Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Listele proiectelor respinse după faza A a evaluării pe apelurile 5.1.-Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) din cadrul POCU!

AM POCU a publicat lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/85/5/1 "Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC(Regiuni mai puțin dezvoltate)", respectiv POCU/86/5/1/ "Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC (Regiunea București Ilfov)".

În data de 07.04.2017, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi Scrisoarea de informare exclusiv la adresa/ adresele de e-mail precizate în cererea de finanțare. Solicitanții ale căror cereri de finanțare se regăsesc în listele atașate, dar nu au primit scrisoarea de informare până la sfârșitul zilei de 07.04.2017 sunt rugați să contacteze AM POCU la adresa de email cabinet.posdru@fonduri-ue.ro.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant in MySMIS 2014+ în termen de 5 zile lucrătoare (10-14 aprilie 2017) de la primirea scrisorii de informare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestație in sistemul informatic MySmis”.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 963