Ești membru? Cont nou / Autentificare

Fisa Proiect Interreg Europa 1.1

Beneficiari eligibili

 • Autoritate publică locală
 • ONG
 • Instituție publică

Obiectiv specific

OS 1.1 Îmbunătățirea implementării politicilor și programelor de dezvoltare regională, în special a programelor de Investiții pentru Dezvoltare și Locuri de muncă, iar în cazul în care sunt relevante, a programelor de Cooperare Teritorială Europeană, în domeniul cercetării și al infrastructurii de inovare și a capacităților, în special în cadrul Strategiilor de Specializare Inteligentă

Aria eligibilă

În cadrul parteneriatului, cel puțin 3 din cele 4 arii eligibile de mai jos trebuie să fie reprezentate printr-un partener de proiect:

Arii geografice Țări
Nord Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Norvegia, Suedia
Est Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, România, Slovacia, Slovenia
Sud Croația, Cipru, Grecia, Italia, Malta, Portugalia, Spania
Vest Belgia, Franța, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Elveția, Regatul Unit

Condiții beneficiari eligibili

 • Autorități publice;
 • Instituții publice;
 • ONG-uri.

Atenție! ONG-urile nu pot fi lider de parteneriat.

 

 

Activități eligibile/Cheltuieli eligibile

Activitățile proiectelor trebuie să se focalizeze pe:

 • Cercetare și inovare;
 • Competitivitatea IMM;
 • Economie bazată pe emisii scăzute de carbon;
 • Eficiența resurselor și mediului.

Exemple de proiecte posibile în cadrul obiectivului specific 1.1:

 • Schimburi de experiență între autoritățile regionale și mediul de afaceri în domeniul schemelor de finanțare publică pentru susținerea inovării ca element cheie al infrastructurii de inovare, având ca rezultat planuri de acțiune pentru crearea în fiecare regiune a unui fond de rulment pentru inovație tehnologică, fie ca un „instrument financiar” într-un program regional de Dezvoltare și Locuri de muncă, fie operat independent;
 • Schimburi de experiență între autoritățile regionale despre politici și programe pentru crearea de facilități de cercetare și pentru a introduce rețele de cooperare C&D internaționale în regiuni mai puțin dezvoltate din punct de vedere al cercetării și pregătirea dezvoltării de astfel de facilități și rețele prin intermediul planurilor de acțiune;
 • Schimburi de experiență între agenții regionale de dezvoltare pentru planificarea de acțiuni pentru îmbunătățirea legăturii dintre curricula învățământului superior și nevoile de capital uman din sectoarele regionale de specializare inteligentă;
 • Schimburi de experiență între actorii regionali pentru îmbunătățirea infrastructurii inovatoare (ex: incubatoare, centre tehnologice de informare, centre de cercetare) prin abordarea provocărilor cheie din domeniul sănătății, al bunăstării și al schimbării demografice.

Valoarea proiectului și a finanțării nerambursabile

Alocarea disponibilă pentru al patrulea apel de proiecte este de aproximativ 74 milioane Euro FEDR și 280.000 Euro fonduri norvegiene) împărțită pe axe prioritare astfel:

 • Axa prioritară 1: 8,7 milioane Euro;
 • Axa prioritară 2: 18 milioane Euro;
 • Axa prioritară 3: 26 milioane Euro;
 • Axa prioritară 4: 21 milioane Euro.

Rata de cofinanțare:

Activitățile eligibile sunt cofinanțate din FEDR în procent de 75% sau 85% în funcție de statutul legal al fiecărui partener. Partenerii din Norvegia și Elveția pot beneficia de FEDR, însă pot primi cofinanțare din bugetele naționale.

 • Instituții publice din UE-28: 85% FEDR;
 • ONG-uri din UE-28: 75% FEDR;
 • Instituții publice și ONG-uri din Norvegia: 50% finanțare norvegiană;
 • Partenerii din Elveția sunt invitați să contacteze punctul național de contact pentru Interreg Europe Elveția pentru a primi informații cu privire la oportunitășile de finanțare: finanțare elvețiană.

Pentru detalii suplimentare consultați Manualul Programului și celelalte anexe.

Depunerea proiectului

Depunerea proiectelor se face online pe www.iOLF.eu.

Ghidul finanțării

Descarcă Ghidul Solicitantului

Căutați finanțare europeană

Finanțare activă
Perioadă de depunere proiect:

07 mai 2018 - 22 iunie 2018

Sursa de finanțare
Programul Operațional:

Programul Interreg Europa 2014-2020

Axa prioritară:

Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare

Vrei finanțare? Te ajutăm să iei legătura cu experții! Trimite-le un e-mail!

Cere ofertă de consultanță
Știri recente
Azi, 16 octombrie 2019
Ieri, 15 octombrie 2019