Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Fundația Vodafone România - „Fondul pentru Fapte Bune”, ediția 2020

Beneficiari eligibli Finanțare acordată Termen limită de depunere

Organizaţii neguvernamentale non-profit:

 • Asociaţii
 • Fundaţii 
 • Federaţii

 

Maximum 190.000 lei/proiect

 

13 februarie 2020, ora 16:00

Finanțator

Fundaţia Vodafone România

Buget

920.000 lei

Obiectivul programului

„Fondul pentru fapte bune” este un program derulat la nivel național, bazat pe o finanțare de tipul „cerere de propuneri”, fiind conceput pentru a sprijini organizațiile neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte în domeniul sănătate, educație, servicii sociale și voluntariat pentru categorii defavorizate. 

Obiectiv

Cea de-a șasea ediţie a rundei de finanţare „Fondul pentru Fapte Bune” își propune să susţină proiecte derulate de organizaţii neguvernamentale în domeniul servicilor sociale realizate în beneficiul unei categorii sociale defavorizate (copii și tineri din medii vulnerabile, vârstnici, persoane cu dizabilități, victime ale violenței domestice). 

Activități eligibile

Pot aplica în cadrul acestei runde de finanţare proiecte care:

 • vor asigura servicii de asistenţă socială pentru persoanele vulnerabile,
 • vor asigura accesibilizare pentru persoane cu dizabilităţi,
 • contribuie la creșterea calităţii vieții vârstnicilor,
 • previn abandonul familial și/sau violența domestică, 
 • folosesc tehnologia în domeniul serviciilor sociale .

Enumerarea acestor exemple de proiecte este strict exemplificativă și nu restrictivă.

Criterii de eligibilitate

Proiectele sunt eligibile pentru finanţare dacă:

 • Sunt propuse de aplicanţi organizaţii neguvernamentale non-profit (asociaţii, fundaţii, federaţii) înfiinţate legal, cu sediul în România, care își desfășoară activitatea conform prevederilor OG nr.26/2000 sau Legii nr. 21/1924 privind asociaţiile și fundaţiile, cu modificările și completările ulterioare. Organizaţiile trebuie să fie acreditate pentru acordarea serviciilor sociale propuse în proiect (acolo unde acreditarea este necesară);
 • Beneficiarii acestora sunt un grup, nu o persoană; 
 • Aplicantul a depus bilanțul contabil pentru ultimul an fiscal;
 • Aplicantul are un Raport Anual și/sau mecanisme de raportare transparentă a activităţii sale (ex. site web, pagina Facebook, raport de audit etc.);
 • Sunt în concordanţă cu misiunea FVR și cu domeniul finanţat prin această rundă de finațare FFB 

Condiții de evaluare

Evaluarea aplicaţiilor se va realiza în funcţie de următoarele criterii:

 1. Relevanță (proiectul răspunde unor nevoi/probleme reale, identificate prin studii/cercetari sau prin activitatea derulată de aplicant în comunitate; proiectul este adaptat specificului beneficiarilor și rezolvă problema/problemele identificate);
 2. Eficiență (bugetul este realist și transparent, rezultatele așteptate justifică resursele alocate: financiare, materiale, umane);
 3. Impact (proiectul are șanse să genereze o schimbare reală și pe termen lung la nivel regional sau național pentru un număr cât mai mare de beneficiari, aplicantul a inclus și a definit instrumente și indicatori de măsurare a impactului);
 4. Sustenabilitate (aplicantul a identificat soluții concrete de strângere de fonduri pentru a susține proiectul pe termen lung și după ce finanțarea din parta FVR se va încheia );
 5. Inovație (proiectul propune o soluție originală, inovativă în domeniu pentru a rezolva problema identificată);
 6. Experiență (Aplicantul și/sau reprezentanții acestuia au experiență relevantă în lucrul cu beneficiarii propuși, în domeniul serviciilor sociale, în adresarea problemei identificate și/sau au personal calificat și servicii acreditate);
 7. Scalabilitate (capacitatea de creștere a proiectului sub aspectul numarului de beneficiari care este determinată, printre altele, de replicarea rapidă a modelului propus în proiect în alte orașe, regiuni, tări).

Pentru mai multe detalii, click aici.

Vizualizări: 428
Contact

Fundaţia Vodafone România

Adresa: Str. Barbu Văcărescu, nr. 201, Sector 2, București, România

E-mail: fundatia.vodafone_ro@vodafone.com

Știri recente
Azi, 07 aprilie 2020
Ieri, 06 aprilie 2020