Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Interreg Europa 2014-2020

Programul Interreg Europa 2014-2020

Programul Interreg Europa 2014-2020 susține agenda politică a Uniunii Europene numite Strategia Europa 2020 și promovează acțiuni menite să transforme teritoriul european într-un spațiu cu un grad sporit de inovare, sustenabilitate și incluziune.  
Arie eligibilă:

  • întreg teritoriul UE (28 de state membre);
  • 2 state partenere cu statul special: Norvegia și Elveția.
Sursă poză: Eveniment „Europe, let's cooperate!”, www.facebook.com/interregeurope

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

OS 1.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană, în domeniul cercetării și al infrastructurii de inovare și a capacităților, în special în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă

OS 1.2 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor Europene de Cooperare Teritorială care să sprijine transferul de inovare de către competitori în cadrul rețelei regionale de inovare în domenii de ,,specializare inteligentă" și oportunitate a inovării

Axa prioritară 2: Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii

OS 2.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională , în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană, în sprijinirea IMM-urilor în toate etapele ciclului lor de viață pentru dezvoltarea și obținerea unei creșteri a gradului de inovare

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

OS 3.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană privind abordarea tranziției de la o economie cu emisii reduse de carbon, în special în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă

Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor

OS 4.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană în domeniul protecției și dezvoltării patrimoniului natural și cultural

OS 4.2 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană în scopul creșterii eficienței resurselor, creșterii ecologice și eco-inovării și a performanței managementului de mediu

Axa prioritară 5: Asistență tehnică

Programul Interreg Europa 2014-2020

Instituție responsabilă: AN Interreg

Autoritatea Națională pentru Programul Interreg Europa 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei.

Contact:

Tel.: +4 0372 111 326
Fax: +4 0372 111 456
E-mail: dan.balanescu@mdrap.ro
Website: www.interregeurope.eu

Alocare financiară:

Programul Interreg Europa beneficiază de o alocare financiară de 426,31 milioane Euro.