Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M I.1 Inovare

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018 Descarcă Ghid

M I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018 Descarcă Ghid

M I.2 Servicii de consiliere

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018 Descarcă Ghid

M I.21 Eficiență energetică și atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018 Descarcă Ghid

M I.22 Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018 Descarcă Ghid

M I.23 Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018 Descarcă Ghid

M I.6 Diversificarea veniturilor și noi forme de venit

26 ianuarie 2018 - 27 martie 2018 Descarcă Ghid

M II.1 Inovare

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018 Descarcă Ghid

M II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018 Descarcă Ghid

M II.2 Investiții productive în acvaultură

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018 Descarcă Ghid

M II.4 Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018 Descarcă Ghid

M II.5 a Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018 Descarcă Ghid

M IV.1 Planuri de producție și comercializare 

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018 Descarcă Ghid

M IV.3 Măsuri de marketing

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018 Descarcă Ghid

M IV.4 Prelucarea produselor pescărești și de acvacultură

19 ianuarie 2018 - 20 martie 2018 Descarcă Ghid
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Instituție responsabilă: AM POPAM

Autoritatea de Management POPAM 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Contact:

Adresă: Bd. Carol I nr. 24
Sector 3, Bucureşti
Tel.: +4 021 307 98 02
Fax: +4 021 307 24 74
Website: www.ampeste.ro

Alocare financiară:

POPAM beneficiază de o alocare financiară de aproximativ 223,71 milioane Euro.