Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Universitatea din Bucuresti cauta partener pentru un proiect POSDRU

Urmare a retragerii din proiect a unuia dintre parteneri, Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei cauta o societate comerciala sau o organizatie non-guvernamentala interesata sa devina partener in cadrul proiectului „Definirea calificarii de psiholog si a descriptorilor sectoriali de invatare, in vederea adaptarii programelor de master in psihologie la nevoile pietei muncii din Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013.

Proiectul este de tip strategic si se implementeaza in perioada decembrie 2010 – noiembrie 2013.

Valoarea eligibila a proiectului este de 19.171.865 lei, din care 18.373.853 lei reprezinta asistenta financiara nerambursabila.

Obiectivul general al proiectului are in vedere cresterea compatibilitatii dintre programele de master oferite de facultatile de psihologie si nevoile pe de piata muncii din Romania, prin definirea calificarii de psiholog.

Printre obiectivele specifice ale proiectului se numara:

 • Evaluarea si imbunatatirea curriculei pentru 10 programe de master deja existente in facultatile de psihologie implicate in proiect;
 • Crearea a 3 programe de master noi, cu caracter interdisciplinar, in facultatile implicate in proiect;
 • Crearea unui consortiu interuniversitar pe platforma on-line, intre facultatile de psihlogie implicate in proiect;
 • Formarea profesionala a 80 de cadre didactice implicate in dezvoltarea de programe de master si a 20 de membri ai comisiilor de calitate din facultatile de psihologie.

Partenerul indeplineste cumulativ cerintele de selectie de mai jos:
 • Este societate comerciala sau ONG;
 • Domeniul de activitate al acestuia este relevant si relationat cu specificul proiectului;
 • Indeplineste conditiile legale de participare la proiecte cu finantare din fonduri europene.

In conformitate cu acordul de parteneriat, Partenerul este responsabil cu consultanta in vederea stabilirii indicatorilor si a descriptorilor sectoriali de invatare pentru calificarea de psiholog si va participa, in anul II si III de implementare a proiectului, la urmatoarele activitati:
 • Seminarii consultative in interiorul parteneriatului profesional, in vederea identificarii descriptorilor sectoriali de invatare;
 • Elaborarea de criterii si standarde specifice de evaluare a programelor de master in psihologie;
 • Elaborarea unui sistem de indicatori de referinta pentru asigurarea si managementul calitatii programelor de master in psihologie;
 • Elaborarea si testarea procedurilor si instrumentelor de asigurare si management al calitatii in programele de master in psihologie;
 • Crearea a minim 5 acorduri de cooperare/ parteneriate intre universitati si reprezentanti ai partenerilor sociali, in vederea extinderii activitatii practice a studentilor de master;
 • Crearea a 3 acorduri de parteneriat / cooperare academic-parteneri sociali, in vederea extinderii capacitatii de practica a studentilor.

Angajamentul financiar al partenerului este de 919.600 lei.
Valoarea contributiei financiare este de 0 lei.

Documentele necesare pentru organizatiile interesate:
 • Adeverinta eliberata de Administratia Financiara teritoriala, care sa ateste ca s-au indeplinit obligatiile de plata a contributiilor pentru fondul asigurarilor sociale, a contributiilor pentru fondul de asigurari pentru somaj si pentru fondul asigurarilor de sanatate;
 • Situatiile financiare aferente exercitiilor financiare pe 2009 si 2010 vizate si inregistrate de organele competente;
 • Declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al organizatiei, privind respectarea criteriilor de eligibilitate si angajamentul de a se implica in realizarea proiectului cu resursele de care dispune, pentru activitatile care ii revin, pe durata de implementare a acestuia.

Organizatiile interesate sunt invitate sa depuna o scrisoare de intentie, insotita de documentele enumerate mai sus, pana la data de 20.12.2011, ora 12:00 la sediul Proiectului – Universitatea din Bucuresti, Bdul. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46, etaj 3, cam. 308. Documentele vor fi prezentate intr-un plic inchis, pe care se va mentiona: ”Proiectul POSDRU 58717 – Propunere de parteneriat. In atentia Dnei. Craciun Mihaela”.

Pentru eventuale clarificari sau detalii suplimentare va rugam sa contactati, in scris, Managerul de proiect, in persoana doamnei Rotarescu Violeta (rotarescu.violeta@gmail.com).

De asemenea, puteti accesa si site-ul oficial al proiectului www.calificari-psiholog.ro

Descarca Anuntul de selectie

Vizualizări: 139