Ești membru? Cont nou / Autentificare

Alte Finanţări

Propuneri de proiecte de cercetare: ERA Per-Med 2018

Beneficiari eligibili: Comunitatea academică (echipe de cercetare care lucrează în universități, alte instituții de învățământ superior) sau institute de cercetare; sectorul public sau clinic de sănătate (echipe de cercetare care lucrează în spitale / sănătate publică și / sau alte instituții de sănătate și organizații de sănătate), fiind încurajată participarea medicilor în echipe de cercetare; parteneri privați care lucrează în industrie, de exemplu IMM-urile.

Citește mai mult

Apel de proiecte: Îngrijire alternativă de calitate pentru copii și dezinstituționalizare

Beneficiari eligibili: Persoane juridice și organizații non-profit ale societății civile (organizații neguvernamentale, agenții, entități din sectorul privat fără scop lucrativ de la nivel local, regional, național sau internațional).

Citește mai mult

AFCN: Proiecte culturale sesiunea II/2018

Beneficiari eligibili: Persoane fizice autorizate, persoane juridice publice sau private, înfiinţate în conformitate cu prevederile legale (asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, societăţi comerciale care derulează activităţi culturale).

Citește mai mult

Apel de proiecte - Programul CEF Telecom 2018

Beneficiari eligibili: Unul sau mai multe state membre; organizații internaționale; întreprinderi comune; organisme publice sau private dacă au acordul statului membru din care fac parte; solicitanți fără personalitate juridică.

Citește mai mult

Apel dedicat zonelor de frontieră: B - solutions

Beneficiari eligibili: Instituții publice și structuri și organisme transfrontaliere cu personalitate juridică.

Citește mai mult

Apel de proiecte privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor reprezentative ale acestora

Beneficiari eligibili: Reprezentantul unei asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, al unei categorii de organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni sau a unei organizaţii internaţionale; persoană fizică autorizată sau juridică de drept public sau privat din România sau din străinătate și care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni.

Citește mai mult

Competiție de idei de afaceri sociale - Social Impact Award

Beneficiari eligibili: Tineri profesioniști, studenți și elevi între 16 și 30 ani.

Citește mai mult

Programul Erasmus+ 2018: Educație și formare

Beneficiari eligibili: În funcție de tipul apelului, aceștia pot fi orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Citește mai mult

Programul Erasmus+ 2018: Tineret

Beneficiari eligibili: În funcție de tipul apelului, aceștia pot fi orice organism public sau privat activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului poate solicita finanțare în cadrul programului Erasmus+. În plus, grupurile de tineri active în domeniul tineretului, dar nu neapărat în contextul unei organizații de tineret, pot solicita finanțare pentru mobilitatea în scopul învățării pentru tineri și lucrători de tineret, precum și pentru parteneriate strategice în domeniul tineretului.

Citește mai mult

Programul Erasmus+ 2018: Sport

Beneficiari eligibili: Orice organizație nonprofit sau organism public, cu entitățile afiliate (dacă există) activ în domeniul sportului, stabilit(ă) într-o țară participantă la program sau în orice țară parteneră din lume.

Citește mai mult

Apel de proiecte „Voluntari UE pentru ajutor umanitar”

Beneficiari eligibili: Proiectele sunt concepute și implementate prin parteneriate transnaționale care implică cel puțin două organizații de trimitere certificate din două țări diferite și două organizații de primire certificate, precum organizații neguvernamentale și non-profit; organisme de drept public cu caracter civil; Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie; agențiile și organizațiile internaționale.

Citește mai mult

Subprogramul MEDIA - Sprijin pentru realizarea de conținut audiovizual în proiecte individuale

Beneficiari eligibili: Societăți europene ale căror activități contribuie la atingerea obiectivelor, în special societățile de producție independente legal constituite cu cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii și care pot demonstra un palmares recent.

Citește mai mult

Apel de proiecte în domeniul învățământului profesional și tehnic 2018

Beneficiari eligibili: Unităţi de învăţământ din Învățământul Profesional și Tehnic din România

Citește mai mult

Apel de proiecte naționale - Cooperare în parteneriat în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală 2018

Beneficiari eligibili: Organizaţiile neguvernamentale româneşti (ONG-uri) sau instituţii publice româneşti active în domeniul incluziunii copiilor romi în şcoală în numele unui consorţiu.

