Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Competitivitate

Programul Operațional Competitivitate

POC 2014 - 2020 contribuie la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.

Sursă poză: Proiect Extreme Light Infrastructure (ELI), proiect finanțat în cadrul POC 2007 - 2013, www.eli-np.ro

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Descarcă Ghidul Solicitantului

Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Acţiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice și baze de date europene și internaționale

Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Acţiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii CD

Acţiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universităţi, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere

Acţiunea 1.2.2 Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă

Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
1.2.3 Parteneriate - Secțiunea G -

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Acţiunea 2.1.1 Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă si a accesului la internet

Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Acţiunea 2.2.2 Digitalizarea IMM-urilor

Acţiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data

Acţiunea 2.3.2 Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC și a reţelelor informatice

Acţiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-sănătate și e-cultură

Axa prioritară 3: Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID -19

Acțiunea 3.1.1 Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19

Axa prioritară 4: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei

Programul Operațional Competitivitate

Instituție responsabilă: AM POC

Autoritatea de Management POC 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Contact:

Adresă: Victoria Office, Șos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 1 – 1B, Intrarea str. Menuetului, nr. 7
Sector 1, București
Tel.: +4 0372 614 401 (Secretariat)
Tel.: +4 0372 614 431 (Relații publice)
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: secretariat.poc@mfe.gov.ro
Website: www.mfe.gov.ro

Alocare financiară:

POC beneficiază de o alocare financiară de 1,58 miliarde Euro.