Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POR 3.2 - Regiuni și ITI DD

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 3.2 Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii proiectelor depuse în cadrul acestor apeluri pot fi:

 • Unitățile administrativ-teritoriale orașe / municipii, definite conform Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepția celor 39 municipii reședință de județ eligibile în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe / municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2;
 • Parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale orașe / municipii eligibile în cadrul O.S. 3.2 cu UAT comune din zona funcţională a acestor oraşe / municipii și care îndeplinesc condiția cu privire la vecinătatea teritorială față de aceste orașe/municipii eligibile și/sau cu Sectoarele  Municipiului București (pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.2/1/BI) și/sau cu Unitatea administrativ-teritorială județul (în care orașele / municipiile / comunele partenere sunt situate) și/sau cu instituții publice din subordinea UAT orașe / municipii / parteneri eligibili care au în administrare infrastructura rutieră, ce face obiectul proiectului.

Atenție! 

În funcţie de activităţile eligibile realizate, pentru sistemele de transport public cu tramvaiul, doar UAT Municipiul Bucureşti şi parteneriatele formate cu UAT Municipiul Bucureşti sunt solicitanţi eligibili, iar pentru sistemele de transport public cu troleibuzul, doar UAT municipii şi parteneriatele formate cu UAT municipii sunt solicitanţi eligibili.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

A. Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban de călători

 • Mijloace de transport utilizate pentru prestarea serviciului de transport public de călători:
  • Achiziționarea de material rulant (tramvaie);
  • Modernizarea materialului rulant existent (tramvaie);
  • Achiziționarea de troleibuze;
  • Achiziționarea de autobuze.
 • Infrastructura utilizată pentru prestarea serviciului de transport public de călători:

  • Construirea / modernizarea / reabilitarea / extinderea traseelor de transport public electric;
  • Construirea / modernizarea / reabilitarea / extinderea depourilor / autobazelor aferente transportului public, inclusiv infrastructura tehnică aferentă;
  • Construirea / modernizarea / reabilitarea stațiilor de transport public (tramvai, troleibuz, autobuz urban);
  • Crearea / extinderea / modernizarea sistemelor de bilete integrate pentru călători („e-bilete”  sau „e-ticketing”);
  • Crearea / modernizarea / reabilitarea/extinderea de benzi separate, folosite exclusiv pentru vehiculele de transport public de călători;
  • Configurarea / Reconfigurarea infrastructurii rutiere pe străzile urbane deservite de transport public de călători, în vederea construirii / modernizării / extinderii benzilor dedicate pentru transportul public de călători, a construirii / modernizării / extinderii traseelor / pistelor pentru pietoni și biciclete, inclusiv construirea / modernizarea / reabilitarea părţii carosabile a infrastructurii rutiere (partea carosabilă)/  (benzi dedicate pentru transportul public urban)/ (piste pentru bicicliclete și trasee pietonale) etc, după caz.

B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat:

 • Achiziționarea și instalarea stațiilor de reîncărcare a automobilelor electrice şi electrice hibride;
 • Construirea / modernizarea / reabilitarea / extinderea pistelor / traseelor pentru biciclete;
 • Crearea / modernizarea / extinderea sistemelor de închiriere de biciclete („bike-rental” / „bike-sharing”);
 • Construirea / modernizarea / extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale;
 • Instalarea sistemelor de reducere / interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone.

C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană:

 • Crearea / modernizarea / extinderea sistemelor de management al traficului, inclusiv a sistemului de monitorizare video, precum și a altor sisteme de transport inteligente (STI);
 • Construirea / modernizarea / reabilitarea infrastructurii rutiere utilizate prioritar de transportul public de călători, în vederea reducerii emisiilor de echivalent CO2 din transport;
 • Plantarea de aliniamente de arbori și arbuști;
 • Construirea parcărilor de transfer de tip „park and ride”. 

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Valoarea minimă eligibilă: 500.000 euro;

Valoarea maximă eligibilă:

 • 5 milioane euro pentru orașele / municipiile cu o populație sub 20.000 de locuitori;
 • 10 milioane euro pentru orașele / municipiile cu o populație de peste 20.000 de locuitori;

Pentru Municipiile București și Tulcea:

 • 20 milioane euro;
 • Ca excepție, pentru Municipiul București, valoarea maximă eligibilă pentru o Cerere de finanțare este de 40 milioane euro.

Alocarea financiară totală pentru aceste trei apeluri de proiecte este de 495.576.365 Euro (FEDR+BS):

 • Alocarea financiară dedicată apelului POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI este de 317.698.530 Euro (FEDR+BS);
 • Alocarea financiară dedicată apelului POR/2017/3/3.2/1/BI este de 136.647.706 Euro (FEDR+BS);
 • Alocarea financiară dedicată apelului POR/2017/3/3.2/1/ITI  este de 41.230.129 Euro (FEDR+BS).

Această alocare (FEDR+BS) este detaliată pe regiuni de dezvoltare/Zona ITI DD, astfel:

Regiunea de dezvoltare / Zona ITI DD NE SE SM SV V NV Centru B-I ITI DD
Alocarea (FEDR+BS) (Euro - 100%) 55.629.013 47.210.001 50.005.749 38.028.514 37.393.117 45.526.199 43.905.937 136.647.706 41.230.129

Alocarea (FEDR+BS) (Lei – 100%)

254.469.355 215.957.431 228.746.296 173.957.634 171.051.074 208.255.046 200.843.317 625.081.267 188.603.104

Cursul valutar este cursul inforeuro din luna iulie 2017:  1 euro=4,5744 lei.

Pentru detalii suplimentare consultați Ghidul Solicitantului și anexele acestuia.

Alte informații specifice

Toate cele 3 apeluri de proiecte - POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI (pentru regiunile NE, SE, SM, SV, V, NV, C), POR/2017/3/3.2/1/BI (pentru regiunea BI) și POR/2017/3/3.2/1/ITI (pentru Zona de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării), sunt necompetitive cu depunere la termen a Cererilor de finanțare, iar evaluarea acestora se va desfăşura conform principilui „primul venit, primul servit”.

În cadrul acestor apeluri, o cerere de finanţare respinsă într-una din etapele procesului de evaluare, selecţie şi contractare, se poate redepune în cadrul aceluiaşi apel.

Depunerea proiectului

În cadrul acestui apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri–ue.ro/mysmis.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană