Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

ADR Centru: Prevederi privind cererile de rambursare si de prefinantare in cadrul POR

Incepand cu data de 1 martie 2012, a fost modificat M VI/OI Manualul de verificare si avizare a cheltuielilor al OI ADR Centru, ocazie cu care ADR Centru face urmatoarele precizari utile beneficiarilor POR:

Dosarul cererii de rambursare:

 • In vederea obtinerii platii intermediare/finale Beneficiarul depune la Organismul Intermediar dosarul cererii de rambursare care va cuprinde:
 • formularul Cererii de rambursare stampilat in original pe fiecare pagina in 2 exemplare;
 • un set complet de documente justificative in copie purtand stampila „conform cu originalul” pe fiecare pagina;
 • Dosarul Cererii de Rambursare va avea cuprins, iar documentele pe care le contine trebuie numerotate. Beneficiarul va face mentiunea la sfarsitul dosarului „Acest dosar contine ……. pagini, numerotate de la 1 la ……. „. In dosar documentele vor fi asezate pe capitole bugetare in ordine cronologica, asa cum sunt evidentiate in raportarea financiara.

Dosarul cererii de prefinantare va cuprinde:
 • cererea de prefinantare, conform contractului de finantare incheiat intre Organismul Intermediar si beneficiar;
 • unul sau mai multe contracte de furnizare de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrari incheiat(e) intre beneficiar si unul sau mai multi operatori economici a carui/caror valoare cumulata sa fie de minimum 5%,;
 • identificarea financiara, privind existenta unui cont deschis in trezorerie
 • instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari pentru suma aferenta prefinantarii solicitate numai in cazul proiectelor care intra sub incidenta ajutorului de stat/de minimis;
 • cererile de rambursare/prefinantare si documentele anexe vor fi aranjate in dosare/bibliorafte, in functie de marime, fara a folosi agrafe, capse, ace etc., pentru a putea fi scanate in intregime la sediul OI

Alte mentiuni privind prefinantarea:
 • Prefinantarea acordata din instrumente structurale si/sau din sume de la bugetul de stat se restituie sursei de finantare din care a fost acordata.
 • Potrivit prevererilor art. 1, pct. 3 din Ordinul MFP nr. 2359/2011 publicat in Monitorul Oficial in data de 26.07.2011, prima transa de prefinantare se acorda in cota de maximum 5% din valoarea eligibila a proiectului. Urmatoarele transe de prefinantare pot fi acordate beneficiarului numai dupa autorizarea cheltuielilor efectuate, in valoare de minimum 60% din valoarea cumulata a transelor anterioare de prefinantare. De asemenea, AM POR are obligatia recuperarii integrale a prefinantarii acordate in cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit nicio cerere de rambursare in termen de maximum 4 luni de la primirea acesteia. In cazul proiectelor pentru care beneficiarii nu transmit, in termen de maximum 6 luni de la primirea primei transe de prefinantare, cereri de rambursare in cuantum de minimum 60% din valoarea prefinantarii acordate, autoritatile de management au obligatia recuperarii prefinantarii neutilizate pentru efectuarea cheltuielilor eligibile incluse in cererile de rambursare primite.

Prefinantarea se va recupera procentual din fiecare Cerere de rambursare, astfel:
 • incepand cu prima Cerere de rambursare, si
 • in procent de minim 45% sau 35% din suma eligibila a fiecarei Cereri de rambursare (excluzand plata TVA) conform contractului de finantare, pana cand prefinantarea va fi restituita in totalitate,
 • suma aferenta prefinantarii se recupereaza integral inainte de plata finala.

Sumele existente in contul de prefinantare se vor utiliza exclusiv pentru derularea activitatilor eligibile ale Proiectului, inclusiv pentru plata TVA aferenta cheltuielilor eligibile.

Daca prefinantarea nu a fost restituita inainte de efectuarea platii finale sau inainte de rezilierea contractului, diferenta ramasa nerecuperata va fi platita de catre Beneficiar in contul AM POR, in termen de 30 de zile de la notificarea transmisa de AM POR.

Sursa: ADR Centru

Vizualizări: 340