Citește mai mult

Apel de proiecte în domeniul învățământului preuniversitar 2018

Beneficiari eligibili: Inspectoratele Şcolare Judeţene (ISJ), Casele Corpului Didactic (CCD) şi Centrele Judeţene de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) din Romania. Acestea vor aplica pentru experţii lor educaţionali: inspectorii şcolari, formatorii de profesori şi consilierii.

Citește mai mult

Subprogramul MEDIA - Sprijin pentru festivalurile de film

Beneficiari eligibili: entități europene (societăți private, organizații fără scop lucrativ, asociații, organizații caritabile, fundații, municipalități/primării etc.) care își au sediul în una dintre țările participante la subprogramul Media și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări.

Citește mai mult

Subprogramul MEDIA - Sprijin pentru includerea în programele de televiziune a operelor audiovizuale europene

Beneficiari eligibili: societăți europene de producție audiovizuală independente care sunt producătorul majoritar al operei. 

Citește mai mult

Subprogramul MEDIA - Sprijin pentru distribuția de filme non-naționale

Beneficiari eligibili: distribuitori cinematografici europeni implicați în activități comerciale destinate să aducă un film în atenția unui public larg pentru a fi exploatat în cinematografe.  

Citește mai mult

Programul „Acțiuni Urbane Inovatoare” – apelul 3

Beneficiari eligibili: administrații publice locale urbane ale localităților care au cel puțin 50 000 de locuitori; asociații sau grupări de administrații publice locale ale localităților care au cel puțin 50 000 de locuitori, incluzând grupări sau asocieri transfrontaliere, asocieri sau grupări din diferite regiuni și/sau state membre

Citește mai mult

Premiul Orizont pentru inovare socială

Beneficiari eligibili: Orice entitate juridică (inclusiv persoane fizice) sau un grup de entități juridice, dintr-un stat membru UE sau asociat Programului Orizont 2020

Citește mai mult

Finanțări pentru start-up-uri „Start-up@CENTRU”

Beneficiari eligibili: Persoane fizice care au domiciliul sau reședința în regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) și care doresc să înființeze o afacere în această regiune: șomeri, persoane inactive (inclusiv studenți), persoane care au un loc de munca

Citește mai mult

Apel transnațional 2018 - MANUNET

Beneficiari eligibili: Consorțiu format din cel puțin 2 IMM-uri independente. Pot aplica și companii mari, grupuri de cercetare academică. Atât timp cât din consorțiu fac parte 2 IMM-uri, pot participa și universități sau alte organizații publice conform reglementărilor de finanțare regionale/naționale.

Citește mai mult

Finanțări pentru start-up-uri în regiunea Vest „Atelierul de Antreprenori”

Beneficiari eligibili: Persoane fizice care au domiciliul sau reședința în regiunea Vest (județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Hunedoara) și care doresc să înființeze o afacere în această regiune: șomeri, persoane inactive (inclusiv studenți), persoane care au un loc de munca 

Citește mai mult

Un PLUS pentru START UP-urile Regiunii Nord-Vest

Beneficiari eligibili: Persoane fizice care au domiciliul sau reședința în regiunea Nord-Vest (județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Bihor si Sălaj) și care doresc să înființeze o afacere în această regiune: șomeri, persoane inactive (inclusiv studenți), persoane care au un loc de muncă.  

Citește mai mult

AGRI MULTI 2018 – Granturi pentru promovarea produselor agricole

Beneficiari eligibili: persoane juridice sau alte entiăți care nu personalitate jurdică conform legislației naționale aplicabile (Ex: camere de comeț, organizații de producători sau asociații de organizații de producători etc.)      

Citește mai mult

România – Israel: Propuneri de proiecte CDI

Beneficiari eligibili: Participantul român: IMM/companie care poate fi asistată tehnologic și științific de o entitate non-industrială; Participantul israelian: O entitate industrială care poate fi asistată tehnologic de o entitate non-industrială

Citește mai mult

Finanțări pentru start-up-uri în regiunea Sud-Est „Start UP Smart 2.0”

Beneficiari eligibili: Persoane fizice care au domiciliul sau reședința în regiunea Sud-Est (județele Galați, Brăila, Constanta, Tulcea, Vrancea și Buzău) și care doresc să înființeze o afacere in aceasta regiune: șomeri, persoane inactive (inclusiv studenți), persoane care au un loc de muncă 

Citește mai mult