Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

13 cadre didactice implicate în dezvoltarea programelor de master în psihologie instruite în „Egalitate de şanse” și „Managementul conflictelor”


În perioada 18 – 19 aprilie 2013 au avut loc două sesiuni de instruire în „Egalitate de șanse” și „Managementul conflictelor”, în cadrul Universității București – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

La cele două sesiuni au participat câte 13 cadre didactice din cadrul Universității București, persoane care sunt implicate în dezvoltarea programelor de studii de master în cadrul facultăţilor cu specializări în domeniile Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei.

Sesiune de instruire în ”Egalitate de șanse”
Urmare a desfășurării cursului de ”Egalitate de șanse”, cursanții au dobândit cunoștințe în:

  • Dezvoltarea conduitei favorabile cu privire la promovarea şi respectarea egalităţii de şanse;
  • Bune practici şi lecţii învăţate din alte proiecte cu finanţare europeană;
  • Dezvoltarea capacității de a aplica principiile egalității de șanse în proiecte cu finanțare europeană.

În principal, programul de formare a avut ca scop dezvoltarea abilităților și competențelor necesare pentru aplicarea eficace a principiului egalităţii de şanse atât în cadrul proiectelor cu finanţare europeană, cât și în întreaga activitate profesională a cadrelor didactice.

Sesiune de instruire în ”Managementul conflictelor”

În cadrul cursului de ”Managementul conflictelor”, cursanții au învățat:
  • Să identifice situaţiile potenţiale sau elementele care pot conduce la conflict;
  • Să înţeleagă care sunt efectele conflictelor asupra organizaţiilor şi indivizilor;
  • Să înţeleagă cum pot fi prevenite și gestionate conflictele;
  • Să identifice modalităţile cele mai eficiente de abordare pentru fiecare tip de personalitate dificilă şi să le poată pune în aplicare;
  • Să abordeze şi să comunice cu superiorii ierarhici într-o manieră eficientă şi adecvată;
  • Să pună în aplicare asertivitatea, negocierea de tip „câştig-câştig” şi ascultarea activă pentru prevenirea şi gestionarea conflictelor.

Cursurile au fost organizate în cadrul proiectului „Definirea calificării de psiholog şi a descriptorilor sectoriali de învăţare, în vederea adaptării programelor de master în psihologie la nevoile pieţei muncii din România” (POSDRU/86/1.2./S/58717), cofinanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, de către Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG, în calitatea sa de partener.

Persoană de contact:
Conf. Univ. Dr. Violeta Rotărescu – Manager de proiect
Universitatea București – Facultatea de Psihologie și Științele Educației
Telefon: 0733.110.856
Email: rotarescu.violeta@gmail.com
Web: www.calificari-psiholog.ro

Vizualizări: 84