Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

M I.1 Inovare

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M I.15 Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M I.17 Protecția și refacerea biodiversității marine - colectarea uneltelor de pescuit pierdute și a altor deșeuri marine

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M I.2 Servicii de consiliere

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M I.21 Eficiență energetică și atenuarea schimbărilor climatice - Înlocuirea sau modernizarea motoarelor principale sau auxiliare

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M I.22 Valoarea adăugată, calitatea produselor și utilizarea capturilor nedorite

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M II.12 Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelor

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M II.3 Investiții productive în acvacultură - eficiența utilizării resurselor, reducerea utilizării apei și a substanțelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei

18 august 2017 - 17 octombrie 2017 Descarcă Ghid

M II.4 Investiţii productive în acvacultură – creșterea eficienței energetice, energie regenerabilă

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M II.5 a Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M IV.1 Planuri de producție și comercializare 

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M IV.3 Măsuri de marketing

18 septembrie 2017 - 17 noiembrie 2017 Descarcă Ghid

M VI.1 Control și executare

04 iulie 2017 - 30 noiembrie 2017 Descarcă Ghid -

M VI.2 Colectarea datelor

04 iulie 2017 - 30 noiembrie 2017 Descarcă Ghid -
Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime

Instituție responsabilă: AM POPAM

Autoritatea de Management POPAM 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Contact:

Adresă: Bd. Carol I nr. 24
Sector 3, Bucureşti
Tel.: +4 021 307 98 02
Fax: +4 021 307 24 74
Website: www.ampeste.ro

Alocare financiară:

POPAM beneficiază de o alocare financiară de aproximativ 223,71 milioane Euro.