Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Infrastructură Mare

Programul Operațional Infrastructură Mare

POIM 2014-2020 are ca obiectiv global dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor naturale.

Sursă poză: CNADNR, proiect finanțat în cadrul POSTransport 2007 - 2013

Axa prioritară 1: Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului

OS 1.1 Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T centrală

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
1.1 Dezvoltare TEN-T centrală 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 1.2 Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
1.2 Dezvoltare TEN-T centrală 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 1.3 Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală

OS 1.4 Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
1.4 Dezvoltarea infrastructurii de metrou 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

Axa prioritară 2: Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

OS 2.1 Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
2.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 2.2 Creşterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
2.2 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.- proiecte fazate

-

OS 2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

OS 2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte fazate 25 iulie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 2.6 Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnațională

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
2.6 Modernizare puncte de comunicare transnațională 25 iulie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 2.7 Creşterea sustenabilității şi calităţii transportului feroviar

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
2.7 Dezvoltarea transportului feroviar 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

Axa prioritară 3: Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor

OS 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
3.1 Gestionarea deșeurilor 25 aprilie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
3.2 Apă și apă uzată 31 martie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

Axa prioritară 4: Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

OS 4.1 Creşterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.1 Biodiversitate - DEPUNERE SUSPENDATĂ

18 iulie 2016 - 30 iunie 2018 -

OS 4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel național

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.2 Calitatea aerului

25 aprilie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

OS 4.3 Reducerea suprafețelor poluate istoric

Axa prioritară 5: Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

OS 5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

OS 5.2 Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
5.2 Management al riscului -

Axa prioritară 6: Promovarea energiei curate şi eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

OS 6.1 Creşterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

OS 6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) sectorul distribuţie

17 octombrie 2016 - 17 octombrie 2017 Descarcă Ghid -

OS 6.2 Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.2. Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

17 octombrie 2016 - 17 octombrie 2017 Descarcă Ghid -

OS 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

OS 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor 

19 septembrie 2016 - 19 septembrie 2017 Descarcă Ghid -

OS 6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

Axa prioritară 7: Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

OS 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate_fazat 15 iunie 2016 - 31 decembrie 2017 Descarcă Ghid -
OS 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate_proiecte noi 15 iunie 2016 - 31 decembrie 2017 Descarcă Ghid -

OS 7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
OS 7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti 15 iunie 2016 - 31 decembrie 2017 Descarcă Ghid -

Axa prioritară 8: Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

OS 8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
OS 8.1 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor 15 iunie 2016 - 30 iunie 2018 Descarcă Ghid -

OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
OS 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine 15 iunie 2016 - 30 iunie 2018 Descarcă Ghid -
Programul Operațional Infrastructură Mare

Instituție responsabilă: AM POIM

Autoritatea de Management POIM 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Contact:

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 838 781
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro

Alocare financiară:

POIM beneficiază de o alocare financiară de 11,88 miliarde Euro.