Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri
Anunț finalizare proiect „Investiții în activități productive pentru AMBASADOR ELITE SRL”

Anunț finalizare proiect „Investiții în activități productive pentru AMBASADOR ELITE SRL”

Societatea AMBASADOR ELITE SRL, cod de identificare fiscală 17086740, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J18/823/2004, în calitate de Beneficiar, a finalizat la data de 12.04.2024, proiectul cu titlul „Investiții în activități productive pentru AMBASADOR ELITE SRL”, RUE 14, Cod SMIS 159084, în baza contractului de finanțare nr. 450/14/POC/4.1.1. BIS încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate.        

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea competitivitatii si a rezilientei intreprinderii AMBASADOR ELITE SRL, prin implementarea unor solutii inovative de fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului determinate de atingerea obiectivelor general și specifice sunt:  

Descriere obiective specifice ale proiectului 

OS 1. Achizitia de active corporale aferente investitiei. Realizarea unei investiții de retehnologizare a unei activitati existente pentru AMBASADOR ELITE SRL, care implică achiziția de utilaje tehnologice, îmbunătățirea capabilităților tehnologice utilizate în capacitatile de productie.

OS 2. Contributia la indeplinirea obiectivelor de mediu. Pregătirea unei redresări verzi și reziliențe a economiei, prin contribuția cu minim 20% din valoarea proiectului companiei AMBASADOR ELITE SRL la atenuarea schimbărilor climatice și tranziția către o activitate economică care nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ obiectivelor de mediu.

OS 3. Cresterea productivitatii muncii. Creșterea productivității muncii în cadrul companiei AMBASADOR ELITE SRL în anul 3 de sustenabilitate cu un procent de minim 15%, păstrând numărul minim de 84 angajați din anul de referință 2021

Detalii rezultat 

RA 1. Retehnologizarea capacității de productie prin achiziția de utilaje tehnologice pentru AMBASADOR ELITE SRL. Achizitia, instalarea si punerea in functiune a utilajelor si echipamentelor tehnologice, echipamentelor de automatizare si a mijlocului de transport propuse in proiect.

RA 2. În urma implementării proiectului, întreprinderea AMBASADOR ELITE SRL își va crește productivitatea muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15%. Creșterea productivitatii muncii (cifra de afaceri/numar mediu salariati) în anul 3 de sustenabilitate (anul 2026) cu minim 15% fata de anul 2021.

RA 3. În urma implementării proiectului, întreprinderea AMBASADOR ELITE SRL își va crește productivitatea muncii în anul 3 de sustenabilitate cu minim 15%. Creșterea productivitatii muncii (cifra de afaceri/numar mediu salariati) în anul 3 de sustenabilitate (anul 2026) cu minim 15% fata de anul 2021.

RA 4. Menținerea numărului de angajați în anul 3 de sustenabilitate de la 84 angajați în anul 2021 la 84 angajați în anul 2026. Menținerea numărului de angajați în anul 3 de sustenabilitate (anul 2026) la 84 angajați.

RA 5. Minim 10% din valoarea proiectului reprezinta sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii. Minim 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale (sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului).

Valoarea totală a proiectului este 2.370.006,5143 lei.

Valoarea totală a finanţării nerambursabile este în sumă maximă de 1.380.484,5000 lei, echivalentă cu 70% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Perioada de implementare a proiectului de la data de 30.12.2022, data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Date de Contact: AMBASADOR ELITE SRL                                                                                       

Sediu social: Județ GORJ, localitatea Târgu Jiu, str. Victoriei, nr.110, România       

Reprezentant legal: Constantin Pircalabu

Telefon: 0754204080

E-mail: proiectambasador@gmail.com

Vizualizări: 47