Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect POIM 7.1 - proiecte fazate

Beneficiari eligibili

  • Autoritate publică locală

Obiectiv specific

OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

Condiții beneficiari eligibili

Beneficiarii eligibili sunt unități administrativ teritoriale definite prin Legea nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, prin autoritățile publice locale din localitățile selectate (care au implementat proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3).

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Operațiunile ce urmează a fi dezvoltate în cadrul OS 7.1 vor finanța următoarele activități orientative, fără a fi însă limitative, în cadrul unui proiect integrat care poate include componentele de mai jos: 

  • Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare, inclusiv a punctelor termice din sistemele de alimentare cu energie termică prin implementarea tehnologiilor moderne, performante, care să îndeplinească toate cerințele actuale privind pierderile de căldură și de fluid și care să conducă la reducerea emisiilor de CO2; extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată integral, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
  • Achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;
  • Implementarea de Sisteme de Management Energetic (măsurare, control şi automatizare a SACET).

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

  • Pentru proiectele fazate se va aplica non-funding-gap-ul calculat pentru proiectul anterior, iar pentru restul de finanțare se vor aplica procentele aferente perioadei 2014-2020.

Depunerea proiectului

Cererea de Finanțare, împreună cu anexele solicitate se vor transmite prin sistemul informatic MySMIS2014.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare inactivă
Perioadă de depunere proiect:

09 iunie 2016 - 31 decembrie 2017

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Operațional Infrastructură Mare

Axa prioritară:

Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 24 iunie 2021
Ieri, 23 iunie 2021