Ești membru? Cont nou / Autentificare
Sud - Est

Sud - Est

Obiectivul general Programului este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în scopul reducerii disparităților intraregionale și dezvoltării sustenabile, prin gestionarea eficientă a resurselor, valorificarea potențialului demografic și de inovare, precum și prin asimilarea progresului tehnologic. Programul va finanța proiectele din județele Vrancea, Galați, Brăila, Constanța, Tulcea, Buzău. 

1. O regiune competititivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

1.1. Activități de cercetare - inovare (la nivel public și privat)

1.2. Transfer tehnologic

1.3. Digitalizare IMM

1.4. Digitalizare servicii publice

1.5. Infrastructuri suport afaceri

1.6. Modernizarea IMM (inclusiv clustere)

1.7. Training angajați IMM & actori regionali în specializare inteligentă

2. O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuri

2.1. Eficiență energetică clădiri publice și rezidențiale

2.2. Siguranța la seism clădiri publice

2.3. Perdele forestiere - drumuri județene

2.4. Infrastructură verde - urban

2.5. Infrastructură verde - sit Natura 2000

3. O regiune cu emisii de carbon reduse

3.1. Infrastructură urbană curată

4. O regiune accesibilă

4.1. Infrastructură rutieră județeană, inclusiv puncte de încărcare vehicule electrice

4.2. Infrastructură transport pe apă în Delta Dunării

5. O regiune educată

5.1.Grădinițe

5.2. Școli primare, gimnaziale, liceale

5.3. Învățământ profesional și tehnic

5.4. Învățământ universitar

5.5. Tabere școlare/centre de agrement pentru copii și tineri

6. O regiune atractivă

6.1. Infrastructură turism, patrimoniu și regenerare urbană

6.2. Infrastructură turism, patrimoniu și stațiuni - rural

Asistență tehnică

Sud - Est

Instituție responsabilă: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est

A fost creată cu scopul de a contribui la facilitarea absorbţiei fondurilor de tip structural la nivelul celor şaşe judeţe componente ale Regiunii (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea), atât prin activitatea de promovare a identităţii regionale cât şi prin administrarea programelor europene care fac parte din strategia de post-aderare elaborată de Uniunea Europeană.

Agenţia este organizată conform legii 151/1998 şi a funcţionat până în 2004 în baza acestei legi, iar incepând cu 2005 funcţionează în condiţiile legii 315/2004 şi în conformitate cu prevederile statutului de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul de Dezvoltare Regională. Agenţia este un organism non-guvernamental, non-profit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acţionează în domeniul specific dezvoltării regionale, cooperând în acest sens cu agenţii similare din ţară şi străinătate, autorităţi locale, întreprinderi, centre de cercetare, universităţi, precum şi alte structuri implicate în acest domeniu.

Contact:

Str. Anghel Saligny nr. 24, Braila, jud. Braila,
Tel.: +40-0339/401018; +40-0339/401019, fax: +40-0339/401017 ; +40-0239/611066
E-mail: adrse@adrse.ro, http://www.adrse.ro/
luminita.mihailov@adrse.ro

Alocare financiară:

Programul are o alocare de 1,48 miliarde de euro.