Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Interreg Europa 4.2

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică

Obiectiv

OS 4.2 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană în scopul creșterii eficienței resurselor, creșterii ecologice și eco-inovării și a performanței managementului de mediu

Aria eligibilă

În cadrul parteneriatului, cel puțin 3 din cele 4 arii eligibile de mai jos trebuie să fie reprezentate printr-un partener de proiect:

Arii geografice Țări
Nord Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia
Est Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia
Sud Croația, Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania
Vest Belgia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Elveția, Regatul Unit

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități publice;
 • Instituții publice;
 • ONG-uri.

Atenție! ONG-urile nu pot fi lider de parteneriat.

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile proiectelor trebuie să se focalizeze pe:

 • Cercetare și inovare;
 • Competitivitatea IMM;
 • Economie bazată pe emisii scăzute de carbon;
 • Eficiența resurselor și mediului.

Exemple de proiecte posibile în cadrul obiectivului specific 4.2:

 • Schimburi de experiență între actorii regionali de sprijinire a întreprinderilo rcu privire la măsurile de sprijin și a schemelor de încurajare a IMM-urilor de producție pentru a evalua utilizarea resurselor lor și de a introduce mai multe procese de lucru eficiente în utilizarea resurselor, precum și pentru a pregăti introducerea acestor instrumente prin programe de Dezvoltare și Locuri de muncă sau prin alte programe;
 • Schimburi de experiență între autoritățile regionale și agențiile de gestionare a deșeurilor cu privire la politicile și măsurile de reducere a volumului de deșeuri și de a crește rata de reciclare între întreprinderile mici și consumatorii casnici, precum și planificarea punerii în aplicare a acestor măsuri, ca parte a programelor de gestionare a deșeurilor regionale;
 • Schimburi de practici între autoritățile regionale și locale cu privire la metodele de monitorizare, gestionarea și îmbunătățirea calității aerului în zonele urbane și industrializate, având ca rezultat planuri de acțiune pentru stabilirea și monitorizarea calității aerului și a schemelor de atenuare prin proiecte în  cadrul lor programelor de Dezvoltare și Locuri de muncă;

 

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea disponibilă pentru al patrulea apel de proiecte este de aproximativ 74 milioane Euro FEDR și 280.000 Euro fonduri norvegiene) împărțită pe axe prioritare astfel:

 • Axa prioritară 1: 8,7 milioane Euro;
 • Axa prioritară 2: 18 milioane Euro;
 • Axa prioritară 3: 26 milioane Euro;
 • Axa prioritară 4: 21 milioane Euro.

Rata de cofinanțare:

Activitățile eligibile sunt cofinanțate din FEDR în procent de 75% sau 85% în funcție de statutul legal al fiecărui partener. Partenerii din Norvegia și Elveția pot beneficia de FEDR, însă pot primi cofinanțare din bugetele naționale.

 • Instituții publice din UE-28: 85% FEDR;
 • ONG-uri din UE-28: 75% FEDR;
 • Instituții publice și ONG-uri din Norvegia: 50% finanțare norvegiană;
 • Partenerii din Elveția sunt invitați să contacteze punctul național de contact pentru Interreg Europe Elveția pentru a primi informații cu privire la oportunitășile de finanțare: finanțare elvețiană.

Pentru detalii suplimentare consultați Manualul Programului și celelalte anexe.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face online pe www.iOLF.eu.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

07 mai 2018 - 22 iunie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg Europa 2014-2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Ieri, 10 iulie 2020
09 iulie 2020