Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POC: Instrucțiune privind modul de calcul a doi indicatori aferenți proiectelor finanțate pe apelurile dedicate cercetării-dezvoltării-inovării

În data de 18 iulie 2019, Ministerul Fondurilor Europene-AM POC a publicat Instrucțiunea nr. 21/17.07.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 18/17.04.2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25.

Instrucțiunea menționează următoarele:

  • Țintele selectate pentru Indicatorul CO24 - Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin și Indicatorul CO25 - Număr de cercetători care lucrează în infrastructuri de cercetare îmbunătățite, prevăzute în cadrul Cererilor de Finanțare anexe la contractele de finanțare aflate în implementare, se vor recalcula în conformitate cu prevederile Art. 2 și Art. 5 ale Instrucțiunii AMPOC nr. 18/17.04.2019, respectiv în unitatea de măsură ENI (Echivalent normă întreagă). În recalcularea țintei pentru indicatorul CO24 se vor avea în vedere valorile prevăzute inițial în cererea de finanțare;
  • Țintele recalculate se vor introduce în sistemul electronic MySMIS, modulul Cerere de Finanțare, secțiunea Indicatori prestabiliți;
  • Se va realiza recalcularea țintelor pentru indicatorii CO24 și CO25 din cadrul contractelor aflate în implementare, aferente următoarelor Acțiuni din POC: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1, care contribuie la realizarea acestor indicatori de program, prin încheierea de Acte Adiționale;
  • La finalizarea proiectelor, beneficiarii vor raporta indicatorii CO24/CO25 în conformitate cu modelul de calcul prevăzut în Instrucțiunea AMPOC nr. 18/17.04.2019, iar Organismul Intermediar Cercetare (OIC) va verifica și îi va considera îndepliniți dacă aceștia corespund țintelor recalculate;
  • Beneficiarii și OIC vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Instrucțiuni în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acesteia;
  • OIC va raporta la AM POC, în format tabelar, ducerea la începlinire a prezentei Instrucțiuni, până cel târziu în data de 31.07.2019. 

Descarcă Instrucțiunea

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Vizualizări: 275