Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Proiecte primite în cadrul Apelului regional de proiecte RIS3 și posibilele surse de finanțare identificate în cadrul Laboratorului regional de dezvoltare de proiecte

În cadrul procesului continuu de identificare și colectare de idei de proiecte ce pot conduce la operaționalizarea Strategiei de Specializare Inteligentă Nord-Est (RIS3 Nord-Est), Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est a organizat, în perioada martie-aprilie 2018, un nou Apel deschis pentru identificare de proiecte de specializare inteligentă în Regiunea Nord-Est.

Astfel, până la data de 23 aprilie 2018, au fost colectate 39 propuneri de proiecte (buget total estimat 88,6 milioane EUR) care au fost analizate și evaluate de catre experți ai ADR Nord-Est, ținand cont de urmatoarele criterii minimale: completitudinea fișei, calitatea și coerența informațiilor, încadrarea în domeniile și prioritățile RIS3, relevanța proiectului pentru implementarea RIS3 (caracterul inovativ al proiectului), sesizarea unor suprapuneri sau necesități de corelare între propuneri de proiecte similare.

ADR Nord-Est a scanat sursele de finanțare disponibile (identificare programe de finanțare, priorități, măsuri, alocări financiare indicative) și a evaluat posibilitatea încadrării proiectelor în sursele de finanțare existente. De asemenea, pe data de 21 iunie 2018 a avut loc, la Iași o nouă ediție a Atelierului de lucru pentru dezvoltarea ideilor de proiecte corelate cu RIS3 Nord-Est, la care au participat promotorii noilor proiecte  și reprezentanți ai principalelor organisme finanțatoare din regiune.

Lista proiectelor primite în cadrul Apelului regional RIS3 (ed. 2018) și a potențialelor surse de fiananțare identificate poate fi consultată în acest tabel.

Urmare a avizului favorabil primit din parte Consorțiului Regional de Inovare (din data de 19 iulie 2018), va fi propusă spre aprobare Consiliului pentru Dezvoltare Regională, includerea celor 39 noi proiecte  în portofoliul regional RIS3, alături de cele 129 proiecte colectate în cadrul Apelului regional RIS3 din anul 2017.

Sursă: ADR NORD-EST

Vizualizări: 150