
  • managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi/sau servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică);
 • Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate / achiziţionate şi cel care va asigura mentenanţa;
 • Activități specifice managementului de proiect, inclusiv activitatea echipei interne de proiect;
 • Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naţionale) și tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POC), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecţia informaţiei şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea indicativă pentru acest apel este de 30 milioane euro FEDR (139.311.000 echivalent lei, conform cursului inforeuro de la data de 07 septembrie 2018, respectiv 1 EURO = 4.6437 lei).

Valoarea totală cumulată maximă nerambursabilă este de 30.000.000 euro FEDR, echivalentul în lei: 139.311.000 la cursul Inforeuro din luna septembrie.

Rata de cofinanțare:
Ajutorul se acordă solicitantului / partenerului sub formă de finanţare nerambursabilă:

 • Dacă solicitantul/partenerul este finanţat integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate valoarea finanţării nerambursabile este de 100% din cheltuielile eligibile.
 • Dacă solicitantul/partenerul este finanţat atât de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale şi de sănătate, cât şi din fonduri proprii, precum şi dacă este finanţat doar din fonduri proprii, valoarea finanţării nerambursabile este de 98% din cheltuielile eligibile, iar 2% reprezintă rata de cofinanțare eligibilă a solicitantului / partenerului.

Depunerea proiectului

Cererile de finanțare se vor depune prin intermediul aplicației electronice MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

01 octombrie 2018 - 31 decembrie 2023

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Competitivitate

Axa prioritară:

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021