Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

POCU: Ghidul „Educație de calitate în creșe la nivel național”, publicat spre consultare!

OI MEN a publicat ieri, 11 septembrie 2017, în consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Educație de calitate în creșe la nivel național”, Axa prioritară 6 - Educație și competențe, Obiectivele specifice O.S.6.2. - Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; O.S.6.6. - Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

Apelul de proiecte este de tip non-competitiv, iar tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate sunt în principal cele care vizează implementarea la nivel național a măsurilor destinate realizării unui cadru instituțional și de curriculum național obligatoriu pentru învățământul antepreșcolar, precum și formării profesionale unitare a personalului didactic din acest domeniu.

Observațiile și propunerile privind îmbunătățirea Ghidului pot fi transmise la adresa de e-mail educatie@fonduri-ue.ro, până la data de 25.09.2017.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

Vizualizări: 896