Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Competitivitate

Programul Operațional Competitivitate

POC 2014 - 2020 contribuie la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea economică prin îmbunătăţirea accesului, securităţii şi utilizării TIC şi prin consolidarea CDI.

Sursă poză: Proiect Extreme Light Infrastructure (ELI), proiect finanțat în cadrul POC 2007 - 2013, www.eli-np.ro

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor

Descarcă Ghidul Solicitantului

Acţiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD

Acţiunea 1.1.2 Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicaţii ştiinţifice și baze de date europene și internaționale

Acţiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.1.3 - RO-ECSEL

09 noiembrie 2016 - 29 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

1.1.3 - FINALIST-IMM

09 noiembrie 2016 - 29 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

1.1.3 - COMPLEMENT

15 noiembrie 2016 - 29 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

1.1.3 - RO-EIT

15 noiembrie 2016 - 29 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

1.1.3 - RO-ESFRI-ERIC

15 noiembrie 2016 - 29 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

1.1.3 - CENTRE-SUPORT

-

1.1.3 - CATEDRE-ERA

15 noiembrie 2016 - 29 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

1.1.3 - TEAMING 

15 noiembrie 2016 - 29 decembrie 2023 Descarcă Ghid -

Acţiunea 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii CD

Acţiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universităţi, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere

Acţiunea 1.2.2 Instrumente de creditare și măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative și a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă

Acţiunea 1.2.3 Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
1.2.3 Parteneriate - Secțiunea G -

Axa prioritară 2: Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitive

Acţiunea 2.1.1 Îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă si a accesului la internet

Acţiunea 2.2.1 Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.2.1 Clustere

-

Acţiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerţului electronic

Acţiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data

Acţiunea 2.3.2 Asigurarea securităţii cibernetice a sistemelor TIC și a reţelelor informatice

Acţiunea 2.3.3 Îmbunătăţirea conţinutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.3.3 Secțiunea E-CULTURĂ

28 martie 2017 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

2.3.3 E-educație

20 martie 2018 - 31 decembrie 2020 Descarcă Ghid -

2.3.3 Secțiunea E-SĂNĂTATE

01 octombrie 2018 - 31 decembrie 2023 Descarcă Ghid -
Programul Operațional Competitivitate

Instituție responsabilă: AM POC

Autoritatea de Management POC 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Contact:

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17
Sector 1, București
Tel.: +4 0372 614 401 (Secretariat)
Tel.: +4 0372 614 431 (Relații publice)
Fax: +4 0372 838 502
Website: www.fonduri-ue.ro

Alocare financiară:

POC beneficiază de o alocare financiară de 1,58 miliarde Euro.