Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional Infrastructură Mare

Programul Operațional Infrastructură Mare

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) - sectorul producţie

16 mai 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă

16 mai 2017 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

1.1 Dezvoltare TEN-T centrală - rutier

01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

1.2 Dezvoltare TEN-T centrală - feroviar

01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu pe toate modurile de transport - proiecte fazate

21 iulie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

3.1 Gestionarea deșeurilor

19 aprilie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

3.2 Apă și apă uzată - laborator național

31 martie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

4.2 Calitatea aerului

20 aprilie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -

7.2 Creşterea eficienței energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

09 iunie 2016 - 31 decembrie 2019 Descarcă Ghid -

8.1 Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor

09 iunie 2016 - 30 iunie 2018 Descarcă Ghid -

8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

09 iunie 2016 - 30 iunie 2018 Descarcă Ghid -
1.4 Dezvoltarea infrastructurii de metrou 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
2.1 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
2.2 Dezvoltarea infrastructurii rutiere 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
2.6 Modernizare puncte de comunicare transnațională 25 iulie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
2.7 Dezvoltarea transportului feroviar 01 iunie 2016 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid -
Programul Operațional Infrastructură Mare

Instituție responsabilă: AM POIM

Autoritatea de Management POIM 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Contact:

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17
Sector 1, Bucureşti
Tel.: +4 0372 838 781
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro
Website: www.fonduri-ue.ro

Alocare financiară:

POIM beneficiază de o alocare financiară de 11,88 miliarde Euro.