Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Național de Dezvoltare Rurală

Programul Național de Dezvoltare Rurală

PNDR 2014 - 2020 este programul prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spaţiului rural din România.

Sursă poză: Cramele Corcova, proiect finanțat în cadrul PNDR 2007 - 2013, www.corcova.ro

Măsura 1: Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare

Submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională, precum și a acțiunilor pentru dobândirea de competențe

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.1 Sprijin pentru formare profesională și dobândirea de competențe

-

Submăsura 1.2 Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare

Măsura 2: Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei

Submăsura 2.1 Sprijin pentru ajutorul în vederea beneficierii de utilizarea serviciilor de consiliere

Măsura 4: Investiții în active fizice

Submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.1 Investiții în exploatații agricole

03 mai 2017 - 31 iulie 2017 Descarcă Ghid

Submăsura 4.1.a Investiții în exploatații pomicole

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.1.a Investiții în exploatații pomicole

-

Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.2 Investiții în procesarea / marketingul produselor agricole

-

4.2 Schema de ajutor de stat GBER și Schema de minimis

-

4.2 Investiții în procesarea / marketingul produselor agricole - ITI Delta Dunării

13 februarie 2017 - 12 noiembrie 2017 Descarcă Ghid -

Submăsura 4.2.a Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.2.a Investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol

-

4.2.a Schema de ajutor de stat GBER și Schema de minimis

-

4.2.a Investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol - ITI Delta Dunării

13 februarie 2017 - 12 noiembrie 2017 Descarcă Ghid -

Submăsura 4.3 Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

4.3 Infrastructură de acces agricolă - FONDURI EPUIZATE

28 martie 2017 - 30 iunie 2017 -
4.3 Dezvoltarea, modernizarea, adaptarea infrastructurii agricole și silvice - infrastructură de irigații -

4.3 Infrastructură de acces silvic 

28 martie 2017 - 30 iunie 2017 Descarcă Ghid -

4.3 Infrastructură de acces silvic - ITI Delta Dunării

28 martie 2017 - 30 iunie 2017 Descarcă Ghid -

4.3 Infrastructură de acces agricolă - ITI Delta Dunării

28 martie 2017 - 30 iunie 2017 Descarcă Ghid -

Măsura 6: Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Submăsura 6.1 Ajutor la înființarea de societăți pentru tinerii fermieri

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.1 Instalarea tinerilor fermieri

03 mai 2017 - 31 iulie 2017 Descarcă Ghid

6.1 Instalarea tinerilor fermineri - ITI Delta Dunării

13 februarie 2017 - 12 noiembrie 2017 Descarcă Ghid -

Submăsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.2 Înfiinţarea de activităţi neagricole în zona rurală

03 mai 2017 - 31 iulie 2017 Descarcă Ghid

Submăsura 6.3 Ajutor pentru începerea activității acordat pentru dezvoltarea fermelor mici

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.3 Dezvoltarea fermelor mici

-

Submăsura 6.4 Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activităţi neagricole în cadrul IMM-urilor, microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din zonele rurale

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

-

Submăsura 6.5 Plăți pentru agricultori eligibile în cadrul schemei pentru micii fermieri care își transferă permanent exploatația către alt agricultor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

6.5 Schema pentru micii fermieri

15 decembrie 2016 - 15 mai 2017 Descarcă Ghid -

Măsura 7: Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Submăsura 7.2 Sprijin pentru investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică în domeniul educațional și social

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - FONDURI EPUIZATE PENTRU INFRASTRUCTURĂ EDUCAȚIONALĂ ȘI SOCIALĂ ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ (ZONA NON-MONTANĂ)

28 martie 2017 - 30 iunie 2017 Descarcă Ghid

7.2 Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică - ITI Delta Dunării

28 martie 2017 - 30 iunie 2017 Descarcă Ghid -

Submăsura 7.6 Sprijin acordat pentru stimularea investițiilor asociate conservării patrimoniului cultural și pentru menținerea tradițiilor și moștenirii spirituale

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

28 martie 2017 - 30 iunie 2017 Descarcă Ghid

7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural - ITI Delta Dunării

28 martie 2017 - 30 iunie 2017 Descarcă Ghid -

Măsura 8: Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor

Submăsura 8.1 Sprijin pentru împădurire / crearea de suprafețe împădurite

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

8.1 Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite

-

Măsura 9: Înființarea de grupuri și organizații de producători în agricultură și silvicultură

Submăsura 9.1 Înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

9.1 Grupuri de producători - sector agricol

-

Submăsura 9.1.a Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

9.1.a Grupuri de producători - sector pomicol

-

Măsura 15: Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Submăsura 15.1 Plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și climă

Măsura 16: Cooperare

Submăsura 16.1 Sprijin pentru cooperare prin înființarea și funcționarea GO

Submăsura 16.2 Sprijin pentru proiecte-pilot și pentru dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii

Submăsura 16.4 Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale și a dezvoltării acestora

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

16.4 Cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul agricol

-

16.4a Cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare în sectorul pomicol

-

Măsura 17: Gestionarea riscurilor

Submăsura 17.2 Fonduri mutuale pentru fenomene climatice cu efecte adverse, boli ale animalelor și ale plantelor, infestări parazitare și pentru incidente de mediu

Măsura 19: Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER (DLRC - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității)

Submăsura 19.1 Sprijin pregătitor

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare
19.1 Sprijin pregătitor -

Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea operațiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

27 aprilie 2017 - 31 decembrie 2023 - -

Submăsura 19.3 Pregătirea și punerea în aplicare a activităților de cooperare ale grupului de acțiune locală

Submăsura 19.4 Sprijin pentru costurile de funcționare și animare

Măsura 20: Asistență tehnică pentru statele membre

Programul Național de Dezvoltare Rurală

Instituție responsabilă: AM PNDR

Autoritatea de Management PNDR 2014-2020 este organizată în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Contact:

Adresă: Bd. Carol I, nr. 2-4, cod poștal 030163
Sector 3, București
Tel.: +4 021 307 85 66
Fax: +4 021 307 86 06
E-mail: pndr@madr.ro
Website: www.pndr.ro; www.afir.info

Alocare financiară:

PNDR beneficiază de o alocare financiară de 9,362 miliarde Euro.