Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Europa Creativă – Apel de proiecte pentru traduceri literare

Beneficiari eligibili Finanțare acordată Termen limită de depunere

Editurile și organizațiile cu activitate editorială din statele participante la program, care au cel puțin 2 ani de existență juridică la momentul depunerii.

Persoanele fizice și persoanele fizice autorizate nu sunt eligibile.

Candidații trebuie să provină din următoarele țări: 

 • statele membre UE;
 • țările candidate și potențial candidate la UE (Albania, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia);
 • țările din Spațiul Economic European (Islanda, Norvegia);
 • țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, care au semnat acorduri de participare la program (Georgia, Moldova, Ucraina, Tunisia, Armenia, Kosovo). 

Lista actualizată a țărilor eligibile trebuie verificată în permanență pe site-ul programului.

100.000 €, reprezentând cel mult 50% din bugetul total eligibil

4 iunie 2019, ora 13:00

Finanțator

Comisia Europeană prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

Operator program

Biroul Europa Creativă 

Buget

Pentru perioada 2014-2020, bugetul total este de 31,8 milioane €.

Pentru anul 2019, bugetul alocat este de 2,5 milioane €.

Obiectivul programului

Prin sprijinul financiar acordat proiectelor de traduceri literare, programul Europa Creativă vizează sprijinirea diversității culturale și lingvistice la nivelul Uniunii Europene și al statelor participante la subprogramul Cultura, precum și promovarea circulației operelor literare de înaltă calitate la nivelul Uniunii și în afara ei, pentru ca un public cât mai larg să poată avea acces la acestea.

Activități eligibile

 • Traducerea și publicarea operelor de ficțiune cu o valoare literară ridicată, indiferent de genul literar;
 • Traducerea de fragmente ale operelor de ficțiune traduse anterior pentru cataloagele editurilor, în scopul promovării vânzării drepturilor acestora, atât în Europa cât și în afara ei;
 • Evenimentele speciale și de marketing / distribuție organizate pentru promovarea lucrărilor de ficțiune traduse în interiorul și în afara Uniunii Europene, inclusiv instrumentele digitale de promovare și promovarea autorilor la târgurile de carte și festivalurile literare.

Opere eligibile

 • Este eligibilă atât producția cărților în format tipărit, cât și a cărți electronice (e-books) și cărților audio (audiobooks);
 • Lucrările care urmează a fi traduse și promovate trebuie să fie opere de ficțiune, cu o valoare literară ridicată, indiferent de genul literar (romane, nuvele, piese de teatru, poezii, benzi desenate, literatură pentru copii). Lucrările de non-ficțiune nu sunt eligibile;
 • Lucrările de ficțiune trebuie să fi fost publicate anterior;
 • Lucrările originale de ficțiune trebuie să fie scrise de autori care sunt cetățeni sau rezidenți într-una dintre categoriile de țările eligibile, cu excepția operelor scrise în latină și greaca veche;
 • Lucrările de ficțiune nu trebuie să fi fost traduse în limba țintă, cu excepția cazului în care o nouă traducere corespunde unei nevoi clar evaluate (în acest caz se va explica impactul așteptat asupra cititorilor și se va justifica necesitatea unei noi traduceri în acea limbă țintă).

Criterii de evaluare

 1. Relevanța (40 puncte)

Evaluează modalitatea prin care proiectul va contribui la circulația transnațională a operelor literare europene și la sporirea accesului la acestea. 

 1. Calitatea conținutului și a activităților (25 puncte)

Evaluează modalitatea de punere în aplicare a proiectului (calitatea operelor care urmează să fie traduse, experiența personalului responsabil de realizarea proiectelor și modalitățile de lucru).

 1. Promovarea și comunicarea pachetului de opere traduse (20 puncte)

Evaluează modalitatea de abordare a promovării operelor de ficțiune traduse în Europa și în afara acesteia.

 1. Câștigătorii Premiului Uniunii Europene pentru literatură (15 puncte)

Se vor acorda automat puncte pentru fiecare carte pentru care autorul a câștigat Premiul Uniunii Europene pentru literatură, până la maximum 15 puncte (maximum 3 cărți, fiecare primind câte 5 puncte suplimentare). 

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 5
Contact

Biroul Europa Creativă România - Subprogramul Cultura

Persoana de contact:
Bianca Floarea - Coordonator Subprogram
E-mail: bianca.floarea@europa-creativa.eu

Website: www.europa-creativa.eu/cultura
Facebook: www.facebook.com/EuropaCreativaCultura
Twitter: twitter.com/CED_RO_Culture