Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

2021-2027: Undă verde din partea Parlamentului European pentru noul Fond Social European+ în valoare de 88 miliarde euro!

Marți, 8 iunie 2021, Parlamentul European a dat undă verde finală Fondului Social European+ 2021-2027, principalul instrument al UE pentru investiții în resurse umane.

Cu un buget total de 88 de miliarde de euro, noul FSE+ va juca un rol important în următorii 7 ani în implementarea planului de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale și în combaterea efectelor sociale și economice ale pandemiei.

Investiții în tineri

Statele membre cu un procent peste media UE de tineri care nu au un loc de muncă, educație sau formare profesională (tineri NEETs) între 2017 și 2019 ar trebui să aloce cel puțin 12,5% din resursele lor FSE + pentru a-i ajuta să-și îmbunătățească abilitățile sau să găsească un loc de muncă calitativ. Alte state membre ar trebui, de asemenea, să le aloce resurse.

Investiții în copii

Conform comunicatului oficial, statele membre care au avut un procent  peste media UE de copii cu risc de sărăcie sau excluziune socială între 2017 și 2019 ar trebui să investească cel puțin 5% din resurse în sprijinirea directă a accesului egal al copiilor la îngrijire, educație, asistență medicală și locuințe decente. Toate statele membre sunt obligate să investească în combaterea sărăciei copiilor.

Investiții în persoanele defavorizate

Cel puțin un sfert din fonduri vor fi alocate măsurilor care încurajează egalitatea de șanse pentru grupurile defavorizate, inclusiv comunitățile marginalizate, cum ar fi romii și resortisanții țărilor terțe, pentru a reduce barierele de pe piața muncii, a combate discriminarea și a aborda inegalitățile în materie de sănătate.

Conform comunicatului oficial, actualul Fond pentru ajutor european pentru cei mai defavorizați (FEAD) a fost integrat în noul FSE +.

Conform noilor reguli, toate statele membre vor trebui să cheltuiască cel puțin 3% din fondurile lor pentru hrană și asistență materială de bază în vederea atenuării formelor de sărăcie extremă care contribuie cel mai mult la excluziunea socială.

Totodată, statele membre vor trebui să îndeplinească criteriile de inovare socială, precum scalarea modelelor inovatoare menționate explicit, prezentarea atât unor noi modalități și resurse pentru organizarea unor schimburi și cooperări transnaționale, cât și a unui mandat pentru consolidarea capacităților și crearea de rețele.

Textul adoptat de PE este disponibil aici.

Ana-Maria Radu,

www.fonduri-structurale.ro

Sursa: Parlamentul European

Vizualizări: 1163