Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

POPAM 2014 - 2020 își propune în principal creșterea producției în acvacultură și procesare. De asemenea, îşi propune creșterea profitabilității operatorilor, conservarea biodiversității și protecția mediului, menținerea și crearea de locuri de muncă, în special în zonele pescărești. 

PU 1 Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaştere

OS 1.1 Reducerea impactului pescuitului asupra mediului, inclusiv evitarea şi reducerea, în măsura posibilităţilor, a capturilor nedorite

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor

-

M I.17 Protecția și refacerea biodiversității marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine

-

OS 1.4 Creşterea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere la scară mică şi îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M I.6 Diversificarea veniturilor și noi forme de venit

-

M I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi

27 aprilie 2018 - 27 iulie 2018 Descarcă Ghid

M I.2 Servicii de consiliere

-

M I.22 Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite

-

OS 1.5 Furnizarea de sprijin privind consolidarea dezvoltării tehnologice şi inovării, inclusiv a creşterii eficienţei energetice, şi a transferului de cunoștințe

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M I.1 Inovare

-

M I.21 Eficiență energetică și atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare

-

PU 2 Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive şi bazate pe cunoaştere

OS 2.1 Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării şi a transferului de cunoştinţe

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M II.5 a Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

-

M II.5 b Achiziționarea de servicii de consiliere pentru ferme de acvacultură

- Descarcă Ghid -

M II.1 Inovare

-

OS 2.2 Sporirea competitivităţii şi a viabilităţii întreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv îmbunătăţirea siguranţei sau a condiţiilor de lucru, în special ale IMM-urilor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M II.2 Investiții productive în acvaultură

-

OS 2.3 Protejarea şi refacerea biodiversităţii acvatice şi îmbunătăţirea ecosistemelor legate de acvacultură şi promovarea unei acvaculturi eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M II.3 Investiții productive în acvacultură - eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei

-

M II.4 Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

-

M II.7 Creșterea potențialului siturilor de acvacultură

-

OS 2.4 Promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat al protecţiei mediului înconjurător şi promovarea sănătăţii animalelor, precum şi a siguranţei şi sănătăţii publice

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M II.10 Acvacultura care furnizează servicii de mediu

-

M II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor

-

PU 3 Încurajarea punerii în aplicare a PCP

OS 3.1 Îmbunătăţirea şi furnizarea de cunoştinţe ştiinţifice şi îmbunătăţirea colectării şi gestionării datelor

OS 3.2 Asigurarea sprijinului pentru monitorizare, control şi aplicare, consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice, fără creşterea sarcinilor administrative

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M VI.1 Control și executare

23 februarie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid

M VI.2 Colectarea datelor

23 februarie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid

M VI.1 Control și executare - apel non-competitiv

15 iunie 2018 - 22 iunie 2018 Descarcă Ghid -

PU 4 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi sporirea coeziunii teritoriale

OS 4.1 Promovarea creşterii economice, a incluziunii sociale şi a creării de locuri de muncă şi furnizarea de sprijin pentru creşterea şanselor de angajare şi a mobilităţii forţei de muncă în cadrul comunităţilor costiere şi interioare, dependente de pescuit şi acvacultură, inclusiv diversificarea

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M III.1. Înființarea parteneriatelor public-private și elaborarea strategiilor de dezvoltare integrată a zonelor pescărești

-

M III.2 Strategii DLRC - Selectare FLAG-uri

-

PU 5 Stimularea comercializării şi prelucrării

OS 5.1 Îmbunătăţirea organizaţiilor de piaţă pentru produselor de pescuit şi acvacultură

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M IV.1 Planuri de producție și comercializare 

-

M IV.3 Măsuri de marketing

-

OS 5.2 Încurajarea investiţiilor în sectoarele de marketing şi procesare

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M IV.4 Prelucarea produselor pescărești și de acvacultură

-

PU 6 Încurajarea punerii în aplicare a PMI

OS 6.1 Dezvoltarea şi implementarea Politicii Maritime Integrate

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Instituție responsabilă: AM POPAM

Autoritatea de Management POPAM 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Contact:

Adresă: Bd. Carol I nr. 24
Sector 3, Bucureşti
Tel.: +4 021 307 98 02
Fax: +4 021 307 24 74
Website: www.ampeste.ro

Alocare financiară:

POPAM beneficiază de o alocare financiară de aproximativ 223,71 milioane Euro.