• Granturi SEE si norvegiene: Programul RO06 Energie Regenerabila - Rondine


Beneficiari eligibili Valoarea finantarii acordate Termen de depunere
Pentru proiectele ce utilizeaza surse hidroenergetice:  operatori economici privati sau de stat;

Pentru proiectele ce utilizeaza surse geotermale: operatori economici privati sau de stat;
170.000 - 4.193.703 euro
 
 27 mai 2014, ora 16:30


Finantator

Guvernele statelor Norvegia, Liechtenstein si Islanda, prin Mecanismul Financiar al Spatiului Economic European (SEE)


Operator de program

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, prin Administratia Fondului pentru Mediu


Buget

8.387.406 Euro, impartita intre cele doua componente:
 • Componenta hidroelectrica: 4.193.703 Euro
 • Componenta geotermala: 4.193.703 Euro


Obiective generale

 • valorificarea surselor regenerabile de energie: hidroenergetice si geotermale pentru producerea de energie electrica si termica;
 • imbunatatirea calitatii mediului inconjurator;
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
 • utilizarea rationala si eficienta a resurselor energetice primare.


Obiective specifice

 • punerea in functiune de noi capacitati de producere a energiei din surse regenerabile;
 • dezvoltarea economica a regiunilor in care se efectueaza investitiile;
 • producerea de energie verde si atingerea standardelor de mediu prin diminuarea poluarii;
 • protectia mediului, prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice;
 • implementarea proiectelor de investitii pentru producerea energiei din surse regenerabile.


Cheltuieli eligibile

1. Componenta geotermala 
 • Achizitia si montajul urmatoarelor utilaje, instalatii si echipamente noi: schimbator de caldura, statie de pompare, valve, echipamente si instalatii necesare conectarii forajului la termocentrala
 • Costuri cu constructiile necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor mentionate
 • Costuri cu executia forajului/ forajelor noi sau cu reabilitarea unor foraje existente;
 • Cheltuieli cu executia unui centru de vizitare, care trebuie amplasat in imediata apropiere a investitiei, in limita a 3% diin valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • Cheltuieli de informare si publicitate

2. Componenta hidro
 • costuri cu executia cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor aferente proiectului, cu dotarile aferente;
 • achizitia si montajul de utilaje, instalatii, echipamente noi necesare indeplinirii obiectivelor proiectului (active corporale);
 • cheltuieli cu executia unui centru de vizitare, care trebuie amplasat in imediata apropiere a investitiei, in limita a 3% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile ale proiectului;
 • Cheltuieli de informare si publicitate

Descarca Ghidul Solicitantului

Sursa: www.rondine.ro

Contact

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Administratia Fondului pentru Mediu
+4031.438.16.64
E-mail: udpi@rondine.ro
Web: www.rondine.ro

PARTENERI: