Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Apel de proiecte pentru prevenirea și combaterea violenței pe motive de gen și a violenței împotriva copiilor

Beneficiari eligibili: Entități publice, organizații private, organizații internaționale. Societățile comerciale pot participa în parteneriat cu entitățile publice sau cu organizațiile private non-profit. 

Citește mai mult

Cecuri de inovare - Competiție dedicată IMM-urilor

Beneficiari eligibili: IMM-uri

Citește mai mult

NESsT România: Competiţie dedicată înființării afacerilor sociale cu impact sporit

Beneficiari eligibili: Întreprinderi sociale, ONG-uri (asociații, fundații), cooperative, entități comerciale (PFA, SRL, II).

Citește mai mult

Apel de proiecte dedicate Centenarului României (1918 - 2018) şi Primului Război Mondial

Beneficiari eligibili: Entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, înfiinţate în conformitate cu prevederile legale.

Citește mai mult

CIF: Apel de proiecte pentru ONG-uri care doresc să deruleze acțiuni de implicare în comunitate

Beneficiari eligibili: Organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, înfiinţate legal şi cu sediul în România.

Citește mai mult

Apel de proiecte pentru finanțarea manifestărilor științifice și evenimentelor asociate în anul 2018

Beneficiari eligibili: Universități, institute, ong-uri, INCD, operatori economici.

Citește mai mult

Propuneri de proiecte de cercetare: ERA Per-Med 2018

Beneficiari eligibili: Comunitatea academică (echipe de cercetare care lucrează în universități, alte instituții de învățământ superior) sau institute de cercetare; sectorul public sau clinic de sănătate (echipe de cercetare care lucrează în spitale / sănătate publică și / sau alte instituții de sănătate și organizații de sănătate), fiind încurajată participarea medicilor în echipe de cercetare; parteneri privați care lucrează în industrie, de exemplu IMM-urile.

Citește mai mult

Apel de proiecte privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora

Beneficiari eligibili: Reprezentantul unei asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, al unei categorii de organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau a unei organizaţii internaţionale; persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România sau din străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Citește mai mult

Programul Erasmus+ 2018: Educație și formare

Beneficiari eligibili: În funcție de tipul apelului, aceștia pot fi orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Citește mai mult

Programul Erasmus+ 2018: Tineret

Beneficiari eligibili: În funcție de tipul apelului, aceștia pot fi orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Citește mai mult

Apel de proiecte naționale - Cooperare în parteneriat în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală 2018

Beneficiari eligibili: Organizaţiile neguvernamentale româneşti (ONG-uri) sau instituţii publice româneşti active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală în numele unui consorţiu.

Citește mai mult

Apel de proiecte în domeniul învățământului preuniversitar 2018

Beneficiari eligibili: Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania. Acestea vor aplica pentru experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi consilierii.

Citește mai mult

Premiul Orizont pentru inovare socială

Beneficiari eligibili: Orice entitate juridică (inclusiv persoane fizice) sau un grup de entități juridice, dintr-un stat membru UE sau asociat Programului Orizont 2020

Citește mai mult

Finanțări pentru start-up-uri în regiunea Vest „Atelierul de Antreprenori”

Beneficiari eligibili: Persoane fizice care au domiciliul sau reședința în regiunea Vest (județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara) și care doresc să înființeze o afacere în această regiune: șomeri, persoane inactive (inclusiv studenți), persoane care au un loc de munca 

Citește mai mult

Subprogramul MEDIA - Sprijin pentru distribuția de filme non-naționale

Beneficiari eligibili: distribuitori cinematografici europeni implicați în activități comerciale destinate să aducă un film în atenția unui public larg pentru a fi exploatat în cinematografe.  

Citește mai mult

Un PLUS pentru START UP-urile Regiunii Nord-Vest

Beneficiari eligibili: Persoane fizice care au domiciliul sau reședința în regiunea Nord-Vest (județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor si Sălaj) și care doresc să înființeze o afacere în această regiune: șomeri, persoane inactive (inclusiv studenți), persoane care au un loc de muncă.  

Citește mai mult

Finanțări pentru start-up-uri „Start-up@CENTRU”

Beneficiari eligibili: Persoane fizice care au domiciliul sau reședința în regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) și care doresc să înființeze o afacere în această regiune: șomeri, persoane inactive (inclusiv studenți), persoane care au un loc de munca

Citește mai mult

Finanțări pentru start-up-uri în regiunea Sud-Est „Start UP Smart 2.0”

Beneficiari eligibili: Persoane fizice care au domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est (județele Galați, Brăila, Constanta, Tulcea, Vrancea și Buzău) și care doresc să înființeze o afacere in aceasta regiune: șomeri, persoane inactive (inclusiv studenți), persoane care au un loc de muncă 

Citește mai mult