Ești membru? Cont nou / Autentificare
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

POAT 2014-2020 are drept scop asigurarea unui proces de implementare eficientă şi eficace a Fondurilor Europene Structurale și de Investiții în România în conformitate cu principiile şi regulile de parteneriat, programare, evaluare, comunicare, management, inclusiv management financiar, monitorizare şi control, pe baza responsabilităților împărțite între Statele Membre şi Comisia Europeană.

Axa Prioritară 1: Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri

OS 1.1 Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti și implementa proiecte mature

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.1.1 Instruire beneficiari FESI și POAT, POIM, POC

19 iunie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid

1.1.2 Asistență beneficiari FESI și POAT, POIM, POC

19 iunie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid

OS 1.2 Asigurarea transparenței și credibilității FESI și a rolului Politicii de Coeziune a UE

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

1.2.1 Diseminare informaţii şi informare şi publicitate cu privire la FESI și POAT, POIM, POC

19 iunie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid

1.2.2 Dezvoltare culturi parteneriale pentru coordonarea și gestionarea FESI

19 iunie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid

Axa Prioritară 2: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI

OS 2.1 Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.1.2 Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI

19 iunie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid

2.1.1 Îmbunătățire coordonare și control FESI și gestionare POAT, POIM ȘI POC

19 iunie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid

OS 2.2 Dezvoltarea și menținerea unui sistem informatic funcțional și eficient pentru FSC, precum și întărirea capacității utilizatorilor săi

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

2.2.1 Dezvoltare, îmbunătățire şi mentenanţă SMIS2014+, MYSMIS2014 și alte aplicații conexe

19 iunie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid

Axa Prioritară 3: Creșterea eficienței și eficacității resurselor umane implicate în sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI în România

OS 3.1 Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului care lucrează în cadrul sistemului de coordonare, gestionare și control al FESI

Nume Finanțare activă Perioadă depunere Ghid Apeluri Anterioare

3.1.1 Resurse umane şi dezvoltare capacitate managerială pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI

19 iunie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid

3.1.2 Remunerare personal din sistemul de coordonare și control al FESI și din sistemul de management al POAT, POIM și POC

19 iunie 2018 - 31 decembrie 2018 Descarcă Ghid
Programul Operaţional Asistenţă Tehnică

Instituție responsabilă: AM POAT

Autoritatea de Management POAT 2014 - 2020 este organizată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene.

Contact:

Adresă: Tower Center, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17
Sector 1, București
Tel.: +4 0372 838 896
Fax: +4 0372 838 502
E-mail: elena.ionescu@fonduri-ue.ro
Website: www.poat.ro

Alocare financiară:

POAT beneficiază de o alocare financiară de 212,76 milioane Euro.