Ești membru? Cont nou / Autentificare
Ştiri

Noul program LIFE: sprijinul UE pentru mediu si clima creste semnificativ

Comisia propune alocarea unor fonduri de 3,2 miliarde EUR, in perioada 2014-2020, pentru un nou program pentru mediu si politici climatic, LIFE.

Noul program propus se va baza pe succesele inregistrate de actualul program LIFE+, dar va fi reformat astfel incat sa poata avea un impact mai mare, sa devina mai simplu si mai flexibil si sa dispuna de un buget considerabil mai ridicat.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Programul LIFE este esential pentru elaborarea unei politici de mediu mai bune si ofera sprijin tuturor persoanelor si organizatiilor care depun eforturi pentru ca legislatia sa aiba rezultate mai bune in domeniul mediului in Europa. Scopul reformei pe care suntem pe cale sa o realizam este de a amplifica impactul programului prin mobilizarea, in mod integrat, a sprijinului provenind din alte surse de finantare.”

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „In cadrul noului program, Comisia propune triplarea fondurilor alocate politicilor climatice. Acest lucru ne va permite sa acordam un sprijin mai substantial strategiilor regionale care vizeaza reducerea emisiilor de dioxid de carbon si cresterea rezistentei la schimbarile climatice, precum si proiectelor climatice la scara mica, realizate de IMM-uri, de ONG-uri si de autoritatile locale. Prin intermediul programului LIFE, putem valorifica si alte fonduri europene si nationale in vederea combaterii schimbarilor climatice.”

Printre noile aspecte ale viitorului program LIFE se numara:

  • Crearea unui nou subprogram pentru politici climatice;
  • Definirea mai clara a prioritatilor in cadrul unor programe de lucru multianuale adoptate in consultare cu statele membre;
  • Noi posibilitati de a implementa programe la scara mai larga prin „proiectele integrate” care ar putea contribui la mobilizarea altor fonduri ale UE, nationale si private in scopul atingerii obiectivelor de mediu sau climatice.

Subprogramul pentru mediu va sprijini eforturile realizate in urmatoarele domenii:

  • componenta „Mediu si utilizarea eficienta a resurselor” se va concentra asupra unor solutii mai inovatoare, menite sa asigure o mai buna implementare a politicii de mediu si integrarea obiectivelor de mediu in alte sectoare;
  • componenta „Biodiversitate” va dezvolta bunele practici de a stopare a declinului biodiversitatii si va restabili serviciile ecosistemice, ramanand insa orientata in principal asupra sprijinirii siturilor Natura 2000, mai ales prin intermediul unor proiecte integrate coerente cu cadrele de actiune prioritara ale statelor membre (descrise in noul document al Comisiei privind finantarea programului Natura 2000);
  • componenta „Guvernanta si informare in domeniul mediului” va promova schimbul de cunostinte, diseminarea bunelor practici si o mai buna conformitate cu normele, organizand, in paralel, campanii de sensibilizare.

Subprogramul pentru politici climatice cuprinde urmatoarele domenii:

  • componenta „Atenuarea schimbarilor climatice” se va concentra asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera;
  • componenta „Adaptarea la schimbarile climatice” va pune accentul pe cresterea rezistentei la schimbarile climatice;
  • componenta „Guvernanta si informare in domeniul climei” va pune accentul pe sporirea gradului de constientizare, comunicare, cooperare si diseminare privind reducerea efectelor schimbarilor climatice si masurile de adaptare la acestea.

Subventiile pentru finantarea proiectelor vor ramane principalul tip de interventie din cadrul programului. Va fi in continuare posibil sa se acorde subventii de functionare ONG-urilor si altor organisme si, in plus, vor putea fi aduse contributii la instrumente financiare inovatoare.

Programul LIFE va adopta proceduri mai simple si mai flexibile.

Etapele urmatoare
Comisia spera ca procedura de adoptare a propunerilor de catre Parlamentul European si de catre Consiliu sa se incheie la timp pentru a putea fi incluse in urmatoarea perioada de programare (2014-2020).

Context
Programul LIFE face parte din propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, care stabileste cadrul bugetar si principalele orientari pentru Strategia Europa 2020. Comisia a decis sa abordeze mediul si politicile climatice ca parte integranta a tuturor instrumentelor si interventiilor principalele si, in completarea abordarii „integratoare”, propune continuarea programului LIFE, reglementat in prezent prin Regulamentul privind LIFE +. Prin combinarea integrarii cu un instrument specific se urmareste marirea coerentei si a valorii adaugate a interventiei UE.

Lansat in 1992, programul LIFE constituie unul dintre varfurile de lance ale finantarii UE pentru mediu. Acesta a finantat peste 3 500 de proiecte, contribuind cu 2,5 miliarde EUR la protectia mediului. Programul LIFE +, care a inceput in 2007 si va continua pana in 2013 cu un buget ceva mai mare de 2,1 miliarde EUR, finanteaza in principal subventii (acestea acopera 78% din bugetul LIFE +).

LIFE a jucat un rol semnificativ in implementarea celor mai importante acte legislative ale UE in domeniul mediului, cum sunt Directiva „Habitate”, Directiva „Pasari” si Directiva-cadru privind apa. Propunerile cu privire la noul program se bazeaza pe evaluarea experientelor anterioare si pe rezultatele recentelor consultari publice. Acestea arata ca proiectele de ecoinovare in domeniul schimbarilor climatice, al apei si al deseurilor s-au bucurat de cel mai mare succes in privinta beneficiilor directe obtinute in materie de protectie a mediului.

Pentru mai multe detalii privind Programul LIFE, click aici

Sursa: Comisia Europeana

Vizualizări: 378